Óvodák

Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda

Óvodánk a Derkovits városrészen, védett környezetben található. Nyolc csoportunk vegyes szervezésű. A csoportszervezések során figyelünk a szülői igényekre, a gyermekek előző életközösségből hozott gyermeki kapcsolataira, a felvett gyermekek életkori megosztására. Minden csoporthoz biztosított két óvónő és egy dajka. Az óvónők kétheti, a dajka nénik, pedig heti váltásban dolgoznak. A nemzeti köznevelési törvény lehetőséget adott két pedagógiai asszisztens alkalmazására is. A jelenleg kialakult rendszer szerint óvodánk, negyed 7-től háromnegyed 5-ig fogadja a gyermekeket.

Nevelésünkre jellemző a gyermek, a család tisztelete. A kölcsönös tisztelet az alapja annak az együttműködő nevelőpartneri viszonynak, amely elősegíti a gyermek kiegyensúlyozott testi, lelki, szellemi fejlődésével a boldog gyermekkor megélését. A szülői ház véleménye, elvárása számunkra értékes információval bír. Az érdeklődő szülők számára az óvodai jelentkezések (beíratás) előtt, minden év március hónaptól, telefonos bejelentkezés alapján történik a nyílt napok szervezése.
Óvodánk saját készítésű helyi pedagógiai program szerint végzi nevelő munkáját, mely a Kormány rendeletével kihirdetett „Óvodai nevelés országos alapprogramjára" épül. Pedagógiai programunkban megfogalmazottak alapján nevelő munkánkra jellemző a gyermekközpontú, a játékot előtérbe helyező, a gyermek személyiségét tiszteletben tartó nevelés.


A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságokra építve biztosítjuk óvodán belül és kívül változatos tevékenységeinket, melyeken keresztül játékos módon, cselekvésen, cselekedtetésen alapuló közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a környező természeti és társadalmi valóságról.
A folyamatos napirend biztosítja azokat a kötetlen időkereteket, melyek lehetővé teszik az egész napot átható játékot, az ismeret- és tapasztalatszerzést. A tanulási folyamat kezdeményezési formában valósul meg. Ez alól a testnevelés foglalkozás, mint „kötött” foglalkozás a kivétel. Tanulási tevékenységünk teljes mértékben összekapcsolódik a játékkal, s áthatja az óvodai élet egészét.


A gyermekek képességfejlesztését egyénre szabottan, csoporton belül, többoldalú megközelítés formájában végezzük. Egyéni fejlesztő munkánkat nagymértékben segíti két kolléganőnk, akik fejlesztő óvodapedagógusi végzettséggel rendelkeznek.
Sajátos arculatunkat a környezethez való érzékenyítés adja, jeles napjaink ápolása, őrzése mellett (néphagyományok, ehhez kapcsolódó játszóházak, a gyermeki élettel kapcsolatos ünnepek, stb.).
A környezet- és természetvédelmi nevelés beépítése óvodai életünkbe szervesen kapcsolódik minden nevelési területünkhöz. A hagyományos témaköröket kibővítettük az állatok, növények, az élő és élettelen környezetünk megismerése mellett azok óvásával, védelmével. Nevelésünk színtere először az óvoda, az óvoda udvara, majd a közvetlen és tágabb környezet. Kirándulásaink során városunk közelében lévő természeti és tájvédelmi körzetek az úti céljaink. Erdei óvodai foglalkozásokat külön projekt szerint valósítunk meg, évente két alkalommal, ott alvás nélkül.
A csoportok életében megjelenik - szülői igény alapján -, az úgynevezett "családos" kirándulási forma is.
Helyi pedagógiai programunkban hagyományként megtalálhatóak környezeti nevelésünk jeles zöld napjai (Autómentes nap, Állatok napja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak, Fák napja,Környezetvédelmi világnap). Az óvoda épületén belül három alkalommal kialakított speciális nevelési színterünk az "érzékelő barlang". E speciális nevelési színtér szenzitív (érzékelő) játékokra, drámajátékokra is alkalmas játszóhely, melynek célja, hogy óvodásaink minél többet vegyenek észre világunkból, váljanak fokozottan érzékennyé és nyitottá környezetük iránt.

Nevelésünket segítendően jött létre a „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekeként Alapítvány”. Az alapítvány számlájára (18890442-1-18) befolyt támogatásokat a Kuratórium elsősorban a gyermekek óvodai életének, életterének, eszközellátottságának folyamatos bővítésére használja fel.
Nevelőtestület szakmai munkája alapján 1998-tól, a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének (KOKOSZ) egyik országos oktatóközpontja.

Óvodánk 2004-re építette ki a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljét. A partnerközpontú működés rendszeréből megtartottuk, illetve fenntartjuk közvetlen partnereink elégedettségének vizsgálatát.
2004-ben, a Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége óvodánknak a környezeti nevelés és tudatformálás területén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, "Enikő-díjat" adományozott.

2012-ben, harmadszorra is elnyertük a "Zöld Óvoda", majd 2013-ban pedig az „Örökös Zöld Óvoda” címet. A címet a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma adományozza.
2008-ban megkaptuk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által alapított "Madárbarát Óvoda" címet.
Óvodánk bemutatásának zárásaként egy gondolatot idéznék helyi pedagógiai programunkból, amely az óvodában dolgozó összes felnőtt szemléletére jellemző: "arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen a gyermek, melyek a szükségletei és azt kielégítve, hogyan tudjuk a legjobban fejleszteni".

Telefonszámok: 

06-20/2279116 (Óvodavezető)

06-20/5034526 (Óvoda titkár)

Egyéb információk:

  • Integritást sértő események bejelentését az integritas@vadvirag.szombathely.hu eamil címen lehet megtenni.
  • Tájékoztatás az óvodák elektronikus közzététel kötelezettségéről:

2011. évi CXII. törvény 33. § (4) bekezdés - A köznevelési intézmény és a szakképző intézmény az e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

KIR Hivatali ügyek - Oktatási Hivatal

 


Megnevezés: Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 43.
Telefon: +36 (94) 506-994; +36 (20) 227-9116; +36 (20) 503-4526
Fax: +36-94 / 506-993
Vezető: Joó Lajosné - óvodavezető
E-mail: joo.lajosne@szurcsapo.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.236648
GPS koordináta (magasság): 16.604845


Galéria (41 db)

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

Egészségben a Jövő! - II. Szombathely2030 konferencia és startup ötletverseny (Előadás/Kiállítás)

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Október 11. (Kedd) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
ÜZEMEN KÍVÜL - Benkő Sándor fotóriporter kiállítása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Október 03. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Országos Könyvtári Napok (2022. október 3-9.) a Berzsenyi Dániel Könyvtárban (Zene/Koncert)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2022 Október 03. (Hétfő) 10:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...