Óvodák

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

Nevelési törekvéseink:
A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül, mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott gyermekeket.
A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel.
Elégedetten, derűsen felnövő, fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni.

A mi óvodánk:
Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását.
Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenység. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni fejlettséghez, teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását.
Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk.
Az „Óvodai nevelés bábbal, játékkal” Pedagógiai Programmal, valamint a „Kompetencia alapú nevelés”  módszereinek alkalmazásával megalapozzuk azokat a kulcskompetenciákat (képességeket), melyekre az ideális óvoda-iskola átmenet biztosítása után a későbbi nevelési színterek építeni tudnak és a gyermekek képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra.

Óvodánk egyedülálló innovációjának köszönhetően 2019-ben elnyerte a „Digitális mintaovi” címet. Bevezetése Szombathely Megyei Jogú Város által támogatott digitális mintaprogram keretében valósul meg a „MozaBook” interaktív szoftver alkalmazásával. Sokoldalú illusztrációs, animációs és ötletes prezentációs lehetőségekkel színesítjük az ismeretszerzés eszköztárát. A látványos interaktív elemekkel és a beépített készségfejlesztő, szemléltető és kísérletező alkalmazásokkal felkeltjük a gyermekek érdeklődését, és segítjük a környezetünkben közvetlenül nem megfigyelhető ismeretek átadását, feldolgozását hetente egy alkalommal maximum 20 – 30 percben (pl. víz alatti élővilág).
 


Nevelési célunk:
• A gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányaik csökkentése és a kiemelt figyelmet igénylők ellátása.
• A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése, emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt.
• Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés.
• Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív személyiségvonások erősítése.

Nevelő munkánk feltételei:
Felújított, 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes óvodánk 1978-ban épült. Barátságos, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. Valamennyi csoportszobához tartozik gyermeköltöző, mosdó, valamint a földszinti szobákhoz kerti bútorokkal felszerelt terasz. Az egyéni fejlesztést, logopédiai ellátást két fejlesztő szobában biztosítjuk.
A csoportszobák tágasak, újonnan felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására tornatermünkben tudunk helyet biztosítani.
A változatos játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Nevelési céljaink megvalósításához rendelkezésünkre állnak fejlesztő játékok, szemléltető eszközök, bábparavánok, bábok, interaktív tábla és egyéb digitális eszközök. Csoportjaink rendelkeznek internet hozzáféréssel. Tornateremmel, sportpályával, sportszerekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel rendelkezünk. Könyvtárunk bővítése, a szakkönyvek, mesekönyvek beszerzése folyamatosan történik. Városunkban óvodánkhoz tartozik az egyik legnagyobb, szépen gondozott, parkosított kert. Korszerű udvari játékeszközök, járművek, mászó várak, csúszdák, homokozók, hinták és kerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. A nyári játék megszervezéséhez ivókút, vízpermetező terasz, zuhanyzó áll rendelkezésünkre.
Szülői igények alapján szervezett tevékenységek:
Társadalmi igényekből adódó térítés nélküli szolgáltatások:
• Logopédus hetente két alkalommal foglalkozik az 5-6-7 éves beszédhibás gyermekeinkkel.
• Az óvodában a szülők igénye szerint a leadott jelentkezési lapok alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyházi jogi személy hit- és vallásoktatást szervezzen.
Hit- és vallásoktatás az óvodai neveléstől elkülönülten szervezhető.
Az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát és a működéshez szükséges feltételeket.
Egyéb óvodai szolgáltatások:
Nevelésen kívüli szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata értelmében szervezünk a szülők és gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletén kapnak szóbeli tájékoztatót és írásos értesítőt. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe a megfelelő számú jelentkezés esetén gyermekeik számára:
• térítéses szolgáltatások: idegen nyelvoktatás (német, angol), zeneovi, korcsolyaoktatás, óvodai úszásoktatás, gyermektánc és időszakos gyermekfelügyelet
• térítés nélküli szolgáltatás: gyermektorna, 6-7 évesek úszásoktatása
Az óvodai egyéb szolgáltatásokért Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata szerinti tandíjat szedjük be.

Az óvodai élet megszervezése:
A mindenkori csoportösszetételeket az adott évben beíratott gyermekek életkora és létszáma határozza meg. Ezért osztott, részben osztott, illetve osztatlan csoportokat indítunk. Maximálisan figyelembe vesszük a szülői igényeket.

Napirend:
- Napjainkat folyamatos keretek között szervezzük, hogy a szabad játék elsődlegességét biztosítsuk.
- Folyamatos, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek fejlődéséhez.
- A helyes életritmus érdekében olyan napirendet alakítunk ki, amelyben a gyermekek rendszeresen, a megszokott időben végzik tevékenységeiket.
- Minden nap 15-20 perces mozgást kezdeményezünk.

Hetirend:
Valamennyi tevékenységi forma kiindulópontja a játék. A játék és a bábjáték áthatja az egész óvodai életünket.
A minden napi mozgáson felül a hosszabb, 25-35 perces mozgást a hét egy meghatározott napján, a többi tevékenységet komplex módon naponta, a külső világ tevékeny megismeréséhez igazítva szervezzük.
A munka jellegű tevékenységeket folyamatosan, önkéntesen végzik a gyermekek a felnőttekkel együttműködve.

Hagyományok, ünnepek
1. gyermekek ünnepei /születésnap, Gyermeknap/
2. természettel összefüggő ünnepek /Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Föld Napja, Állatok Napja/
3. néphagyományokhoz kötődő ünnepek /Farsang, Húsvéti néphagyományok, Anyák napja, Pünkösdi népszokások, Mikulás, Lucázás, Karácsonyváró betlehemezés)
4. társadalmi ünnep /március 15. /
5. évzáró ünnepség, iskolába lépők búcsúztatása, kirándulások

Kapcsolataink a társintézményekkel

1. Óvoda - Bölcsőde (tapasztalatcsere, közös programok )
2. Óvoda - Általános Iskolák (tapasztalatcsere, közös programok)
3. Óvoda – Egyetem (ének-zene tanszék hallgatóinak hospitációt
biztosítunk )
Óvoda - Közművelődési intézmények (A Mesebolt Bábszínház, Gyermekek Háza, MMIK, Művelődési és Sportház, Képtár, Bartók terem, Múzeumok rendezvényeinek, programjainak látogatása)
Óvodánkba várjuk mindazoknak a szülőknek a gyermekeit, akik egyetértenek nevelési céljainkkal. Akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs, boldog óvodás évek után kiegyensúlyozottan, érzelmileg - értelmileg - testileg éretten kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

(Integritást sértő események bejelentését az integritas@gazdagerzsi.szombathely.hu eamil címen lehet megtenni.)

 

OM azonosító: 036466

Az óvoda működéséhez szükséges alapdokumentumok letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról. 


Megnevezés: Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2.a
Telefon: +36 (94) 501-586; +36 (20) 426-5612
Fax: +36-94 / 501-587
Vezető: Molnár Anikó
E-mail: molnar.aniko@gazdagerzsi.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.223806
GPS koordináta (magasság): 16.625968

Programok

Röplabda tábor (Tábor)

Fedett Uszoda és Termálfürdő Strandröplabda pályái, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2022 Június 27. (Hétfő) 08:00

Még több Tábor ...
Jurassic World: Világuralom 3D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 10:20

Még több Mozi ...
A rosszfiúk 2D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 10:40

Még több Mozi ...
Lightyear (12) 3D (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 11:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...