Óvodák

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

Nevelési törekvéseink:
A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül, mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott gyermekeket.
A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel.
Elégedetten, derűsen felnövő, fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni.

A mi óvodánk:
Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását.
Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenység. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni fejlettséghez, teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását.
Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk.
Óvodánk a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának „ Óvodai nevelés bábbal, játékkal” bázisóvodája, valamint a „Kompetencia alapú nevelés” decentruma. A programmal megalapozzuk azokat a kulcskompetenciákat (képességeket), melyekre az ideális óvoda-iskola átmenet biztosítása után a későbbi nevelési színterek építeni tudnak és a gyermekek képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra.

Nevelési célunk:
• A gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányaik csökkentése és a kiemelt figyelmet igénylők ellátása.
• A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése, emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt.
• Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés.
• Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív személyiségvonások erősítése.

Nevelő munkánk feltételei:
Felújított, 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes óvodánk 1978-ban épült. Barátságos, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. Valamennyi csoportunkhoz tartozik gyermeköltöző, mosdó, valamint a földszinti szobákhoz kerti bútorokkal felszerelt terasz.
A csoportszobák tágasak, újonnan felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására szintenként két terem összenyitásával tudunk helyet biztosítani.
A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Programunknak megfelelően rendelkezésünkre állnak a szemléltető eszközök, bábparavánok, bábok. Sportszerekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel, sportpályával rendelkezünk. Könyvtárunk bővítése, a szakkönyvek, mesekönyvek beszerzése folyamatosan történik. Csoportjaink rendelkeznek internet kapcsolattal. Városunkban a mi óvodánkhoz tartozik a legnagyobb, szépen gondozott, parkosított kert. Korszerű udvari játékeszközök, járművek, mászó várak, csúszdák, homokozók, hinták és kerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. A nyári játék megszervezéséhez ivókút, vízpermetező terasz, zuhanyzó áll rendelkezésünkre.

Szülői igények alapján szervezett tevékenységek:
Társadalmi igényekből adódó térítés nélküli szolgáltatások:
• Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ által alkalmazott logopédus hetente két alkalommal foglalkozik az 5-6-7 éves beszédhibás gyermekeinkkel.
• Az óvodában a szülők igénye szerint, az óvónőnek nevelési év elején leadott jelentkezés alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyházi jogi személy hit- és vallásoktatást szervezzen.
Hit- és vallásoktatás az óvodai neveléstől elkülönülten szervezhető.
Az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát és a működéshez szükséges feltételeket.

Egyéb óvodai szolgáltatások:
Nevelésen kívüli szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata értelmében szervezünk a szülők és gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletén kapnak szóbeli tájékoztatót és írásos értesítőt. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe gyermekeik számára:
• térítéses szolgáltatások: idegen nyelvoktatás (német, angol), zeneovi, korcsolyaoktatás, óvodai úszásoktatás, gyermektánc és időszakos gyermekfelügyelet
• térítés nélküli szolgáltatás: gyermektorna, 6-7 évesek úszásoktatása
Az óvodai egyéb szolgáltatásokért Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata szerinti tandíjat szedjük be.

Az óvodai élet megszervezése:
A mindenkori csoportösszetételeket az adott évben beíratott gyermekek életkora és létszáma határozza meg. Ezért osztott, részben osztott, illetve osztatlan csoportokat indítunk. Maximálisan figyelembe vesszük a szülői igényeket.

Napirend:
- Napjainkat folyamatos keretek között szervezzük, hogy a szabad játék elsődlegességét biztosítsuk.
- Folyamatos, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek fejlődéséhez.
- A helyes életritmus érdekében olyan napirendet alakítunk ki, amelyben a gyermekek rendszeresen, a megszokott időben végzik tevékenységeiket.
- Minden nap 15-20 perces mozgást kezdeményezünk.

Hetirend:
Valamennyi tevékenységi forma kiindulópontja a játék. A játék és a bábjáték áthatja az egész óvodai életünket.
A minden napi mozgáson felül a hosszabb, 25-35 perces mozgást a hét egy meghatározott napján, a többi tevékenységet komplex módon naponta, a külső világ tevékeny megismeréséhez igazítva szervezzük.
A munka jellegű tevékenységeket folyamatosan, önkéntesen végzik a gyermekek a felnőttekkel együttműködve.

Hagyományok, ünnepek
1. gyermekek ünnepei /születésnap, Gyermeknap/
2. természettel összefüggő ünnepek /Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Föld Napja, Állatok Napja/
3. néphagyományokhoz kötődő ünnepek /Farsang, Húsvéti néphagyományok, Anyák napja, Pünkösdi népszokások, Mikulás, Lucázás, Karácsonyváró betlehemezés)
4. társadalmi ünnep /március 15. /
5. iskolába lépők búcsúztatása, kirándulások

Kapcsolataink a társintézményekkel

1. Óvoda - Bölcsőde (tapasztalatcsere, közös programok )
2. Óvoda - Általános Iskolák (tapasztalatcsere, közös programok)
3. Óvoda – Egyetem (ének-zene tanszék hallgatóinak hospitációt
biztosítunk )
Óvoda - Közművelődési intézmények (A Mesebolt Bábszínház, Gyermekek Háza, MMIK, Művelődési és Sportház, Képtár rendezvényeinek látogatása, közös rendezvények szervezése a Mesebolt Bábszínházzal és a Gyermekek Házával )
Óvodánkba várjuk mindazoknak a szülőknek a gyermekeit, akik egyetértenek nevelési programunkkal. Akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs, boldog óvodás évek után kiegyensúlyozottan, érzelmileg - értelmileg - testileg éretten kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

Az óvoda működéséhez szükséges alapdokumentumok letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról. 


Megnevezés: Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2.a
Telefon: +36 (94) 501-586; +36 (20) 426-5612
Fax: +36-94 / 501-587
Vezető: Molnár Anikó
E-mail: molnar.aniko@gazdagerzsi.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.223806
GPS koordináta (magasság): 16.625968

Programok

Zene/Koncert: Szimfónia-Ősz Bérlet 5. előadás - Respighi, Mozart, Muszorgszkij-Ravel

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2022 Január 21. (Péntek) 19:00

#roziutazik – TÉRIDŐ UGRÁSOK AZ AZORI-SZIGETEKTŐL ODESSZÁIG (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Énekelj! 2 2D (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 17. (Hétfő) 16:15

Még több Mozi ...
Nagykarácsony (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 16:15

Még több Mozi ...
Clifford, a nagy piros kutya (6) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 16:20

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...