Bizottsági ülés

2012.10.29 09:00:00
Kulturális és Sport Bizottság
a Városháza földszinti tanácskozójában
ülést tart

Nyilvános ülés

1.) Javaslat a Gazdag Erzsi Irodalmi Alapítvány munkájáról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
#bc130b3e-2424-4377-9fe0-297dabec4a5f (a Gazdag Erzsi Irodalmi Alapítvány kuratóriumi elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 26 kb)
Egyéb dokumentum
(pdf: application/pdf, 1.43 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 787 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

2.) Tájékoztató a Gazdag Erzsi Irodalmi Alapítvánnyal kapcsolatos jogi kérdésekről

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 770 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

3.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011.(VI.08.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó:
Babicsné Tőke Erzsébet dr. (a Jogi és Képviselői Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 50.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 60 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 856 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

4.) Javaslat az ún. MÁV ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 64.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 772 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

5.) Javaslat a szombathelyi 4178/1. hrsz.-ú ingatlan (un. Oladi Lőtér) ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 66 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 834 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

6.) Javaslat a Szent I. király u. 119. szám alatti (volt Szentkirályi Általános Iskola) helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó:
Lakézi Gábor (a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Meghívott:
Pallósiné Dr. Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 54.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.14 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2013. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére

Előadó:
Simonné Gálos Judit dr. (a Belső Ellenőrzési Iroda vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 38.5 kb)
2013. belső ellenőrzési terv - tábla - ktgv.int
(DOC: application/msword, 39.5 kb)
intézményi ellenőrzések időpontja
(XLS: application/vnd.ms-excel, 23 kb)
kockázati tényezők rangsorolása
(doc: application/msword, 31.5 kb)
kockázatelemzés
(xls: application/vnd.ms-excel, 26 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 803 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési teveinek jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 68 kb)
Mellékletek
(pdf: application/pdf, 1.55 mb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 866 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

9.) Javaslat előadó-művészeti szervezetekkel megkötésre kerülő fenntartói megállapodások jóváhagyására

Előadó:
Károlyi Ákos dr. (az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(DOC: application/msword, 39 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 802 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

10.) Javaslat befogadó színházi előadások feladat-ellátásáról

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Meghívott:
Jordán Tamás (a Weöres Sándor Színház ügyvezető igazgatója)
Grünwald Stefánia (az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója)
#3bda03df-5d02-492f-8b65-dcd06b890dd2 (a Mesebolt Bábszínház igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 37 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 1.37 kb)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 28 kb)

11.) Javaslat a 2012. évi Savaria Történelmi Karneválról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Szommer Ildikó (karneváligazgató)
Mérei Tamás (a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumának elnöke)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 70.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Egyéb dokumentum
(xls: application/vnd.ms-excel, 29.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 956 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

12.) Javaslat a 2012. évi Iseumi Szabadtéri Játékokról szóló beszámoló elfogadására

Előadó:
Mérei Tamás (a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója)
Előterjesztés(ek)
Egyéb dokumentum
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 27.5 kb)
Egyéb dokumentum
(xlsx: application/octet-stream, 12.52 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 757 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 24.5 kb)

13.) Javaslat az iskolai sportkörök támogatására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 84.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 717 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 56.5 kb)

14.) Javaslat a kultúra területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 45 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 752 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)

15.) Javaslat a sport területén beérkezett támogatási kérelmek elbírálására

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(docx: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 22.97 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 749 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

16.) Különfélék

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)
Előterjesztés(ek)
Előterjesztés
(doc: application/msword, 19.5 kb)
Jegyzőkönyvi részlet
(doc: application/msword, 683 b)
Határozat(ok)
Határozat
(doc: application/msword, 26.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25.5 kb)
Határozat
(doc: application/msword, 25 kb)

Zárt ülés

17.) Javaslat a sport és a kultúra területén dolgozók önkormányzati kitüntetésére

Előadó:
Sági József (a Kulturális és Sport Bizottság elnöke)

Érvénytelen bizottságok

A gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság Beszerzések Id. Bizottság Bűnmeg., Közbizt. és Közrendvédelmi Bizottság (2014 - 2019) Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság Egészségügyi Bizottság (2002-2006) Egészségügyi Szakmai Bizottság (2014 - 2019) Gazdasági Bizottság (2002-2006) Gazdasági és Városstratégiai Bizottság (2014 - 2019) Idegenforgalmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Informatikai Szakmai Bizottság (2002-2006) Jogi Bizottság Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (2014 - 2019) Költségvetési Szakmai Bizottság Környezetvédelmi Szakmai Bizottság (2002-2006) Közbeszerzési Bíráló Bizottság Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság Kulturális és Sport Bizottság (2010 - 2014) Kulturális és Társ. Kapcsolatok Biz. (2002-2006) Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság Lakás Bizottság Lakásépítési és Fenntartási Bizottság (2002-2006) Oktatási Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság Oktatási és Ifjúsági Bizottság (2002-2006) Oktatási és Szociális Bizottság Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (2002-2006) Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság PM Szakértő Ideiglenes Bizottság Sport Bizottság (2002-2006) Sport és Ifjúsági Bizottság SportBizottság Szociális Bizottság (2002-2006) Szociális és Családügyi Bizottság Szociális és Foglalkoztatási Bizottság Szociális, Foglalk. és Esélyegyenlőségi Bizottság Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága Ügyrendi Bizottság Városfejl., -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Biz. Városfejlesztési Bizottság (2002-2006) Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...