Óvodák

Szombathelyi Vadvirág Óvoda

Óvodánk a vasúton túl, családi házakkal övezett városrészen található.
Intézményünkben 3 csoport működik ideális csoportlétszámokkal. A szakmailag felkészült óvónők munkáját szakképzett dajkák segítik. Az óvodai évek alatt ugyanazok a felnőttek foglalkoznak a gyermekekkel. Az óvoda épületének állaga megfelelő. A csoportszobák, a hozzájuk tartozó járulékos helyiségek, az udvar szolgálják a gyermekek biztonságos óvodai életét.

Óvodai nevelésünk fontos feladata a gyermekek erkölcsi magatartásainak és szokásainak megalapozása. Ehhez elengedhetetlen a hazaszeretet csíráinak ápolása, a szülőföld szeretetére való nevelés. Elsősorban az óvodai életbe beilleszkedő, a gyermeki élethez jól igazodó hagyományokat ünnepeljük, a természet állandó körforgásához, az évszakok váltakozásához igazodva.

Milyen gyermeket szeretnénk nevelni?
Aki megtalálja a helyét a világban, szereti a hagyományainkat. Elfogadja a másságot, toleráns a másik emberrel szemben. Őszintén és nyíltan fordul az embertársai felé. Lelkileg és testileg egészséges, boldog, nyitott, fogékony az új iránt. Legyen kreatív, alkotó személyiség. Lelje örömét a tevékenységeiben. Találjon lehetőséget az önkifejezésre, önmegvalósításra. Viszonyuljon pozitívan az őt körülvevő világhoz, szeresse és tisztelje azt. Értékelje a munkát, ismerje meg a felfedezés örömét, legyen fogékony a szép és jó iránt.

Nevelési rendszerünkben kiemelt területként kezeljük az anyanyelvi nevelést. Ügyelünk arra, hogy a hozzánk érkező gyermekek a kultúrált, udvarias beszéd legfontosabb elemeit, szabályait megismerjék. Az óvodánkban heti rendszerességgel járó logopédus segítségével a problémákkal küszködő gyermekek gondjait igyekszünk enyhíteni, illetve megszüntetni.

Gyermekeink óvodai élete során elősegítjük fejlődésüket, hozzájárulunk egészségük megőrzéséhez jó közérzetükhöz. Kialakítjuk a helyes egészségügyi szokásokat.

A közösségi nevelés lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A boldogságot óvodás korban a szeretetteljes légkörrel, a jó érzéssel, a jó társas kapcsolatokkal, a felnőtt biztonságot nyújtó jelenlétével biztosítjuk. Hagyományaink és ünnepeink a közösségi érzelmek alakulásában jelentős szerepet töltenek be.

A játék a gyermek létszükséglete, legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, a személyiségfejlesztés eszköze, az eredményes tanulás egyetlen útja.
Óvodánkban a nap nagy része játékkal telik, amihez esztétikus, ingerdús környezetet teremtünk. A játékhoz szükséges időt a rugalmas napirenddel biztosítjuk.

Programunkban kiemelt szerepet kap a tapasztalati úton történő ismeretszerzés.
A környezet megismerésének tartalmát a következő területeken biztosítjuk:

  • természeti és társadalmi környezet
  • matematikai tapasztalatok
  • környezetvédelem

A mese az óvodai zajban a csend szigete. Pihentet, szórakoztat. Táplálja a képzeletet, segít az élmények feldolgozásában. Teljes világképet, világmagyarázatot ad, a szociális tanulás páratlan eszköze. Elsődleges forrásaink a magyar népmese és mondókagyűjtemények, a magyar mondavilág. Célunk, hogy gyermekeink érdeklődéssel forduljanak a könyvek felé, kedveljék meg a verset, mesét.

A zenei neveléssel felkeltjük a gyermekek zenei érdeklődését, formáljuk zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat, színessé tesszük érzelemvilágukat. Zenei nevelésünk anyagának nagy részét a népi mondókák és dalosjátékok adják.

A rajzolás, mintázás, kézi munka az önkifejezés módjai. Lehetőséget adunk a gyermekeknek arra, hogy gondolataikat, érzelmeiket, problémáikat kifejezzék, feldolgozzák. Ehhez eszközöket biztosítunk. Megismertetjük őket az egyes népi kismesterségek alapjaival, eszközeivel, munkafázisaival. A gyermekek valamennyi alkotását értékként kezeljük.

A testi képességek fejlesztése az egész nevelésünk rendszerében jelen van.
Mozgásra inspiráló, biztonságos, tiszta környezetet, szabad teret, megfelelő időt biztosítunk a természetes és szabad mozgásra. Gondot fordítunk a testtartási hibák megelőzésére és korrekciójára.

A munkajellegű tevékenységek végzése során a gyermekeket ráébresztjük a munka fontosságára, eredményének megbecsülésére.

Óvodánkban a tanulás spontán és irányított módon történik. A mindig játékos jellegű, tudatosan irányított tapasztalat és ismeretszerzés folyamatában fejlesztjük a gyermekek értelmi képességét (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás), mellyel az iskolába lépés feltételeit alapozzuk meg, mindig a gyermek igényeihez, egyéniségéhez, teherbíró-képességéhez igazodva, az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével.

A szolgáltatások szervezése a mindenkori igények függvénye, mely a gyermekek alapvető tevékenységeit nem zavarhatja. Fontosnak tartjuk a megfelelő pedagógiai kontrollt. Angol nyelvoktatás Célja: ismerkedés az angol nyelvvel játékos formában.
Heti 2x30 perc középső és nagycsoportban. Költségtérítéses.

Úszásoktatás Célja: a gyermekek edzése és fizikai állóképességének növelése.
Tanfolyami jelleggel októbertől, 15 alkalommal a Fedettuszodában, a nagycsoportosok részére költségtérítéses. ( Az úszás oktatás nagycsoportosok részére alanyi jogon ingyenes 10 alkalommal.)
A hitoktatás térítésmentes.
Vonzó célokat kijelölni közösen érdemes, megvalósítani csak együttesen lehet.

Egyéb információk:

  • Integritást sértő események bejelentését az integritas@vadvirag.szombathely.hu eamil címen lehet megtenni.
  • Tájékoztatás az óvodák elektronikus közzététel kötelezettségéről:

2011. évi CXII. törvény 33. § (4) bekezdés - A köznevelési intézmény és a szakképző intézmény az e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

KIR Hivatali ügyek - Oktatási Hivatal

 


Megnevezés: Szombathelyi Vadvirág Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Selmec utca 2.
Telefon: +36 (94) 501-628; +36 (20) 503-4578
Vezető: Halász Imréné
E-mail: halasz.imrene@vadvirag.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.23671838553881
GPS koordináta (magasság): 16.638292015938532


Galéria (5 db)

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

ÖREGLÁNYOK (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 13. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
MIKULÁS KUCKÓJA (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 05. (Hétfő) 15:00

Még több Gyerekeknek ...
Szombathelyi Advent (Gyerekeknek)

Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
2022 December 09. (Péntek) 17:00

Még több Gyerekeknek ...
VADAK URA - THE COVENANT (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2023 Január 07. (Szombat) 14:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...