Óvodák

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Mottónk: "Szépen magyarul, szépen emberül." - Győri László

Intézményünk nagy múltú - 1948 óta működő, négy csoportos - kertvárosi óvoda. Ellátási területünk Szombathelyen belül Kámon-Herény Gyöngyös pataktól nyugatra eső része. Déli irányból a kámoni gödör, észak, keleti és nyugati irányból csendes családi házak ölelik körül a 4 csoportos óvodát. Forgalomtól elzárt helyzete miatt egészséges levegőjével, parkos jellegével emberléptékű, családias hangulatú. A kert adottságai révén a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérhetik a természet változásait, a növények fejlődését. Közvetlen tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket az évszakokról, a természeti jelenségekről, követhetik a gyümölcsök érését, az általuk gondozott növények fejlődését. 2016 óta „Zöld Óvoda” vagyunk, ami jelzi elköteleződésünket a környezettudatos magatartás megalapozása és a fenntarthatóságra nevelés iránt.

Óvodásaink tágas, változatos domborzatú udvarunkon, valamint „Ovi Sport” pályánkon elégíthetik ki napi rendszerességgel mozgásigényüket az év minden szakában és szabadon játszhatnak a különböző játékeszközökkel. Nevelési gyakorlatunk alapja a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony. Az épület, noha nem óvodának épült, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően funkciójának mégis megfelel.  2020-óta tornateremmel és szertárral kiegészülve, a főbejáratnál akadálymentes feljárattal, a mai kor igényeinek megfelelő esztétikus külsővel és belsővel fogadja gyermekinket.

A csoportszobák tájolása napfényes, világos belső tereket eredményez. Felszereltsége, eszközállománya gazdagnak mondható.

Óvodásaink zöme jellemzően a kámoni régióból érkezik családi házas környezetből, ezért talán elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb, ingergazdagabb és természet közelibb környezet veszi körül őket otthon is. Körzetes gyermekek ellátása mellett a szabad férőhelyek függvényében körzeten kívüli igényeket és integrált ellátást is kielégítünk.

Nevelésfilozófiánk: Az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó értékek elfogadása, toleráns, empatikus nevelői attitűd, optimális idejű beiskolázással az örömteli gyermekkor biztosítása minden gyermek számára.

Nevelőtestületünk: 9 fő - óvodapedagógus alapképesítés mellett - rajztanár,- ének-zene tanár,- fejlesztőpedagógus,- kisgyermekkori zenepedagógus és egyéb kiegészítő módszertanok színesítik és segítik helyi pedagógiai programunk maradéktalan megvalósítását. Munkájukat szakképzett dajkák segítik, akik az életkori sajátosságok figyelembevételével látják el a gondozási feladatokat. Az eltérő fejlődésű ütemet mutató gyermekek haladását pedig egy pedagógiai asszisztens is támogatja.

Hitvallásunk, mely szerint a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, szülőpótlóra, a családi légkör pótlására van szüksége.

Az érzelmi nevelés az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül megnyitjuk a "csodák világába" vezető utat. A csoda a gyermek személyisége. Minden gyermek egy - egy megismételhetetlen egyéniség szükségleteivel, adottságaival, lehetőségeivel. Ehhez a munkához az óvoda dolgozói magukból a legjobbat adják. Érzelmeken keresztül vezet az út az értelmi fejlődés magasabb szintjéhez és ebben a szülők együttműködésére számítunk, velük együtt nevelve járjuk végig az óvodai élet útját. Tevékeny, gazdag óvodai életünk során alapvető és legfontosabb tevékenységi formánk a játék, hangsúlyozva annak önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását. Ebbe a sajátosan óvodai tevékenységbe ágyazva folynak a komplex vagy célzott tartalmú fejlesztések, a közösségi szokások alakítása, a készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek. Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is, ugyanakkor megtanulja a közösség szabályait, megtanulja és gyakorolja a viselkedési normákat. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. A nevelési év legjelentősebb eseményei a hagyományos ünnepek köré csoportosulnak, melyekbe szülők, családok is aktívan bekapcsolódnak. A napjainkat megszakító jeles ünnepek programjaival tudatosan építünk az óvodáskor életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek érzelemfokozó hatására. Az ünnepeket övező várakozásba és előkészületekbe igyekszünk bevonni a családokat is. Az élmény, a hangulat a közös teremtés, emberibbé varázsolja a család és az óvoda partneri kapcsolatát. Az együttműködés során igényeljük véleményeiket, érdeklődésüket az óvoda életét érintő kérdésekben, szervezési feladatokban. 2019-ben „Kincses Kultúróvoda” címet nyertünk, mely intézményünk neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia, elismerése annak a pedagógiai munkának, amit óvodánk a kulturális értékek gyermekekkel való megismertetése területén folyamatosan végez. 2013 óta működik óvodánk „Sárkányvár Egyesülete”, melyet a szülők szívesen támogatnak, ezzel segítve az óvoda feltételrendszerének fejlesztését.

Helyi pedagógiai programunk hangsúlyos eleme az anyanyelvi nevelés.

A már jól bejáratott kompetenciáink az anyanyelvi nevelés területén kiegészítve a zene és művészeti nevelés önkifejezést és személyiségformálást segítő erejével bíztató eredményeket adnak. Hiszünk benne, hogy nevelési szemléletünkkel, alkalmazott pedagógiai módszereinkkel a gyermekek javát szolgáljuk és a reánk bízott gyermekek személyisége egészségesen - a sérült funkciók pedig optimális lehetőségek keretei között fejlődnek. 1993 óta fogadunk és látunk el óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermekeket.  Fő törekvésünk a prevenció, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a fejlesztés és az optimális idejű beiskolázás. Helyi pedagógiai programunk, humanista értékrendünk - a magyar óvodapedagógia értékeinek megőrzése mellett - megfelel az európai normáknak.

Helyi pedagógiai programunkból minden érdeklődő tájékozódhat óvodánk nevelésfilozófiájáról, gyakorlati munkájáról, személyi és tárgyi helyzetéről, speciális szolgáltatásainkról. Továbbá, arról a pedagógiai értékről, amely neveltségben, tudásban, szociális érettségben megjelenő értéktöbblet az óvodáskor végén. Óvodánk nyitott az érintettek és a szakmai érdeklődők számára, tiszteletben tartva és védve a személyiségi jogokat.

Óvodánk saját honlappal rendelkezik, melynek címe: www.benczurovoda.hu, itt lehetőség nyílik programjaink, eseményeink követésére és tájékozódásra.

 

Egyéb információk:

  • Integritást sértő események bejelentését az integritas@vadvirag.szombathely.hu eamil címen lehet megtenni.
  • Tájékoztatás az óvodák elektronikus közzététel kötelezettségéről:

2011. évi CXII. törvény 33. § (4) bekezdés - A köznevelési intézmény és a szakképző intézmény az e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz.

KIR Hivatali ügyek - Oktatási Hivatal

 


Megnevezés: Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 2.
Telefon: +36 (94) 501-280
Fax: +36-94 / 501-280; +36/20-503-0769
Vezető: Iker Gabriella
E-mail: iker.gabriella@benczur.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.24563910043743
GPS koordináta (magasság): 16.609359515252663


Galéria (7 db)

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

Egészségben a Jövő! - II. Szombathely2030 konferencia és startup ötletverseny (Előadás/Kiállítás)

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Október 11. (Kedd) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
ÜZEMEN KÍVÜL - Benkő Sándor fotóriporter kiállítása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Október 03. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Országos Könyvtári Napok (2022. október 3-9.) a Berzsenyi Dániel Könyvtárban (Zene/Koncert)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2022 Október 03. (Hétfő) 10:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...