Bizottsági ülés

2010.03.16 16:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város és vonzástérsége kötöttpályás közlekedés fejlesztési lehetőségeiről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 20 kb)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 814 b)

2.) 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekt 2009. évi beszámolója

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 118.5 kb)
1. sz. melléklet ISPA - Önrész
(xls: application/vnd.ms-excel, 83.5 kb)
2009. évi felhasználás
(xls: application/vnd.ms-excel, 105 kb)
számlák összesítője
(XLS: application/vnd.ms-excel, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.16 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi működéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 99 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

4.) Tájékoztató Pongrácz Ferencné újabb külterületek belterületbe vonási kérelméről annak az Önkormányzatra gyakorolt hatásáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 827 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Javaslat a 2010. évi lakás-felhasznlási terv jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 68.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 766 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

6.) Javaslat az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának önkormányzati támogatására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 43 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

7.) Javaslat a „Klímabarát Otthon” című, 2009. évi pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 91.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 793 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

8.) Javaslat a Szombathely, Sárdi ér u. 0256/53 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására gazdasági terület céljára

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Sárdi ér
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervének felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes fejlesztési döntések kiegészítése, illetve tájékoztatás a tisztségviselői egyeztetésekről

Előadó:
#18cff5f0-eaac-4064-9697-cacf8007f3f3 (városi főépítész, a tervtanács elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)

10.) Tájékoztató forgalmi rend változásokról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 732 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

11.) Javaslat Sümegi István helyi tömegközlekedés menetrendjének módosítására vonatkozó kérelmére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 792 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Tájékoztató a Vasi Full-Táv Kft. által zöldterületbe tervezett optikai hálózat védőcsöveinek föld alatt történő elhelyezésének engedélyezéséről - Benedek Elek utca 7-11. sz. épületek melletti területen

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 913 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) Tájékoztató a Vasi Full-Táv által zölterületbe tervezett optikai hálózat védőcsöveinek és aknáinak a föld alatt történő elhelyezésének engedélyezéséről - Joskar-Ola városrész

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 887 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Tájékoztató az Eh-Szer Kft. által tervezett Zanati út 1. számú ingatlan (Segítőház) elektromos bekötő vezeték építésének engedélyezéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 845 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

15.) Szombathely Kossuth Lajos u. 22. szám (hrsz. 6308/2) alatti helyi védettség alá tartozó épület homlokzati helyreállítása céljából igényelt vissza nem térítendő önkormányzati pályázat elbírálása

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 34 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 873 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

16.) A Bercsényi Miklós Általános Iskola támogatási kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...