Bizottsági ülés

2014.12.11 14:00:00
Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Városháza I.emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésének támogatására

Előadó:
Varsányi Péter dr. (a Közterület-felügyelet igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(pdf: application/pdf, 1.3 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 763 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

2.) Javaslat a Gyepmesteri Telep működtetésének a Közterület-felügyelet részére történő átadására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)
Meghívott:
Varsányi Péter dr. (a Közterület-felügyelet igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 131.73 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.09 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

3.) Javaslat a 'Beszámoló a Szent Márton program 2014. évi eseményeinek megvalósításáról' című előterjesztés elfogadására

Előadó:
Telek Miklós dr. (kabinetvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 148 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 777 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 69.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 1.11 mb)
Indokolás
(doc: application/msword, 139 kb)
könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 256.88 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 935 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

Előadó:
Molnár Miklós (alpolgármester)
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 103.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 955 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézményeinek 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.68 kb)
Ellenőrzési terv Vásárcsarnok
(pdf: application/pdf, 299.7 kb)
Ellenőrzési terv KözterületF
(pdf: application/pdf, 294 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 855 b)
Ellenőrzési terv GAMESZ
(pdf: application/pdf, 217.15 kb)
Ellenőrzési terv AGORA
(pdf: application/pdf, 330.79 kb)
Ellenőrzési terv Mesebolt
(pdf: application/pdf, 200.5 kb)
Ellenőrzési terv Szimfonikus
(pdf: application/pdf, 284.49 kb)
Ellenőrzési terv Könyvtár
(pdf: application/pdf, 271.79 kb)
Ellenőrzési terv EüAlapellátó
(pdf: application/pdf, 273.02 kb)
Ellenőrzési terv Bölcsőde
(pdf: application/pdf, 278.46 kb)
Ellenőrzési terv Pálos
(pdf: application/pdf, 177.63 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

7.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 100.47 kb)
Társulás megállapodás
(doc: application/msword, 290.5 kb)
2_melléklet_megállapodás módosítás_kistérség
(pdf: application/pdf, 529.74 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata új vagyonrendeletének megalkotására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 125 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 60.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 101.5 kb)
Versenyszabályzat
(doc: application/msword, 54 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 764 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

9.) Javaslat a SZOVA Zrt. fizetőképességének helyreállítását célzó intézkedések megtételére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 179.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.04 kb)
2. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 60.5 kb)
3. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 46.5 kb)
4. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 35.5 kb)
5. számú melléklet
(xls: application/vnd.ms-excel, 41 kb)
Egységes lakásrendelet
(doc: application/msword, 377 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 99.5 kb)
1.számú melléklet_SZOVA előterjesztés
(pdf: application/pdf, 2.13 mb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

10.) Javaslat a SZOMHULL Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Csonka György (ügyvezető igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 160.5 kb)
SZOMHULL előterjesztés
(pdf: application/pdf, 220.9 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.01 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

11.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (Vezérigazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 163.5 kb)
Hatásvizsgálati lap
(doc: application/msword, 30 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
SZOVA Zrt. előterjesztés
(pdf: application/pdf, 4.29 mb)
SZOVA Zrt. parkolási előterjesztés
(pdf: application/pdf, 467.6 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.08 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

12.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt. közgyűlési napirendi pontjainak megtárgyalásra

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Kohuth Viktor dr. (a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 154.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.02 kb)
Üzleti terv értékelés
(doc: application/msword, 428 kb)
Üzleti terv mód. értékelés
(xls: application/vnd.ms-excel, 187.5 kb)
Évközi beszámoló
(xls: application/vnd.ms-excel, 153 kb)
Ágazati eredményterv
(xls: application/vnd.ms-excel, 199 kb)
IG határozat
(pdf: application/pdf, 105.46 kb)
FB határozat
(pdf: application/pdf, 105.93 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

13.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előadó:
Lovass Tibor ügyvezető (Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
Társaság javaslata
(doc: application/msword, 32 kb)
SZMSZ tervezet
(doc: application/msword, 101 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 990 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

14.) Javaslat a nyugat-magyarországi labdarúgó utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 156 kb)
Vázrajz
(pdf: application/pdf, 52.58 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 981 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

15.) Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodás 4. számú módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 130.5 kb)
9. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 671.05 kb)
10. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 916.3 kb)
11. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 857.19 kb)
12. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 724.79 kb)
13. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 2.1 mb)
14. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 930.35 kb)
15. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 124.13 kb)
16. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.42 kb)
17. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.72 kb)
18. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 117.15 kb)
1. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 4.32 mb)
Szerződésmódosítás
(pdf: application/pdf, 252.15 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 875 b)
2. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.62 mb)
3. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.82 mb)
4. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.12 mb)
5. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.77 mb)
6. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 3.23 mb)
7. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 1.41 mb)
8. sz. melléklet
(pdf: application/pdf, 833.97 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 23 kb)

16.) Javaslat a TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0045 azonosítási számú ”A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért” projekt fenntartási időszakában megvalósítandó feladatok ellátására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99.43 kb)
Megállapodás
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 898 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22.5 kb)

17.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkáról

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 140.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 724 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

18.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi testvérvárosi kapcsolatainak működéséről, eredményességéről

Előadó:
Telek Miklós dr. (kabinetvezető)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 167.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 786 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

Zárt ülés

19.) Javaslat háziorvosi megállapodás megszüntetésének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

20.) Javaslat a VDSB Sportkarácsonyi jutalmazási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

21.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Város Könyvtár szakmai igazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

22.) Tájékoztató a folyamatban levő peres ügyekről

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...