Bizottsági ülés

2013.12.09 14:00:00
Kulturális és Sport Bizottság
a Városháza I. emeleti kistanácskozójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 36.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 56.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e
(doc: application/msword, 154.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 823 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

3.) Javaslat az Újperint I. sz. kavicsbánya-tó horgászati célú hasznosításával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 101 kb)
Haszonbérleti szerződés
(doc: application/msword, 53 kb)
Tervek
(pdf: application/pdf, 5.54 mb)
1_Tervek
(pdf: application/pdf, 1.44 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

4.) Javaslat a 'Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen' című pályázat támogatási szerződésének aláírásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 51.5 kb)
Támogatási szerződés
(pdf: application/pdf, 289.79 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2014. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 44 kb)
ellenőrzési terv_2014
(DOC: application/msword, 43 kb)
kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 31.5 kb)
kockázatkezelés
(xls: application/vnd.ms-excel, 24.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott költségvetési intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 80.5 kb)
Vásárcsarnok 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 840.06 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
GAMESZ 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 1.54 mb)
AGORA 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 911.98 kb)
Bábszínház 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 1.54 mb)
Könyvtár 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 1.74 mb)
EBI 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 2.11 mb)
Pálos 2014. évi belsőellenőrzési terv
(pdf: application/pdf, 1.36 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat az un. múzeumi ingatlanok és a könyvtár épületének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 127 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 806 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

8.) Javaslat a 'Leo' Karate-do SE részére ingyenes használati jog biztosítására a volt Szentkirályi iskolában

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 70 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 782 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Javaslat a Szombathely, Belsikátor 1. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 110 kb)
Egységes alapító okirat
(DOC: application/msword, 94.5 kb)
Módosítás
(doc: application/msword, 71.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 791 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

10.) Javaslat költségvetési intézmények létszám-előirányzatának meghatározására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 112 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 774 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

11.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi testvérvárosi kapcsolatainak működéséről, eredményességéről

Előadó:
Telek Miklós dr. (irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 139 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 784 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat a Kulturális és Sport Bizottság 2014. évi munkatervére

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Egyéb dokumentum
(DOC: application/msword, 70 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 737 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat a kultúra területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 42 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

14.) Javaslat a sport területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

15.) Különfélék

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 683 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Tájékoztató a Haladás-sportkomplexum fejlesztéséről szóló kormánydöntésről

Előadó:
Szakály Szabolcs (Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 63.5 kb)
462/2013. (XII.4.) Korm. rend.
(pdf: application/pdf, 152.8 kb)
1896/2013. (XII.4.) Korm.hat.
(pdf: application/pdf, 44.66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 755 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

Zárt ülés

17.) Javaslat közgyűlési határozat móődosításának kezdeményezésére (szóbeli előterjesztés)

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...