Bizottsági ülés

2015.01.28 09:00:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal I. emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete igazgatója beszámolójának elfogadására

Előadó:
Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 808 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.45 kb)

2.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő együttműködési megállapodás megkötésére

Előadó:
Fodor István, a szombathelyi tankerület igazgatója (Külső meghívott)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.73 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelete 1.és 4. mellékletének módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 61 kb)
1. sz. melléklet - szervezeti ábra
(pdf: application/pdf, 198.62 kb)
2. sz. melléklet - 4.sz. melléklet módosítása
(doc: application/msword, 5.28 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 894 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.47 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.47 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adóosztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 55.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 972.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 105.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 784 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.45 kb)

5.) Javaslat Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központ létrehozására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Meghívott:
Bálint András (Savaria Szakképzés-Fejlesztési és Felnőttképző Központ NKft. ügyvezető igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 107.04 kb)
SZMSZ
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 93.76 kb)
ALAPÍTÓ OKIRAT
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 40.14 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.1 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.55 kb)

6.) Javaslat köznevelési intézményekben működő intézményi tanácsok önkormányzati tagjainak delegálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 133.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.41 kb)

7.) Javaslat az Oktatási és Szociális Bizottság 45/2014. (XII.10.) sz. határozata alapján SZMJV Önkormányzata által működtetett, illetve működtetési kötelezettséggel érintett általános iskolákban és gimnáziumokban informatikai labor kialakítására

Előadó:
Keringer Zsolt (osztályvezetői feladatokkat ellátó Irodavezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 138 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 945 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.73 kb)

8.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2015. évben meghirdetésre kerülő magasabb vezetői megbízásokkal kapcsolatos pályázati eljárás ütemezésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Óvodavezetői megbízások_2015_pályázat
(doc: application/msword, 41.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 146 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 897 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.61 kb)

9.) Tájékoztató óvodai úszásoktatás önkormányzati támogatásáról

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 120 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 758 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.23 kb)

10.) Javaslat rendezvénytámogatás átcsoportosítására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.61 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 741 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.35 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.16 kb)

11.) Javaslat Szombathely Város Önkormányzata által fenntartott óvodák 2015. évi nyári zárva tartására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 117 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.26 kb)

12.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.44 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 819 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.6 kb)

13.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött támogatási megállapodás módosításának jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 839 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.2 kb)

14.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.04 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.05 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 688 b)

Zárt ülés

15.) Javaslat szombathelyi diák Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

16.) Javaslat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatórium Multidiszciplináris Kutatóközpont, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

17.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 3.§ ad) pontja alapján - rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel önkormányzati tulajdonban lévp ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

19.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...