Bizottsági ülés

2014.01.28 14:30:00
Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1. számú 'A szombathelyi AGORA-Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása' című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

3.) Javaslat Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére rendezendő jubileumi ünnepségsorozat létrehozására, a Szent Márton Program 2014. évi eseményeinek megvalósítására

Előadó:
Telek Miklós dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 101 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 841 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 34 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 521 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 206.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

5.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Előadó:
Gáspárné Farkas Ágota, könyvvizsgáló ()
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 612.32 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 145.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 734 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

7.) Javaslat a szociális igazgatásról, a gyermekek védelméről és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 23.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45.5 kb)
13/1993. (IV.29.) önkormányzati rendelet
(doc: application/msword, 140 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 899 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat étkezési térítési díjak meghatározására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 57 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 743 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának módosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 813 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

10.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Csapláros Andrea (a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatója)
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29.23 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 983 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

11.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került szakképző iskolákkal vagyonkezelői szerződés megkötésére (CD-melléklet)

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103 kb)
Herman Ottó SZKI megállapodás melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 24 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 933 b)
KLIK vagyonkezelői szerződés módosítás
(doc: application/msword, 42.5 kb)
KLIK vagyonkezelői szerződés egységes
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 38.7 kb)
KLIK vagyonkezelői szerződés 2. melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 31.5 kb)
Élelmiszeripari SZKI vagyonkezelői szerződés
(doc: application/msword, 120 kb)
Élelmiszeripari SZKI megállapodás
(doc: application/msword, 74 kb)
Élelmiszeripari SZKI megállapodás melléklete
(xls: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
Herman Ottó SZKI vagyonkezelői szerződés
(doc: application/msword, 120 kb)
Herman Ottó SZKI megállapodás
(doc: application/msword, 73.5 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Papp László (Vasi Volán Zrt. Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103 kb)
1. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 5.16 mb)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.72 mb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.75 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos döntések meghozatalára (CD-melléklet)

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

14.) Javaslat a meg nem valósult tervdokumentációknak a pénzügyi nyilvántartásból történő törlésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 79 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

15.) Javaslat új reklámrendelet megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 173.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 43.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 714 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

16.) Javaslat a Parkerdő lakópark területén lévő járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés létesítményei, közvilágítás, valamint a zöldterületek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe történő átadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Térkép
(pdf: application/pdf, 969.69 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 889 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

17.) Megállapodás kötése a Szombathely, 5862 hrsz-ú területen út építésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
1. sz. melléklet - térkép
(pdf: application/pdf, 147.11 kb)
2. sz. melléklet - megállapodás
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

18.) Javaslat az Aréna u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó Együttműködési Megállapodás megújítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

19.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Foki Róbert ügyvezető (Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola N. Kft. ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
Egységes szerkezetű alapító okirat
(doc: application/msword, 142.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1004 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

20.) Javaslat a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására, valamint az Akacs Mihály u. 8-10. szám alatti ingatlan ingyenes használatának biztosítására

Előadó:
Bálint András (SAVARIA TISZK Kft. Ügyvezető igazgatója)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Egységes szerkezetű alapító okirat
(doc: application/msword, 136 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

21.) Javaslat a Telenor távközlési torony létesítéséhez adott hozzájárulás módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 95.5 kb)
TELENOR_bérleti szerződés
(pdf: application/pdf, 537.91 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 766 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

22.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkáról

Előadó:
Gaál Róbert dr. (jegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 100 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 720 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

23.) Javaslat a Szombathely, Fő tér 32. I.em. 3. szám alatti lakás elcserélésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 72.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

24.) Javaslat a Szombathely, Welther K. u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás cseréjére tett ajánlat elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 94.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 780 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

25.) Tájékoztató a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. kintlévőségeinek kezelésével kapcsolatban

Előadó:
Szakács Dávid dr. (a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Zárt ülés

26.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. által megkötött szerződések jóváhagyására

Előadó:
Csonka György (Külső meghívott)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

27.) Egyedi hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

28.) Javaslat a Prenor Kft. 2014. évi üzleti tervének megtárgyalására

Előadó:
Izer Gábor (Ügyvezető igazgató)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...