Óvodák

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Mottónk: "Szépen magyarul, szépen emberül." - Győri László

Intézményünk nagy múltú - 1948 óta működő, négy csoportos - kertvárosi óvoda. Ellátási területünk Szombathelyen belül Kámon-Herény Gyöngyös pataktól nyugatra eső része. Déli irányból a kámoni gödör, észak, keleti és nyugati irányból csendes családi házak ölelik körül a 4 csoportos óvodát. Forgalomtól elzárt helyzete miatt egészséges levegőjével, parkos jellegével emberléptékű, családias hangulatú. A kert adottságai révén a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérhetik a természet változásait, a növények fejlődését. Közvetlen tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket az évszakokról, a természeti jelenségekről, követhetik a gyümölcsök érését, az általuk gondozott növények fejlődését. 2016 óta „Zöld Óvoda” vagyunk, ami jelzi elköteleződésünket a környezettudatos magatartás megalapozása és a fenntarthatóságra nevelés iránt.

Óvodásaink tágas, változatos domborzatú udvarunkon, valamint „Ovi Sport” pályánkon elégíthetik ki napi rendszerességgel mozgásigényüket az év minden szakában és szabadon játszhatnak a különböző játékeszközökkel. Nevelési gyakorlatunk alapja a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony. Az épület, noha nem óvodának épült, a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően funkciójának mégis megfelel.  2020-óta tornateremmel és szertárral kiegészülve, a főbejáratnál akadálymentes feljárattal, a mai kor igényeinek megfelelő esztétikus külsővel és belsővel fogadja gyermekinket.

A csoportszobák tájolása napfényes, világos belső tereket eredményez. Felszereltsége, eszközállománya gazdagnak mondható.

Óvodásaink zöme jellemzően a kámoni régióból érkezik családi házas környezetből, ezért talán elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb, ingergazdagabb és természet közelibb környezet veszi körül őket otthon is. Körzetes gyermekek ellátása mellett a szabad férőhelyek függvényében körzeten kívüli igényeket és integrált ellátást is kielégítünk.

Nevelésfilozófiánk: Az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó értékek elfogadása, toleráns, empatikus nevelői attitűd, optimális idejű beiskolázással az örömteli gyermekkor biztosítása minden gyermek számára.

Nevelőtestületünk: 9 fő - óvodapedagógus alapképesítés mellett - rajztanár,- ének-zene tanár,- fejlesztőpedagógus,- kisgyermekkori zenepedagógus és egyéb kiegészítő módszertanok színesítik és segítik helyi pedagógiai programunk maradéktalan megvalósítását. Munkájukat szakképzett dajkák segítik, akik az életkori sajátosságok figyelembevételével látják el a gondozási feladatokat. Az eltérő fejlődésű ütemet mutató gyermekek haladását pedig egy pedagógiai asszisztens is támogatja.

Hitvallásunk, mely szerint a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, szülőpótlóra, a családi légkör pótlására van szüksége.

Az érzelmi nevelés az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül megnyitjuk a "csodák világába" vezető utat. A csoda a gyermek személyisége. Minden gyermek egy - egy megismételhetetlen egyéniség szükségleteivel, adottságaival, lehetőségeivel. Ehhez a munkához az óvoda dolgozói magukból a legjobbat adják. Érzelmeken keresztül vezet az út az értelmi fejlődés magasabb szintjéhez és ebben a szülők együttműködésére számítunk, velük együtt nevelve járjuk végig az óvodai élet útját. Tevékeny, gazdag óvodai életünk során alapvető és legfontosabb tevékenységi formánk a játék, hangsúlyozva annak önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását. Ebbe a sajátosan óvodai tevékenységbe ágyazva folynak a komplex vagy célzott tartalmú fejlesztések, a közösségi szokások alakítása, a készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek. Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is, ugyanakkor megtanulja a közösség szabályait, megtanulja és gyakorolja a viselkedési normákat. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. A nevelési év legjelentősebb eseményei a hagyományos ünnepek köré csoportosulnak, melyekbe szülők, családok is aktívan bekapcsolódnak. A napjainkat megszakító jeles ünnepek programjaival tudatosan építünk az óvodáskor életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek érzelemfokozó hatására. Az ünnepeket övező várakozásba és előkészületekbe igyekszünk bevonni a családokat is. Az élmény, a hangulat a közös teremtés, emberibbé varázsolja a család és az óvoda partneri kapcsolatát. Az együttműködés során igényeljük véleményeiket, érdeklődésüket az óvoda életét érintő kérdésekben, szervezési feladatokban. 2019-ben „Kincses Kultúróvoda” címet nyertünk, mely intézményünk neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia, elismerése annak a pedagógiai munkának, amit óvodánk a kulturális értékek gyermekekkel való megismertetése területén folyamatosan végez. 2013 óta működik óvodánk „Sárkányvár Egyesülete”, melyet a szülők szívesen támogatnak, ezzel segítve az óvoda feltételrendszerének fejlesztését.

Helyi pedagógiai programunk hangsúlyos eleme az anyanyelvi nevelés.

A már jól bejáratott kompetenciáink az anyanyelvi nevelés területén kiegészítve a zene és művészeti nevelés önkifejezést és személyiségformálást segítő erejével bíztató eredményeket adnak. Hiszünk benne, hogy nevelési szemléletünkkel, alkalmazott pedagógiai módszereinkkel a gyermekek javát szolgáljuk és a reánk bízott gyermekek személyisége egészségesen - a sérült funkciók pedig optimális lehetőségek keretei között fejlődnek. 1993 óta fogadunk és látunk el óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermekeket.  Fő törekvésünk a prevenció, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a fejlesztés és az optimális idejű beiskolázás. Helyi pedagógiai programunk, humanista értékrendünk - a magyar óvodapedagógia értékeinek megőrzése mellett - megfelel az európai normáknak.

Helyi pedagógiai programunkból minden érdeklődő tájékozódhat óvodánk nevelésfilozófiájáról, gyakorlati munkájáról, személyi és tárgyi helyzetéről, speciális szolgáltatásainkról. Továbbá, arról a pedagógiai értékről, amely neveltségben, tudásban, szociális érettségben megjelenő értéktöbblet az óvodáskor végén. Óvodánk nyitott az érintettek és a szakmai érdeklődők számára, tiszteletben tartva és védve a személyiségi jogokat.

Óvodánk saját honlappal rendelkezik, melynek címe: www.benczurovoda.hu, itt lehetőség nyílik programjaink, eseményeink követésére és tájékozódásra.

(Integritást sértő események bejelentését az integritas@benczur.szombathely.hu eamil címen lehet megtenni.)

 

OM azonosító: 036461

Az óvoda működéséhez szükséges alapdokumentumok letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról. 


Megnevezés: Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 2.
Telefon: +36 (94) 501-280
Fax: +36-94 / 501-280; +36/20-503-0769
Vezető: Iker Gabriella
E-mail: iker.gabriella@benczur.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.24563910043743
GPS koordináta (magasság): 16.609359515252663

Kapcsolódó dokumentumok

Dokumentumok:

Benczur_Nev_okt_s_helyi_ertekelesi_szabalyzata_2016.pdf
(application/pdf, 532.88 Kb, letöltve 1618 alkalommal)
TÁJÉKOZTATÓ_Szakszervezet reprezentativitásának megállapítása.pdf
(application/pdf, 46.03 Kb, letöltve 87 alkalommal)
SZMSZ_2022_02_15.pdf
(application/pdf, 13.06 Mb, letöltve 33 alkalommal)
HÁZIREND_2020_09_01.pdf
(application/pdf, 1.91 Mb, letöltve 31 alkalommal)
PEDAGÓGIAI PROGRAM_2020_09_01.pdf
(application/pdf, 22.9 Mb, letöltve 37 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2016.pdf
(application/pdf, 173.98 Kb, letöltve 13 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2017.pdf
(application/pdf, 178.08 Kb, letöltve 14 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2018.pdf
(application/pdf, 177.63 Kb, letöltve 18 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2019.pdf
(application/pdf, 181.01 Kb, letöltve 15 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2020.pdf
(application/pdf, 162.83 Kb, letöltve 18 alkalommal)
Benczúr_beszámoló_2021.pdf
(application/pdf, 158.65 Kb, letöltve 16 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2016.pdf
(application/pdf, 21.35 Kb, letöltve 13 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2017.pdf
(application/pdf, 22.6 Kb, letöltve 13 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2018.pdf
(application/pdf, 21.94 Kb, letöltve 15 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2019.pdf
(application/pdf, 21.49 Kb, letöltve 15 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2020.pdf
(application/pdf, 22.11 Kb, letöltve 15 alkalommal)
Benczúr_foglalkoztatottak_2021.pdf
(application/pdf, 21.99 Kb, letöltve 13 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2016.pdf
(application/pdf, 116.73 Kb, letöltve 14 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2017.pdf
(application/pdf, 113.67 Kb, letöltve 17 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2018.pdf
(application/pdf, 118.57 Kb, letöltve 16 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2019.pdf
(application/pdf, 120.38 Kb, letöltve 15 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2020.pdf
(application/pdf, 128.55 Kb, letöltve 16 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2021.pdf
(application/pdf, 120.54 Kb, letöltve 14 alkalommal)
Benczúr_költségvetés_2022.pdf
(application/pdf, 120.92 Kb, letöltve 16 alkalommal)

Galéria (7 db)

Programok

Röplabda tábor (Tábor)

Fedett Uszoda és Termálfürdő Strandröplabda pályái, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2022 Június 27. (Hétfő) 08:00

Még több Tábor ...
Jurassic World: Világuralom 3D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 10:20

Még több Mozi ...
A rosszfiúk 2D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 10:40

Még több Mozi ...
Lightyear (12) 3D (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Június 28. (Kedd) 11:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...