Bizottsági ülés

2014.11.21 09:00:00
Oktatási és Szociális Bizottság
Polgármesteri Hivatal I.emeleti Nagytermében
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat az Oktatási és Szociális Bizottság ügyrendjének elfogadására

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 96.47 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.44 kb)

2.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete igazgatója beszámolójának elfogadására

Előadó:
Fodor István (a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerületének igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 109 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 836 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.51 kb)

3.) Javaslat az 'Aktív Időskor Szombathelyen' önkormányzati program 2015. évi megvalósítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 121.5 kb)
1_melléklet_aktív időskor_költségtervezet
(doc: application/msword, 46.5 kb)
2_melléklet_aktív időskor_kézműves
(doc: application/msword, 1.2 mb)
3_melléklet_aktív időskor_gasztroklub
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 37.18 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 739 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.4 kb)

4.) Javaslat 'Aktív Időskor Szombathelyen' elnevezésű önkormányzati program keretében szervezett színházi előadás megrendezésére

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 107.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 778 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.78 kb)

5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja módosítására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 750 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.62 kb)

6.) Javaslat a 'Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program' keretében történő pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó:
Szakály Szabolcs (a Városfejlesztési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64 kb)
támogatási szerződés_ovi_foci
(doc: application/msword, 94.5 kb)
tulajdonfenntartási nyilatkozat_ovi_foci
(doc: application/msword, 78.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 809 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.58 kb)

7.) Javaslat a bölcsődék, a köznevelési intézmények valamint a szociális étkeztetés nyersanyagnormájának véleményezésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 238.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 818 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.68 kb)

8.) Javaslat támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 122.5 kb)
2014_rendezvénytámogatási igény
(xls: application/vnd.ms-excel, 106 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 734 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 29.49 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.2 kb)

9.) Javaslat a Szociális és Családügyi Bizottság 124/2014. (IX.11.) számú határozatának visszavonására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 96.99 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 795 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.65 kb)

10.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmének jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 97.49 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 820 b)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.83 kb)

11.) Javaslat a Szülőföld Könyvkiadó Kft. támogatási kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.79 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 771 b)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 98.75 kb)

12.) Javaslat a Szociális ágazat 'Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások' tételsora terhére történő kifizetések jóváhagyására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Határozat(ok)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.45 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.91 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.12 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.03 kb)
Határozat
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.61 kb)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 858 b)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 135 kb)

13.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 688 b)

Zárt ülés

14.) Javaslat a 'Szombathely visszavár' felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (aljegyző)

15.) Javaslat Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda vezetője közalkalmazotti jogviszonyának nyugdíjazás miatt történő megszüntetésére, valamint új vezető megbízására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

16.) Javaslat a Petz-ösztöndíj odaítélésére

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

17.) A 'Bursa Hungarica' Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása, valamint a 2012-2014. évben támogatott 'B' típusú pályázatok felülvizsgálata

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

18.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2010. (XII.01.) számú rendelet 21/A. §-a alapján - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

19.) Javaslat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatórium Multidiszciplináris Kutatóközpont, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadására vonatkozó kérelmének elbírálására

Előadó:
Bencsics Enikő dr. (Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

20.) Különfélék

Előadó:
Rettegi Attila (az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...