Bizottsági ülés


A meghívó letölthető PDF formátumban a következő linkre kattintva: Meghívó (application/pdf, 80.26 kb)
2022.05.24 09:00:00
Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság
Városháza I. emeleti Nagyterem
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Könyvvizsgálói jelentés
(pdf: application/pdf, 332.82 kb)
82sz.hat. 82/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.71 kb)
Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.63 kb)
Rendelet-tervezet és indokolás
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 106.35 kb)
Táblázatok
(xlsx: application/octet-stream, 422.38 kb)
Intézményi nyilatkozatok
(pdf: application/pdf, 5.43 mb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradvány elszámolásának jóváhagyására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 44.17 kb)
Táblázatok
(xlsx: application/octet-stream, 48.97 kb)
83sz.hat. 83/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.82 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításának megalkotására

előadó:
Stéger Gábor (osztályvezető)
meghívott:
Gáspárné Farkas Ágota (könyvvizsgáló)
Előterjesztés(ek)
Rendelet-tervezet
(doc: application/msword, 58 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 436.5 kb)
Indokolás
(doc: application/msword, 120 kb)
Könyvvizsgálói vélemény
(pdf: application/pdf, 273.05 kb)
84sz.hat. 84/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.78 kb)
85sz.hat. 85/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.74 kb)

4.) Javaslat fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó:
Nagyné Dr. Gats Andrea (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Fejlesztések_előterjesztés_OD, Bauhaus, LIFE LOGOS
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 50.19 kb)
86sz.hat. 86/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.81 kb)
87sz.hat. 87/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.83 kb)
88sz.hat. 88/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.84 kb)

5.) Javaslat magánerős beruházásban megvalósult infrastruktúra fejlesztések önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
magánerős - önk.tulajdonba
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 585.97 kb)
89sz.hat. 89/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.56 kb)
90sz.hat. 90/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.75 kb)

6.) Javaslat közterület elnevezésére

előadó:
Holler Péter dr. (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
közterület elnevezése -WA
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 44.12 kb)
91sz.hat. 91/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.83 kb)

7.) Tájékoztató önkormányzat által támogatott sportszervezetek önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felé fennálló vagy átütemezett tartozásairól (SAJÁT)

előadó:
Vinczéné Dr. Menyhárt Mária (osztályvezető)

8.) Tájékoztató az Elena projekt keretén belül elkészült Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánnyal kapcsolatban (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
meghívott:
Kovács Katalin (Kaposvár Megyei Jogú Város Környezetfejlesztési Igazgatóság, környezetfejlesztési igazgató, projektvezető )
Előterjesztés(ek)
1. sz. melléklet - RMT "A" véleményezés
(pdf: application/pdf, 1.81 mb)
2. sz. melléklet - RMT
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.5 kb)
93sz.hat. 93/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.85 kb)

9.) Javaslat a Herényi temető új parcella kiosztására (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
meghívott:
Jancsóné Sárdi Katalin (Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója)
Szily Adrienn (okl. táj- és kertépítész)
Előterjesztés(ek)
1. sz. melléklet - új sírhelykiosztási terv
(pdf: application/pdf, 209.06 kb)
Javaslat a Herényi temető új parcella kiosztására
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 40.32 kb)
94sz.hat. 94/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 34.95 kb)

10.) Tájékoztató az Oladi Kilátó és a Felsőcsatári Gyermeküdülő épületeinek állapotáról (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
Tájékoztató az Oladi Kilátó és a Felsőcsatári Gyermeküdülő épületeinek állapotáról
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 40.8 kb)
2. sz. melléklet - Felsőcsatári Gyermeküdülő szakértői vélemény
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 8.27 mb)
95sz.hat. 95/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 35.08 kb)

11.) Tájékoztató a Kőszegi u. 32-42. sz. alatti parkoló kihasználtságának érdekében tett intézkedésekről (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
meghívott:
Németh Gábor Tamás dr. (a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Szijártó Győző (SZOVA NZRt. Városüzemeltetési Igazgatóság igazgató)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
96sz.hat. 96/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 35.02 kb)

12.) Javaslat a Szinyei Merse Pál utcai gázvezeték rekonstrukció utáni helyreállítási kötelezettség más helyszíneken történő teljesítésére (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
Előterjesztés(ek)
97sz.hat. 97/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 35.22 kb)

13.) Javaslat Szombathely város területén forgalmi rend változtatással kapcsolatos döntések meghozatalára (SAJÁT)

előadó:
Kalmár Ervin (osztályvezető)
meghívott:
Putz Attila (önkormányzati képviselő)
Németh Ákos (önkormányzati képviselő)
Bokányi Adrienn (Gazdaságfejlesztésért és városfejlesztésért felelős tanácsnok)
Horváth Soma Ádám (alpolgármester)
Kecskés László István dr. (önkormányzati képviselő)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 75 kb)
98sz.hat. 98/2022. (V.24.) VISB számú határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 36.37 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...