Bizottsági ülés

2014.12.10 14:00:00
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
Városháza I.emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató a Liget utca – Dolgozók úti csomópont forgalmi rendjéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121 kb)
Helyszínrajz
(pdf: application/pdf, 4.25 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

2.) Javaslat a Homok u. lőtér felújítása műszaki tartalmára, valamint a felújítás 2015. évi költségigényére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Foki Róbert ügyvezető (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 135.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

3.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek állásáról

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 330 kb)
SZMJV Integrált Területi Program
(pdf: application/pdf, 1.44 mb)
Szakmai önéletrajzok
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.46 kb)
Táblázatok
(pdf: application/pdf, 436.51 kb)
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok
(pdf: application/pdf, 1.93 mb)
Ágazati fejlesztések
(pdf: application/pdf, 357.75 kb)
Közgyűlési határozat
(pdf: application/pdf, 77.66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 762 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Javaslat a volt EPCOS telephely és kapcsolódó területek fejlesztési koncepciójának jóváhagyására

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 128.5 kb)
EPCOS tervdokumentáció
(pdf: application/pdf, 21.04 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 776 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat 'A Kőszegi u. 44. sz. alatti műemlék épület homlokzatának felújítása' című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 119.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 830 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

6.) Szombathely, 11-es Huszár u. 7. szám (hrsz.2657) alatti helyi egyedi védelem alatt álló historizáló lakóépület ablakainak cseréje céljából igényelt, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás utólagos elszámolása

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 910 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

7.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.11 mb)
Indokolás
(doc: application/msword, 139 kb)
könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 256.88 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.47 kb)
Társulás megállapodás
(doc: application/msword, 290.5 kb)
2_melléklet_megállapodás módosítás_kistérség
(pdf: application/pdf, 529.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat a Gyepmesteri Telep működtetésének a Közterület-felügyelet részére történő átadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Meghívott:
Varsányi Péter dr. (a Közterület-felügyelet igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 131.73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

11.) Javaslat a Vásárcsarnokban lévő üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati kiírás elfogadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Meghívott:
Tóth Imre (Igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 108.5 kb)
Pályázati kiírás
(doc: application/msword, 31 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.06 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.78 kb)
2015.évi belső ellenőrzési terv
(xls: application/vnd.ms-excel, 53 kb)
éves terv_2015
(doc: application/msword, 50 kb)
belső ellenőrzési terv_munkaidő
(doc: application/msword, 105.5 kb)
kockázatelemzési modell
(doc: application/msword, 27.5 kb)
kockázatfelmérés2015
(xls: application/vnd.ms-excel, 49.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2015. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 32.5 kb)
kockázatkezelés
(xls: application/vnd.ms-excel, 38 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 804 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézményeinek 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.68 kb)
Ellenőrzési terv Vásárcsarnok
(pdf: application/pdf, 299.7 kb)
Ellenőrzési terv KözterületF
(pdf: application/pdf, 294 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 856 b)
Ellenőrzési terv GAMESZ
(pdf: application/pdf, 217.15 kb)
Ellenőrzési terv AGORA
(pdf: application/pdf, 330.79 kb)
Ellenőrzési terv Mesebolt
(pdf: application/pdf, 200.5 kb)
Ellenőrzési terv Szimfonikus
(pdf: application/pdf, 284.49 kb)
Ellenőrzési terv Könyvtár
(pdf: application/pdf, 271.79 kb)
Ellenőrzési terv EüAlapellátó
(pdf: application/pdf, 273.02 kb)
Ellenőrzési terv Bölcsőde
(pdf: application/pdf, 278.46 kb)
Ellenőrzési terv Pálos
(pdf: application/pdf, 177.63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

15.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Javaslat a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0045 azonosítási számú ”A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért” projekt fenntartási időszakában megvalósítandó feladatok ellátására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.43 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

17.) Javaslat a bölcsődék, a köznevelési intézmények valamint a szociális étkeztetés 2015. évi élelmezési nyersanyagnormájának meghatározására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 206 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 843 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 56 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 30.5 kb)

18.) Javaslat a háziorvosi rendelési idők 2015. január 1. napjától történő módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 111.5 kb)
1. sz. melléklet
(doc: application/msword, 78.5 kb)
2. sz. melléklet
(doc: application/msword, 49 kb)
3. sz. melléklet
(doc: application/msword, 47 kb)
4. sz. melléklet
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 783 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

19.) Javaslat a Herényi (Hóvirág utcai) temető bővítéséhez szükséges területek kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 162 kb)
Kisajátítási jegyzőkönyv
(pdf: application/pdf, 277.57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata új vagyonrendeletének megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 125 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 101.5 kb)
Versenyszabályzat
(doc: application/msword, 54 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

21.) Javaslat a SZOVA Zrt. fizetőképességének helyreállítását célzó intézkedések megtételére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
2. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 60.5 kb)
3. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 46.5 kb)
4. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 35.5 kb)
5. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 41 kb)
Egységes lakásrendelet
(doc: application/msword, 377 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 99.5 kb)
1.melléklet SZOVA előterjesztés
(pdf: application/pdf, 2.13 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

22.) Javaslat a SZOMHULL Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Csonka György (ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 160.5 kb)
SZOMHULL előterjesztés
(pdf: application/pdf, 220.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

23.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 163.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 30 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztés
(pdf: application/pdf, 4.29 mb)
SZOVA Zrt. parkolási előterjesztés
(pdf: application/pdf, 467.6 kb)
Módosító indítványok
(pdf: application/pdf, 907.64 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

24.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kiss Dávid (a SZOMPARK Kft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

25.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt. közgyűlésének szereplő napirendek megtárgyalásra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 154.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.03 kb)
Üzleti terv értékelés
(doc: application/msword, 428 kb)
Üzleti terv mód. értékelés
(xls: application/vnd.ms-excel, 187.5 kb)
Évközi beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 153 kb)
Ágazati eredményterv
(xls: application/vnd.ms-excel, 199 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 105.46 kb)
FB határozat
(pdf: application/pdf, 105.93 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

26.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Lovass Tibor ügyvezető (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
Társaság javaslata
(doc: application/msword, 32 kb)
SZMSZ tervezet
(doc: application/msword, 101 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

27.) Javaslat a Szombathely, Géfin Gyula u. 22. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Lovass Tibor ügyvezető (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.68 kb)
Társaság javaslata
(doc: application/msword, 28.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.12 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23.5 kb)

28.) Javaslat a nyugat-magyarországi labdarúgó utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 156 kb)
Vázrajz
(pdf: application/pdf, 52.58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

29.) Javaslat az ingyenes használati jogviszonyok meghosszabbítására a volt Szentkirályi Iskolában

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 140 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 768 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

30.) Javaslat a helyiségbérletekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 159.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 740 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

31.) Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 4. számú módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 130.5 kb)
9. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 671.05 kb)
10. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 916.3 kb)
11. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 857.19 kb)
12. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 724.79 kb)
13. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 2.1 mb)
14. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 930.35 kb)
15. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 124.13 kb)
16. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.42 kb)
17. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.72 kb)
18. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.15 kb)
1. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 4.32 mb)
Szerződésmódosítás
(pdf: application/pdf, 252.15 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.62 mb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.82 mb)
4. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.12 mb)
5. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.77 mb)
6. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.23 mb)
7. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.41 mb)
8. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 833.97 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

32.) Javaslat a 14563/19 hrsz-ú ingatlan (Hattyú utca), valamint a 14563/23 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 65.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 199.4 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

33.) Javaslat a Kőszegi u. 35. I. emelet 3. szám alatti ingatlanon fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 128.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 811 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

34.) Tájékoztatás a Pécsi Direkt Kft. tartozása megfizetéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 115.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 734 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

35.) Javaslat az „Intézményi karbantartás” 2014. évi költségvetésében biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24 kb)

36.) Tájékoztató az Erdei iskola úttól É-ra eső területen lévő Matók Leó u. burkolat kialakítására vonatkozó módosításról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
1. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 393.76 kb)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 71.29 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 805 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

37.) Javaslat Szombathely Kandó Kálmán utcában a várakozási korlátozás bevezetésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 2.1 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...