Bizottsági ülés

2010.11.23 14:00:00
Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti tárgyalóban
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város pénzügyi helyzetéről

Előadó:
Stéger Gábor (a Közgazdasági Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 65.5 kb)
Táblák
(xls: application/vnd.ms-excel, 99.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 733 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. évi munkatervének jóváhagyására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 35.5 kb)
A Közgyűlés 2011. évi munkaterve_TERVEZET
(DOC: application/msword, 182.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

3.) Javaslat a közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet alkotására

Előadó:
Szele Györgyi dr. (az Igazgatási Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 37.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 212.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 790 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

4.) Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 53 kb)
Társulási megállapodás
(doc: application/msword, 262 kb)
1. sz. melléklet - társult önkormányzatok adatai
(xls: application/vnd.ms-excel, 57 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 827 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

5.) Tájékoztató Szombathely Város tulajdonában álló gyalogos és közúti hidak 2010. évi hídvizsgálatáról

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 140.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 800 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

6.) Javaslat a menetrend szerinti tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 3/1991. (II. 14.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 48 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 44.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29 kb)
1. sz. melléklet 2011. évi tarifajavaslat
(pdf: application/pdf, 197.13 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.11 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

7.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Papp László (a VASI VOLÁN Közlekedési Zrt. vezérigazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 40 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 23 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.05 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 22 kb)

8.) Javaslat a Kőszegi utcai parkolólemez további hasznosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 82 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

9.) Javaslat a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 5/1996. (II. 29.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
díjszámítás
(doc: application/msword, 3.34 mb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 30.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 835 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21.5 kb)

10.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 28/1996. (VI. 27.) rendelet módosítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 58.5 kb)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 70.5 kb)
díjmegállapításra vonatkozó javaslat
(pdf: application/pdf, 2.14 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 819 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

11.) Javaslat a SZOVA Zrt. és az önkormányzat közötti parkolási tevékenységre vonatkozó üzemeltetői szerződés felülvizsgálatára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 46 kb)
SZOVA Zrt. fizetőparkoló alapszerződés
(pdf: application/pdf, 215.36 kb)
fizető parkoló VII. sz. szerződésmódosítás
(doc: application/msword, 34.5 kb)
díjmegállapítási javaslat
(pdf: application/pdf, 2.14 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 825 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

12.) Tájékoztató a téli üzemeltetési tervről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
téli üzemeltetetési terv
(pdf: application/pdf, 2.64 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 733 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

13.) Javaslat parkfenntartási szolgáltatás ellátására kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság létrehozására, illetve parkfenntartási ellátási szerződés jóváhagyására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 74.5 kb)
1. sz. Alapító Okirat
(doc: application/msword, 105.5 kb)
2.sz. melléklet - üzleti terv
(pdf: application/pdf, 789.73 kb)
3. sz. melléklet - vállakozási szerződés tervezet
(doc: application/msword, 200 kb)
3. sz. melléklet - vállalkozási szerződés mellékletei
(xls: application/vnd.ms-excel, 441 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 896 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

14.) Tájékoztató Szombathely város közvilágítási helyzetéről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 72 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20 kb)

15.) Tájékoztató a VILLKÁSZ Kft. által zöldterületbe tervezett közvilágítás létesítéséhez szükséges villamos vezetékneka föld alatt történő elhelyezésének engedélyezéséről

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 31.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 881 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

16.) Évközi tervezés módosítása

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Tóth István (a Beruházási Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1016 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 50.5 kb)

17.) Képviselői keret felhasználása

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 721 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 21 kb)

18.) Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) Vas és Zala Megyei Szervezetének támogatási kérelme

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 815 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 20.5 kb)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...