Óvodák

Szombathelyi Vadvirág Óvoda

Óvodánk a vasúton túl, családi házakkal övezett városrészen található.
Intézményünkben 3 csoport működik ideális csoportlétszámokkal. A szakmailag felkészült óvónők munkáját szakképzett dajkák segítik. Az óvodai évek alatt ugyanazok a felnőttek foglalkoznak a gyermekekkel. Az óvoda épületének állaga megfelelő. A csoportszobák, a hozzájuk tartozó járulékos helyiségek, az udvar szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét.

Óvodai nevelésünk fontos feladata a gyermekek erkölcsi magatartásainak és szokásainak megalapozása. Ehhez elengedhetetlen a hazaszeretet csíráinak ápolása, a szülőföld szeretetére való nevelés. Elsősorban az óvodai életbe beilleszkedő, a gyermeki élethez jól igazodó hagyományokat ünnepeljük, a természet állandó körforgásához, az évszakok váltakozásához igazodva.

Milyen gyermeket szeretnénk nevelni?
Aki megtalálja a helyét a világban, szereti a hagyományainkat. Elfogadja a másságot, toleráns a másik emberrel szemben. Őszintén és nyíltan fordul az embertársai felé. Lelkileg és testileg egészséges, boldog, nyitott, fogékony az új iránt. Legyen kreatív, alkotó személyiség. Lelje örömét a tevékenységeiben. Találjon lehetőséget az önkifejezésre, önmegvalósításra. Viszonyuljon pozitívan az őt körülvevő világhoz, szeresse és tisztelje azt. Értékelje a munkát, ismerje meg a felfedezés örömét, legyen fogékony a szép és jó iránt.

Nevelési rendszerünkben kiemelt területként kezeljük az anyanyelvi nevelést. Ügyelünk arra, hogy a hozzánk érkező gyermekek a kultúrált, udvarias beszéd legfontosabb elemeit, szabályait megismerjék. Az óvodánkban heti rendszerességgel járó logopédus segítségével a problémákkal küszködő gyermekek gondjait igyekszünk enyhíteni, illetve megszüntetni.

Gyermekeink óvodai élete során elősegítjük fejlődésüket, hozzájárulunk egészségük megőrzéséhez jó közérzetükhöz. Kialakítjuk a helyes egészségügyi szokásokat.

A közösségi nevelés lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A boldogságot óvodás korban a szeretetteljes légkörrel, a jó érzéssel, a jó társas kapcsolatokkal, a felnőtt biztonságot nyújtó jelenlétével biztosítjuk. Hagyományaink és ünnepeink a közösségi érzelmek alakulásában jelentős szerepet töltenek be.

A játék a gyermek létszükséglete, legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, a személyiségfejlesztés eszköze, az eredményes tanulás egyetlen útja.
Óvodánkban a nap nagy része játékkal telik, amihez esztétikus, ingerdús környezetet teremtünk. A játékhoz szükséges időt a rugalmas napirenddel biztosítjuk.

Programunkban kiemelt szerepet kap a tapasztalati úton történő ismeretszerzés.
A környezet megismerésének tartalmát a következő területeken biztosítjuk:

  • természeti és társadalmi környezet
  • matematikai tapasztalatok
  • környezetvédelem

A mese az óvodai zajban a csend szigete. Pihentet, szórakoztat. Táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában. Teljes világképet, világmagyarázatot ad, a szociális tanulás páratlan eszköze. Elsődleges forrásaink a magyar népmese és mondókagyűjtemények, a magyar mondavilág. Célunk, hogy gyermekeink érdeklődéssel forduljanak a könyvek felé, kedveljék meg a verset, mesét.

A zenei neveléssel felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, színessé tesszük érzelemvilágukat. Zenei nevelésünk anyagának nagy részét a népi mondókák és dalosjátékok adják.

A rajzolás, mintázás, kézi munka az önkifejezés módjai. Lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket, problémáikat kifejezzék, feldolgozzák. Ehhez eszközöket biztosítunk. Megismertetjük őket az egyes népi kismesterségek alapjaival, eszközeivel, munkafázisaival. A gyermekek valamennyi alkotását értékként kezeljük.

A testi képességek fejlesztése az egész nevelésünk rendszerében jelen van.
Mozgásra inspiráló, biztonságos, tiszta környezetet, szabad teret, megfelelő időt biztosítunk a természetes és szabad mozgásra. Gondot fordítunk a testtartási hibák megelőzésére és korrekciójára.

A munkajellegű tevékenységek végzése során a gyermekeket ráébresztjük a munka fontosságára, eredményének megbecsülésére.

Óvodánkban a tanulás spontán és irányított módon történik. A mindig játékos jellegű, tudatosan irányított tapasztalat és ismeretszerzés folyamatában fejlesztjük a gyermekek értelmi képességét (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás), mellyel az iskolába lépés feltételeit alapozzuk meg, mindig a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró-képességéhez igazodva, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével.

A szolgáltatások szervezése a mindenkori igények függvénye, mely a gyermekek alapvető tevékenységeit nem zavarhatja. Fontosnak tartjuk a megfelelő pedagógiai kontrollt. Angol nyelvoktatás Célja: ismerkedés az angol nyelvvel játékos formában.
Heti 2x30 perc középső és nagycsoportban. Költségtérítéses.

Úszásoktatás Célja: a gyermekek edzése és fizikai állóképességének növelése.
Tanfolyami jelleggel októbertől, 15 alkalommal a Fedettuszodában, a nagycsoportosok részére költségtérítéses. ( Az úszás oktatás nagycsoportosok részére alanyi jogon ingyenes 10 alkalommal.)

A hitoktatás térítésmentes.

Vonzó célokat kijelölni közösen érdemes, megvalósítani csak együttesen lehet.

 

Az óvoda működéséhez szükséges alapdokumentumok letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról. 

 

 


Megnevezés: Szombathelyi Vadvirág Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Selmec utca 2.
Telefon: +36 (94) 501-628; +36 (20) 503-4578
Vezető: Halász Imréné
E-mail: halasz.imrene@vadvirag.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.23671838553881
GPS koordináta (magasság): 16.638292015938532


Galéria (5 db)

Programok

Zene/Koncert: Szimfónia-Ősz Bérlet 5. előadás - Respighi, Mozart, Muszorgszkij-Ravel

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2022 Január 21. (Péntek) 19:00

#roziutazik – TÉRIDŐ UGRÁSOK AZ AZORI-SZIGETEKTŐL ODESSZÁIG (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Énekelj! 2 2D (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 17. (Hétfő) 16:15

Még több Mozi ...
Nagykarácsony (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 16:15

Még több Mozi ...
Clifford, a nagy piros kutya (6) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 16:20

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...