Bizottsági ülés

2015.02.25 09:00:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 149.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 97.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 536.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 134.5 kb)
Könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 793.68 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.51 kb)

2.) Javaslat a 14/2015.(I.29.) Kgy. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 440.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.46 kb)

3.) Javaslat önkormányzati társasági részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok alapító okiratainak, társasági szerződéseinek módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 136 kb)
Savaria Rehab Team Kft.
(doc: application/msword, 148.5 kb)
Weöres Sándor Színház Kft.
(doc: application/msword, 129.5 kb)
Szombathelyi Tábhőszolgáltató Kft.
(pdf: application/pdf, 197.08 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.43 kb)

4.) Javaslat a „Szent Márton Köpenye” Szociális Program elfogadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 147.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 169.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 114 kb)
4_melléklet_Szent Márton Köpenye Szociális Program
(doc: application/msword, 88.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 760 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.5 kb)

5.) Beszámoló a 2014. évi Civil Cselekvési Terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2015. évi Civil Cselekvési Terv elfogadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 135.5 kb)
2015_Civil Cselekvési Terv
(doc: application/msword, 67.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 824 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.51 kb)

6.) Javaslat a szombathelyi tankerület iskolakörzeti valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó működési körzetének véleményezésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 113 kb)
Körzethatárok
(pdf: application/pdf, 367.33 kb)
Pedagógiai szakszolgálat
(pdf: application/pdf, 250.93 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.54 kb)

7.) Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város területén található óvodák műszaki állapotfelméréséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Óvodák műszaki állapotfelmérése
(pdf: application/pdf, 3.17 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.99 kb)

8.) Javaslat a 2015/2016. nevelési évre szóló óvodai jelentkezések időpontjára és a jelentkezés módjára

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 142 kb)
1. számú melléklet_Közlemény_óvodai beiratkozás
(doc: application/msword, 88.5 kb)
4. számú melléklet_Óvodai jelentkezési lap
(doc: application/msword, 29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.27 kb)

9.) Javaslat a 2015/2016. nevelési évre szóló óvodai felvételi körzetek meghatározására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117.5 kb)
A város óvodáinak felvételi körzetei
(doc: application/msword, 59 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.17 kb)

10.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák óvodapedagusi ellátottságáról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 812 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.31 kb)

11.) Javaslat önkormányzati tulajdonban álló helyreállítandó lakások sorrendiségének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.05 kb)
Helyreállításra váró üres lakások
(xls: application/vnd.ms-excel, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 794 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.68 kb)

12.) Tájékoztató a Szombathely, Paragvári u. 86. szám alatti lakóépületben 2014. december 31. napjáig működő élőerős őrzésr tapasztalatairól

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Szijártó Győző (a SZOVA Zrt. Ingatlankezelési Egység vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.8 kb)
SZOVA Zrt. tájékoztató levele
(pdf: application/pdf, 137.54 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.13 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.85 kb)

13.) Javaslat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari szakképző Iskola és Kollégium diákönkormányata 2014/2015-ös programtervezetének módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.55 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.27 kb)

14.) Javaslat az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 96.64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.01 kb)

15.) Javaslat a Hárofit Közhasznú Egyesület támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.43 kb)
Hárofit Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
(pdf: application/pdf, 514.56 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.07 kb)

16.) Beszámoló a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról

Előadó:
Kulcsár Lászlóné (a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.09 kb)
Intézményi beszámoló
(doc: application/msword, 4.37 mb)
Klubhíradó előlap
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Szent Márton szórólap
(doc: application/msword, 557.5 kb)
Irodalmi kávéház
(doc: application/msword, 343.5 kb)
Idősek Szabadegyeteme_2014-2015. XII. évfolyam
(doc: application/msword, 265 kb)
Klubhíradó
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.54 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18 kb)

17.) Beszámoló a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 2014. évi munkájáról

Előadó:
Pósfainé Sebestyén Bianka (Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi Intézményvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.06 kb)
Előlap
(doc: application/msword, 250.5 kb)
Manócska és Babóca Családi Napközi_előlap
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 467.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 842 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.04 kb)

18.) Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja 2014. évi munkájáról

Előadó:
Asbóth Mária dr. (a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoport vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 96.78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 17.92 kb)

19.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 1.27 mb)
Egyéb dokumentum
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 3.7 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 688 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.06 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.01 kb)

Zárt ülés

20.) Javaslat a szociális munka területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

21.) Javaslat a BPW-Hungária Kft. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

22.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

23.) Javaslat SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3. § ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

24.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...