Bizottsági ülés

2009.03.23 15:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
a Városháza I. emeleti kistermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete I. számú módosítására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 62 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 788 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

2.) Javaslat a Kőszegi u. 9. sz. alatti ingatlan meghatározott tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi ajánlat elbírálására, valamint a Szabályozási Terv módosítására az ingatlannal kapcsolatban

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 883 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. évi lakás-felhasználási tervére

Előadó:
Vass Péter (az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

4.) Javaslat a 'Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekttel kapcsolatos döntsek meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
#a5759e40-9679-48e2-ab1a-8274768d1904 (a VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 194.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.19 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

5.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
#fbd87ab0-738c-4038-a647-8bc825dcbbbb (a SZOVA ZRt. városgazdálkodási egységvezetője)

6.) Javaslat a szombathelyi kőszínház építészeti programjának elfogadására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Tervpályázati felhívás
(doc: application/msword, 142 kb)
Részvételi dokumentáció
(pdf: application/pdf, 178.87 kb)
Tervezési dokumentáció
(pdf: application/pdf, 527.06 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

7.) Javaslat a KIEPR-2008-006/NYDR regisztrációs számú a 'Belváros kulturális és üzleti célú megújítása' című projekt pályázati önerő fedezetének megosztására Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi és 2010. évi költségvetésében

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 176 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 942 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

8.) Javaslat az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. közötti külön megállapodás megkötésére, a ráfordítások, a veszteség kiegyenlítés számításának rendjéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
1. sz. melléklet
(doc: application/msword, 36 kb)
2. sz. melléklet
(doc: application/msword, 32.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.15 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

9.) Javaslat a 2009. évi útfelújítási program módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 748 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

10.) Javaslat a Szombathely MJV Önkormnyzata és a SZOVA ZRt. közötti fejlesztési célú támogatási megállapodás jóváhagyására

Előadó:
Ávár János (a Tisztségviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 44.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 798 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19 kb)

11.) Javaslat SZMJV településrendezési tervének módosításához szükséges településfejlesztési döntés meghozatalára, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítására

Előadó:
Kutnyánszky László (városi főépítész)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 862 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

12.) Javaslat a 'Városi intézmény felújítási alap', az 'Egyéb intézményi felújítások' és a nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 'intézményi karbantartás' 2009. évi költségvetésben biztosított előírányzatának felhasználására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 76.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 946 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

13.) A 2009. évi Évközi tervezés előirányzat

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 731 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 27.5 kb)

14.) Javaslat SZMJV Közgyűlése Városfelesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság Ügyrendjének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 28 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

15.) Javaslat a 168/2008. (IV.24.) Kgy.sz. határozatban előírt, 2008. évben előkészített, de nem kivitelezett felújítási feladatok 2009. évi megvalósításáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 854 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

16.) Képviselői keret felhasználása

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 720 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 19.5 kb)

17.) Tájékoztató a 'Tiszta Városunkért' tavaszi takarítás megszervezéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 19 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 765 b)

18.) Tájékoztató a Vasivíz Zrt. által zölterületbe tervezett nyomvonal engedélyezéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 779 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...