Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. január 1-jével a Savaria Rehab-team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. beolvadt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-be és így az egyesült cég neve is megváltozott, az új név: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.)

A szervezet hivatalos neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi státusz: egyéb
Államháztartáson kívüli/belüli szereplő: kívüli
A szervezet fő tevékenysége: Szociális ellátás
A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
A szervezet levelezési címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770
Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma: Cg.:18-09-108784
Adószám: 20185109-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20202046
A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára
Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Telefonszáma: 94/508-770
E-mail címe: klara.nemeth@fehe.hu

ELÉRHETŐSÉGEK:

Németh Klára - Ügyvezető igazgató
Tel.: 06-94/508-770
E-mail: klara.nemeth@fehe.hu

Pálmainé Kónya Beáta
Gazdasági vezető
Tel.: 06-94/508-770
E-mail: palmaine.beata@fehe.hu

 • FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Juranovits-Racker Rita
Szakmai vezető, Nappali Szolgálat vezető
Tel.:06-94/508-770
E-mail: rita.racker@fehe.hu

Szűcs Gabriella
Támogató Szolgálat - szolgálatvezető
Tel.:06-94/508-770
E-mail: szucs.gabriella@fehe.hu

 • HAJLÉKTALAN EMBEREKET ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Bencsics András
Szakmai Vezető
Mobil: 00-36-20/228-8454
E-mail: bencsics.andras@fehe.hu

Bokorné Palágyi Zsófia
Hajléktalanok Otthona,
Átmeneti szállás vezető
Mobil:+36-20/436-98-91
E-mail: palagyi.zsofia@fehe.hu

Dékánné Fiedler Katalin
Foglalkoztatási részleg vezető - Kézműves Kuckó Ajándékbolt
Mobil: 00-36-20/235-4408
E-mail: intezmenyenbeluli@fehe.hu

Balassa Imre
Közfoglalkoztatás,
Foglalkoztatási részlegvezető
Mobil: 00-36-30/377-9618
E-mail: balassa.imre@fehe.hu

Gorza Norbert
Irodavezető
Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
Mobil: 00-36-30/449-7378
E-mail: gorza.norbert@fehe.hu

A szervezet olyan integrált, komplex szolgáltatási rendszert kíván működtetni, amelynek célja a fogyatékos és a hajléktalan emberek lehető legszélesebb körben történő bevonása az ellátórendszerbe. A szervezeti integrációt megvalósítását segíti, hogy több ellátási típust egy intézmény keretein kerül biztosításra, az alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével biztosítható a célcsoportok komplex rehabilitációja (egészségi, foglalkozásai, szociális), illetve életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátás biztosítása. Az elmúlt években komplex szolgáltatási rendszer kialakítására került sor a fogyatékos és hajléktalan célcsoport segítésére, ennek a rendszernek a továbbfejlesztése a szervezet további céljai között szerepel. A komplex rendszernek a működtetéséhez folyamatosan biztosítja a szervezet az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erőforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát.

A komplex szolgáltatások nyújtásának célja:

 • a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése;
 • az önálló életvitel támogatása
 • a foglalkoztatás elősegítése
 • a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése
 • esélyegyenlőség támogatása

A szervezet fogyatékos embereket segítő szolgáltatásainak legfontosabb alapelvei:

 • egyénre szabott bánásmód
 • a normalizáció
 • önálló életvitel elősegítése

Cél, hogy a fogyatékos fiatalok és felnőttek egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A szervezet hajléktalan embereket segítő szolgáltatásinak filozófiája:

„Lakhatás, megfelelő élelem, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A társadalmi kirekesztés ellen nem elég segélyeket osztani, az emberek körül kialakult társadalmi űrt kell kitölteni. Hisszük, hogy a társadalmi rehabilitáció, reintegráció terepe a munka világa, eszköze pedig, a munkavégzés lehet.”

E filozófia megvalósítása érdekében olyan integrált programok működnek, amelyek célja a hajléktalan emberek képzettségi szintjének növelése, foglalkoztatása, önálló lakhatásuk megteremtésének segítése. Azoknak a hajléktalan embereknek, akik állapotuk miatt sem a nyílt-, sem a védett munkaerő-piacon nem foglalkoztathatók, intézményen belüli foglalkoztatás keretében biztosított a munkaképességük javítása, munkaerő-piaci integrációjuk előkészítése.

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám: 18-09-108784
Ügyvezető igazgató: Németh Klára
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508-770
E-mail: titkarsag@fehe.hu
Web: www.fehe.hu

EGYÉB TELEPHELYEK

 • Hajléktalanok Otthona

​9700 Szombathely, Kolozsvár út 27.
Tel.: 00-36/30-485-9757

 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmény

Szombathely, Zanati u. 1.
Tel: +36 (94) 513-310

 • Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás központi iroda
9700 Szombathely, Sas utca 2.
+36 94 513 312

 • Fejlesztő foglalkoztatás

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 36.
Tel.: +36/20-235-4408

 • Brikettáló műhely

9700 Szombathely, Kötő u. 12.

 • Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

9700 Szombathely, Óperint u. 1.
Tel.: +36 (94) 513 321

 • Kézműves Kuckó ajándékbolt

9700 Szombathely, Fő tér 23/B (Uránia udvar)
Tel.: +36-20-235-4408, +36-30-556-7019

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő szociális szolgáltatások:

 • FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
(9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége

Célja: A fogyatékos emberek saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelük megkönnyítése, legfőképpen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.

Szolgáltatások: Személyi segítés: Tevékenységi típusok: gondozási-ápolási alaptevékenységek, háztartási segítségnyújtás, felügyelet biztosítása, készségfejlesztés, segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül, szabadidős tevékenységek támogatása, kapcsolattartás segítése.

Személyi szállítás: Segítséget nyújt az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, való hozzáféréshez. A szolgálat több speciálisan felszerelt gépjárművel is rendelkezik, melyek elektromos emelőszerkezettel vagy rámpával ellátva.

Információnyújtás, tanácsadás: A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról, szükség esetén segít a megfelelő szakemberrel való kapcsolatfelvételben.

Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése: A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil rámpa).

Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
(Férőhely: 65 fő, 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)

Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata speciális alapellátási szolgáltatás keretében a Szombathelyen és Szombathely kistérségében élő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását biztosítja. Az intézmény működési engedélye 65 fő ellátására ad lehetőséget. Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei közé tartozik az egyénre szabott bánásmód, a normalizáció elve és az önálló életvitel elősegítése.

Szolgáltatásai:

 • Esetkezelés
 • Étkeztetés
 • Felügyelet
 • Gondozás
 • Gyógypedagógiai segítségnyújtás
 • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • Készségfejlesztés
 • Közösségi fejlesztés
 • Pedagógiai segítségnyújtás
 • Tanácsadás
 • Sószoba
 • Fogyatékos emberek fejlesztő foglalkoztatása

Az intézményben a fogyatékos nappali ellátáshoz kapcsolóan működik a fejlesztő foglalkoztatás.

Formái:

 • Mt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás
 • Szt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás

Az Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban történő foglalkoztatás célja az önálló munkavégzést segítő képességek, készségek fenntartása, fejlesztése, új munkafolyamatok megismerése, új szakma elsajátítása, az ellátott felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzésre.

Mt. szerinti határozott munkaviszonyban történő foglalkoztatás során a Munka Törvénykönyve szerinti szabályok az irányadók.

A Szt. szerinti jogviszonyban történő foglalkoztatás célja az ellátott testi és szellemi képességeinek, valamint a munkavégzéssel összefüggő készségeinek helyreállítása, megőrzése és fejlesztése, továbbá az ellátott felkészítése az önálló munkavégzésre.

 • HAJLÉKTALAN EMBEREKT ELLÁTÓ SZOLGÁLTATÁSOK

Hajléktalan személyek nappali intézménye, nappali melegedő
(Férőhely: 40 fő; 9700 Szombathely, Zanati út 1.)
Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége.
A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére

 • a közösségi együttlétre,
 • a pihenésre,
 • a személyi tisztálkodásra,
 • a személyes ruházat tisztítására,
 • az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Szolgáltatásai:

 • alacsony küszöbű szolgáltatások
 • információs szolgáltatás
 • tanácsadás
 • természetbeni juttatások biztosítása:
 • munkaerő-piaci szolgáltatások
 • intézményen belüli szociális foglalkoztatás
 • szabadidős programok
 • készség-, képességfejlesztő foglalkozások
 • egészségfejlesztő programok

Utcai szociális szolgálat I., (9700 Szombathely, Zanati út 1.)

Utcai szociális szolgálat II. (9700, Szombathely, Vörösmarty utca 36.)

Ellátási terület: Szombathely város nyugati fele, kivétel krízisellátás esetében a megye területe

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen

 • a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
 • tájékoztatás, információnyújtás,
 • ügyintézés,
 • szolgáltatás nyújtása,
 • szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

Hajléktalan személyek átmeneti szállása
(Férőhely: 86 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.

Ellátási terület: Szombathely város területe

Hajléktalanok átmeneti szállására mindazon hajléktalan személyek kérhetik felvételüket, akik szociális és mentális gondozást igényelnek.

Szolgáltatásai:

 • egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka (rehabilitációs programok, utógondozói tevékenységek szervezése),
 • közösségi szociális munka (a lakókörnyezet, a város lakóinak tájékoztatása),
 • az átmeneti szállásról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítségnyújtás,
 • családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
 • orvosi, betegszobai ellátás,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • szociális és egyéb információk biztosítása,
 • életvitelszerű tartózkodás feltételeinek megteremtése,
 • foglalkoztatás-szervezés,
 • érték-és vagyontárgyak megőrzése, elhelyezésének biztosítása (szabályzat szerint).

Kiegészítő szolgáltatások

 • utógondozás
 • munkaerő-piacra történő kivezetés támogatása

Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye
(Férőhely: 25 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

Hajléktalan személyek részére időszakos éjjeli menedékhelye
(Férőhely: 20 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás. Az éjjeli menedékhelyre mindazon személyek kérhetik felvételüket, akik éjszakájukat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.  Az éjszakai pihenés mellett az éjjeli menedékhely biztosítja mindazon szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlen

Hajléktalanok Otthona
(Férőhely: 26 fő; 9700 Szombathely, Kolozsvár u. 27.)

Ellátási terület: Szombathely város területe

A Hajléktalanok otthona azoknak a hajléktalan személyeknek nyújt teljes ellátást, akik koruk, egészségi állapotuk miatt fokozott gondozást, ápolást igényelnek, s akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen már nem biztosítható.

Szolgáltatásai:

 • napi 3-szori étkezés,
 • orvosi ellátás,
 • érték és vagyonmegőrzés (szabályzat szerint),
 • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz biztosítása jogszabály szerint,
 • szabadidős programszervezés,
 • szociális, mentálhigiénés gondozás,
 • egyéni ápolási-gondozási terv szerinti rehabilitáció,
 • rehabilitáció lehetőségének biztosítása,
 • foglalkoztatás szervezése,
 • családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása

Fejlesztő foglalkoztatás hajléktalan személyek részére
Szombathely, Vörösmarty u. 36.
Tel: 06-20-235-4408, 06-30-556-7019

Intézményi jogviszonnyal rendelkező hajléktalan emberek foglalkoztatása zajlik 2 telephelyen. A szervezet tulajdonában álló Vörösmarty u. 36. szám alatti műhelyben, illetve a Kötő utca 12. szám alatt. Kétféle foglalkoztatási formában – munkaviszonyban és fejlesztési szerződéssel. A telephelyen összesen 42 fő foglalkoztatására van lehetőség. Kézzel készített egyedi ajándék- és dísztárgyak gyártása folyik fából, filcből és papírból. Szolgáltatás jellegű tevékenységként zöldterület kezelést és takarítási munkát végeznek az ellátottak. A termékeket - Szombathely Megyei Jogú Város jóvoltából - a Kézműves Kuckó Ajándékboltban értékesítjük (Szombathely, Fő tér 23/b, Uránia Udvar), valamint a város vásárain is jelen vagyunk. A fejlesztő foglalkoztatás keretében foglalkoztatni kívánt hajléktalan emberek betegség, pszichés zavar, alkoholproblémák, hajléktalan életvitel, szociális kompetenciák hiánya miatt nem tudnak belépni a támogatott vagy nyílt munkaerő-piacra. A foglalkoztatás során a végzett tevékenységek alkalmasak arra, hogy hozzászoktassuk a foglalkoztatottakat a rendszeres munkavégzéshez, az egyre nagyobb terheléshez. A foglalkoztatás nemcsak arra nyújt lehetőséget, hogy egy adott munkaterületen kipróbálják magukat, hanem arra is, hogy a változatos tevékenységek közül az állapotuknak, képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő munkát végezzenek. Az ebbe a csoportba tartozó hajléktalan emberek jelentős részének a fejlesztő foglalkoztatás jelentheti az egyetlen lehetőséget arra, hogy újra értékteremtő munkát végezhessen, esélyt kaphasson arra, hogy a későbbiekben alkalmassá váljon a támogatott-, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő munkavégzésre.

Közfoglalkoztatás

9700 Szombathely, Sas utca 2.
+36 94 513 328

A társaság Szombathely városában évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. A város lakossága számára értékes, értéket teremtő feladatokat végez a 2011-től megújult közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. A programokban résztvevők között felülreprezentált a hajléktalan, vagy a hajléktalanság veszélyzónájában élő személy.

A foglalkoztatottak nagy része a parkfenntartó és városgazdálkodási céggel együttműködve tisztítják és szépítik a város parkjait, játszótereit, virágágyásait, gondozzák zöldterületeit, közterületeit, járdáit. A városban a szemétszedők munkáját jelzik a céglogóval ellátott sárga zsákok, amit a parkfenntartó cég munkatársai szállítanak el.

A társaság különböző pályázati programjainak köszönhetően jelentős eszközparkja révén gépiesített munkákat is el tud végezni. Gépek segítségével a közfoglalkoztatottak meghatározott területeken kaszálják az üresen álló önkormányzati ingatlanokat és az árokrendszert, valamint modern kerítéseket alakítanak ki a város játszóterei és kutyafuttatói körül.

Társaság évek óta részt vesz a városi tüzelő programban. Foglalkoztatottjai minden évben jelentős mennyiségű tüzelőt dolgoznak fel és szállítanak ki térítésmentesen a város rászoruló családjainak.

Mintaprogramjainak köszönhetően rendelkezik szociális mosodával, kis varrodával, intézményi és gépkarbantartó műhellyel.

Foglalkoztatási programokhoz a cég alaptevékenységéből fakadóan szorosan kapcsolódik egy szociális támogatási és mentorálási rendszer, mely segít a foglalkoztatottak szociális, lakhatási, életviteli problémáinak megoldásában és elősegíti, támogatja a munkaerő-piaci elhelyezkedést és bennmaradást. A nonprofit cég programjait folyamatosan úgy alakítja, hogy azok a helyi igényeknek megfelelően, a hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatásán keresztül a város és a benne élők javát szolgálják.

Brikettáló és kreatív műhely

9700 Szombathely, Kötő u. 12.
+36 30 377 9618

A társaság a közfoglalkoztatás keretében 2016. évtől papír brikettáló műhelyt üzemeltet, melyben készült briketteket 7 kg-os egységcsomagokban hátrányos helyzetű családok között osztják szét. A legújabb programnak köszönhetően a cég 2018. évtől egy lézergravírozó műhellyel is bővült. A kreatív műhelyben készített egyedi ajándék termékeket vásárokon, a Kézműves Kuckó Ajándékboltban (Szombathely, Fő tér 23/B.) és folyamatosan bővülőviszonteladói hálózatok keresztül értékesítik.

A műhelyben az egészségi állapotuk miatt fokozottan hátrányos helyzetű emberek részére kínálunk a korábbi programok tapasztalataira építve és azt továbbfejlesztve több területet érintő, a közfoglalkoztatás keretében működő foglalkoztatási formákat. A közfoglalkoztatottak a képességeiknek, mentális és fizikai állapotuknak megfelelő munkát végezhetnek, emellett viszont folyamatosan értéket termelnek a város lakosságának, a hátrányos helyzetű embereknek és a szociális ellátórendszernek.

 • A FOGYATÉKKAL ÉLŐKET ÉS HAJLÉKTALANOKAT ELLÁTÓ NONPROFIT KFT. -HEZ KÖTHETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, CIVIL SZERVEZETEK:

Forrásközpont Közhasznú Alapítvány
A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára    
Székhelye: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Postacím: Forrásközpont Közhasznú Alapítvány, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116

Telefon szám: 06 94 508 770
Fax szám: 06-94/508-770
Elektronikus levélcím: klara.nemeth@fehe.hu
Számlaszáma:      58900088-11026211-00000000

Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
9700 Szombathely, Óperint u. 1.
Tel.: +36 30 449 73 78

A Vas Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kiemelt figyelmet fordít az előítéletek lebontására, a többségi társadalom érzékenyítésére hátrányos helyzetű embertársaink irányába. Emellett fontos célunk az önkéntesség kultúrájának népszerűsítése, illetve a családügyi programok megvalósítása.

Szolgáltatások:

•          ügyfélfogadás: (hétfő-csütörtök 10-16, péntek 10-13 óráig)

•          Esély Órák – interaktív előítélet lebontó foglalkozások megvalósítása köznevelési intézményekben

•          Esélynap, Esély Sportnap szervezése

•          Többségi társadalom, For-profit szféra és a helyi döntéshozók érzékenyítése – Szimulációs terem, Láthatatlan vacsora, Szociopoly

•          Jeles napokhoz kapcsolódó programelemek megvalósítása (Idősek Világnapja, Fogyatékos Emberek Világnapja, Önkéntesség Világnapja)

•          Családügyi programok megvalósítása – Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím adományozása

•          Érzékenyítő gyermekrajzpályázat a diszkriminációval érintett célcsoportokra vonatkozóan

•          az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensének díjmentes ügyfélfogadása havi rendszerességgel

•          közösségi tér díjmentes biztosítása szakmai profilba illő rendezvény esetén (szakmai kerekasztalok, érdekegyeztetések)

 

Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülete

A szervezet hivatalos neve: Vas Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egyesülete
A szervezet székhelye: 9700 SZOMBATHELY, 11-ES HUSZÁR ÚT 116.
A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770
Adószám: 18658237-1-18
A szervezet hivatalos képviselőjének neve: Németh Klára               

A Vas Megyei ÉFOÉSZ Egyesülete Szombathelyen, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége tagjaként, szociális szakemberek, értelmi fogyatékkal élők és családtagjaik kezdeményezésére, 2015. nyarán jött létre. Működési területe Vas megye, tagjai értelmi fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik, szociális, gyógypedagógiai szakemberek, pártoló tagok.

Az Egyesület célja a Vas megyében élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekvédelme, érdekérvényesítésük segítése.  Emberi, állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk segítése, az esélyegyenlőség megvalósítása.

Tevékenységek:

 • Érdekvédelem
 • Intézményi együttműködés

Kapcsolatot tartunk a megye fogyatékos személyeket segítő szervezeteivel, intézményeivel, önkormányzatokkal.

 • Önérvényesítő hálózat működtetése

Önérvényesítő csoportokat működtetünk, ahol kiscsoportos foglalkozások során önismeret, a szűkebb, tágabb környezet, a társadalmi rendszer működése, jogi, esélyegyenlőségi ismeretek kerülnek feldolgozásra. A csoportfoglalkozások célja, hogy a résztvevők képessé váljanak saját és társaik érdekének védelmére.

 • Önálló Életviteli Centrum működtetése

Szolgáltatásai:

 • Tanácsadás
 • Képzések, foglakozások szervezése
 • Szülő csoportok működtetése
 • Kulturális programok szervezése
 • Szabadidős programok, kirándulások szervezése
 • Információs szolgáltatás

Archivált verziók

2020.04.21 09:16 2019.01.18 11:39 2019.01.09 12:56 2019.01.09 12:55 2017.09.13 07:36 2017.09.08 11:29 2017.09.08 11:11 2017.09.08 09:49 2017.09.08 09:36 2017.08.02 09:55 2016.04.19 15:32

Programok

Mozi: MAMMA MIA 1-2 - "A dal ugyanaz marad"

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Augusztus 12. (Péntek) 20:20

ISTVÁN, A KIRÁLY és a THE WALL - "A dal ugyanaz marad" (Mozi)

Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
2022 Augusztus 13. (Szombat) 20:20

Még több Mozi ...
PREMECZ MÁTYÁS QUINTET (Zene/Koncert)

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Augusztus 10. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
20 ÉVES A KALANDVÁROS (Gyerekeknek)

Kalandváros, Szombathely, Kenderesi utca
2022 Augusztus 12. (Péntek) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
ZÖLD SZIGET (Gyerekeknek)

Csónakázó-tó, Sziget, Szombathely, Kenderesi utca
2022 Augusztus 13. (Szombat) 15:00

Még több Gyerekeknek ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...