Bizottsági ülés

2011.03.29 13:30:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti tárgyalójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a 2011. évi Évközi tervezés előirányzat felosztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 756 b)

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 32 kb)
Táblák
(XLS: application/vnd.ms-excel, 372 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Tájékoztató a belváros kereskedelmének fellendítését célzó 'SZOMBATHELYI SZOMBAT' program tapasztalatairól, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 53.5 kb)
Rendelettervezet
(DOC: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 843 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Javaslat a Körmendi út Rumi Külső út közötti kerékpárút megépítése pályázat benyújtására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 773 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat 'Szombathely komplex kerékpárút rendszere' program megvalósítása érdekében javasolt kerékpárút vonalak elfogadására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76.5 kb)
kerékpárút vonalak elfogadása_térképek
(doc: application/msword, 147.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 804 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

6.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. - mint leendő Szombathely és térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezet - létrehozására

Előadó:
Füzi Judit dr. (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 78 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 824 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

7.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Marton Zsolt (alpolgármester, a társulás elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
Beszámoló a Társulás 2010. évi működéséről
(doc: application/msword, 209 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat a közterületek bontás utáni helyreállításáról szóló 3/32008.(IV.1.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
indokolás
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 799 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

9.) Javaslat az önkormányzati intézmények kötelező szabadpiaci gázbeszerzésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 69.5 kb)
Intézménylista
(xls: application/vnd.ms-excel, 33.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 769 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat városnév használat engedélyezésére

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 723 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

11.) Pályázat kiírás a helyi védettség alá tartozó épületek, építmények vissza nem térítendő önkormányzati támogatására

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 24 kb)
Pályázati kiírás
(DOC: application/msword, 30 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

12.) Javaslat a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'Intézményi karbantartás' 2011. évi költségvetésben biztosított előirányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 858 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Tájékoztató a Demeter u. 1695/7 hsz-ú ingatlanon megépült út és járda önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adása tárgyában

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 826 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

14.) Tájékoztató a Varasd u. 15213/1 hrsz-ú ingatlanon megépült körforgalom önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adása tárgyában

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

15.) Tájékoztató az Újperint lakópark építésével kapcsolatos új autóbusz öblök kialakításáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

16.) Javaslat zölterületbe történő vezeték elhelyezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 746 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

17.) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet 19. melléklet - Környezetvédelmi kiadások - felosztására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 797 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 29.5 kb)

18.) A Bercsényi Miklós Általános Iskola támogatási kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 33 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

19.) Tájékoztatás Szombathely MJV közterületi reklámberendezéseinek felülvizsgálatáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

20.) Tájékoztató a 'Tiszta Városunkért' tavaszi takarítás megszervezéséről

Előadó:
Lendvai Ferenc (a bizottság elnöke)
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 22.5 kb)
Felhívás
(DOC: application/msword, 22.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 919 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

21.) Támogatási kérelem a Zanati Kultúrház javítási munkáihoz

Előadó:
Lendvai Ferenc (a bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 712 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...