Bizottsági ülés

2012.06.19 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője, r.ezredes)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató
(pdf: application/pdf, 188 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

2.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Varsányi Péter dr. (Felügyelet-vezető)
Előterjesztés(ek)
2011. évi beszámoló
(pdf: application/pdf, 5.16 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 747 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közbiztonságának megerősítésére a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésével

Előadó:
Varsányi Péter dr. (Felügyelet-vezető)
Gulyás Ferenc dr. r.alezredes (a Városi Rendőrkapitányság vezetője, r.ezredes)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 971 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

4.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadására

Előadó:
Trenyik Zsolt kuratóriumi elnök (a Kutyamenhely Alapítvány Kuratóriumának elnöke)
Horváth László kuratóriumi elnök (Szombathelyért Közalapítvány)
Mérei Tamás (a Savaria Történelmi Karnevál Kh.Közalapítvány Kuratórium elnöke)
Hamza István kuratóriumi elnök (Szombathely Város Jóléti Alapítványa Kuratóriumának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jóléti Alapítvány 2011. évi beszámolója
(DOC: application/msword, 55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.33 kb)
Jóléti Alapítvány egyszerűsített beszámolója
(pdf: application/pdf, 64.85 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 42 kb)
Szombathelyért Közalapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 303.84 kb)
Karnevál Kh. Alapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 758.81 kb)
Kutyamenhely Alapítvány beszámolója
(pdf: application/pdf, 1.06 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

5.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft., a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft., FALCO KC Szombathely Kft. és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. veszteségpótlására

Előadó:
Kiss Dávid (a Szombathelyi Parkfenntartó és Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Vörös-Borsody Csilla (a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója)
Gráczer György (a FALCO KC Szombathely Kft. ügyvezető igazgatója)
Szijártó Győző (a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 108.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.42 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

6.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 722 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
SZMSZ 4. sz. melléklete - önként vállalt feladatok
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1002 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

8.) Tájékoztató az Önkormányzat intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokról

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje mellékletének módosítására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékéről

Előadó:
Tóth Zoltán (a Szervezési Osztály vezetője)
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 992 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

10.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (a Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 81 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

11.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
EBI alapító okirat
(doc: application/msword, 72 kb)
Pálos alapító okirat
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Módosító okirat EBI
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Módosító okirat Pálos
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 868 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 266 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 856 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

13.) Tájékoztató az Unihall Üzemeltető és Szolgáltató Kft-vel a Sugár u. 18. szám alatti sportcsarnokra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés létrejöttének körülményeiről

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Bérleti üzemeltetői szerződés
(pdf: application/pdf, 9.03 mb)
Pályázati Felhívás
(pdf: application/pdf, 5.93 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.2 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

14.) Javaslat - a Szűrcsapó u. 24. sz. társasházban kialakult helyzethez hasonló gázszivárgások megelőzése érdekében - az önkormányzati tulajdonú lakásokban teendő feladatokról készített Intézkedési Terv elfogadására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 50.5 kb)
Intézkedési tervhez szöveges előterjesztés
(doc: application/msword, 140.5 kb)
INTÉZKEDÉSI TERV
(doc: application/msword, 338.5 kb)
Kimutatás 1-8. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 785.5 kb)
Kimutatás 9. számú melléklet
(pdf: application/pdf, 157.84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

15.) Javaslat az LuK Savaria Kft. fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Bálint András (a Savaria TISZK Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 52 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztése
(pdf: application/pdf, 1.58 mb)
Értékesítés előkészítés
(pdf: application/pdf, 57.19 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 22.43 kb)
Kiürítési ütemterv TISZK
(pdf: application/pdf, 1.02 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.41 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására a Zanati út - Zanat városrész közötti kerékpárút vonatkozásában valamint a 125/7 hrsz-ú területet érintő minimális telekterület csökkentése tekintetében

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 47.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 27 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 20 kb)
Zanat rendezési terv - főépítészi vélemény
(pdf: application/pdf, 68.84 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.24 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

17.) Javaslat a KÖZOP 5.5.0-09-11 számú, 'Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése' című kiemelt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 857 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

18.) Javaslat a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

19.) Javaslat a Király u. 13. fszt. 3. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

20.) Tájékoztató a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról, pályáztatásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 816 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

21.) Javaslat a Szombathely, Rohonci u. 14. szám alatti helyiségre vonatkozóan bérleti szerződés megkötésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 59.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

22.) Javaslat az Ady téri benzinkút területével összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

23.) Javaslat a Széchenyi I. u. 1. II/2. szám alatti helyiség elidegenítésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 35 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)

24.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. rövidlejáratú hitelfelvételének és hitelszerződésének jóváhagyására

Előadó:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Harrach Tibor (a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 14.45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 988 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

25.) Sürgősségi indítvány: Javaslat bérleti díj csökkentéssel kapcsolatos kérelmek meghozatalára (70/2012.(II.21.) PGJB határozat - kontroll értékbecslések)

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

26.) Sürgősségi indítvány: Javaslat a Pázmány P. krt. 28/A. szám alatti ingatlan (volt Szent-Györgyi Albert Középiskola) tornaterme bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)

Előadó:
Puskás Tivadar dr. (polgármester)
Marton Zsolt (alpolgármester)
Lazáry Viktor (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

Zárt ülés

27.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

28.) Javaslat a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaszerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára (ülésen kerül kiosztásra)

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...