Óvodák

Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda

Mottónk: "Szépen magyarul, szépen emberül." - Győri László

Intézményünk nagy múltú - 1948 óta működő, négy csoportos - kertvárosi óvoda. Ellátási területünk Szombathelyen belül Kámon-Herény Gyöngyös pataktól nyugatra eső része. Déli irányból a kámoni gödör, észak, keleti és nyugati irányból csendes családi házak ölelik körül a 4 csoportos óvodát. Forgalomtól elzárt helyzete miatt egészséges levegőjével, parkos jellegével emberléptékű, családias hangulatú. A kert adottságai révén a gyerekek folyamatosan figyelemmel kísérhetik a természet változásait, a növények fejlődését. Közvetlen tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket az évszakokról, a természeti jelenségekről, követhetik a gyümölcsök érését, az általuk ültetett és gondozott zöldségek fejlődését. Óvodásaink tágas, változatos domborzatú udvarunkon, valamint nagy kertünkben elégíthetik ki mozgásigényüket az év minden szakában és szabadon játszhatnak a különböző játékeszközökkel. Nevelési gyakorlatunk alapja a környezethez, a tájhoz, az itt élő emberekhez kötődő érzelmi viszony. Az épület, noha nem óvodának épült, funkciójának mégis megfelel. A csoportszobák tájolása napfényes, világos belső tereket eredményez. Felszereltsége, eszközállománya gazdagnak mondható. Óvodásaink jellemzően a kámoni régióból érkeznek családi házas környezetből. Ezen gyermekek jó része többgenerációs családmodellel rendelkező miliőből jön, ezért elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozottabb, ingergazdagabb és természet közelibb környezet veszi körül őket otthon is. Az óvodahasználók másik fele a körzeten kívüli igényeket valamint az integrált ellátást elégíti ki.

Nevelésfilozófiánk: Az ép és sajátos nevelési igényű gyermekek együttneveléséhez kapcsolódó értékek elfogadása, toleráns, empatikus nevelői attitűd, optimális idejű beiskolázással az örömteli gyermekkor biztosítása minden gyermek számára.
Nevelőtestületünk: 9 fő - óvodapedagógus alapképesítés mellett - rajztanár,- ének-zene tanár,- fejlesztőpedagógus,- kisgyermekkori zenepedagógus és egyéb kiegészítő módszertanok színesítik és segítik helyi pedagógiai programunk maradéktalan megvalósítását. Munkájukat szakképzett dajkák segítik, akik az életkori sajátosságok figyelembevételével látják el a gondozási feladatokat. Az eltérő fejlődésű ütemet mutató gyermekek haladását pedig egy gyógypedagógiai asszisztens is támogatja.

Hitvallásunk, mely szerint a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, szülőpótlóra, a családi légkör pótlására van szüksége.
Az érzelmi nevelés az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül megnyitjuk a "csodák világába" vezető utat. A csoda a gyermek személyisége. Minden gyermek egy - egy megismételhetetlen egyéniség szükségleteivel, adottságaival, lehetőségeivel. Ehhez a munkához az óvoda dolgozói magukból a legjobbat adják. Érzelmeken keresztül vezet az út az értelmi fejlődés magasabb szintjéhez és ebben a szülők együttműködésére számítunk, velük együtt nevelve járjuk végig az óvodai élet útját. Tevékeny, gazdag óvodai életünk során alapvető és legfontosabb tevékenységi formánk a játék, hangsúlyozva annak önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását. Ebbe a sajátosan óvodai tevékenységbe ágyazva folynak a komplex vagy célzott tartalmú fejlesztések, a közösségi szokások alakítása, a készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek. Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is, ugyanakkor megtanulja a közösség szabályait, megtanulja és gyakorolja a viselkedési normákat. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot. A nevelési év legjelentősebb eseményei a hagyományos ünnepek köré csoportosulnak, melyekbe szülők, családok is aktívan bekapcsolódnak. A napjainkat megszakító jeles ünnepek programjaival tudatosan építünk az óvodáskor életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek érzelemfokozó hatására. Az ünnepeket övező várakozásba és előkészületekbe igyekszünk bevonni a családokat is. Az élmény, a hangulat a közös teremtés, emberibbé varázsolja a család és az óvoda partneri kapcsolatát. Az együttműködés során igényeljük véleményeiket, érdeklődésüket az óvoda életét érintő kérdésekben, szervezési feladatokban.

Helyi pedagógiai programunk

1993 óta fogadunk és látunk el óvodánkban - szakszolgálati segítséggel - beszédsérült gyermekeket. A már jól bejáratott kompetenciáink az anyanyelvi nevelés területén kiegészítve a zene és művészeti nevelés önkifejezést és személyiségformálást segítő erejével bíztató eredményeket adnak. Hiszünk benne, hogy nevelési szemléletünkkel, alkalmazott pedagógiai módszereinkkel a gyermekek javát szolgáljuk és a reánk bízott gyermekek személyisége egészségesen - a sérült funkciók pedig optimális lehetőségek keretei között fejlődnek. Fő törekvésünk a prevenció, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a fejlesztés és az optimális idejű beiskolázás. Helyi pedagógiai programunk, humanista értékrendünk - a magyar óvodapedagógia értékeinek megőrzése mellett - megfelel az európai normáknak.
Helyi pedagógiai programunkból minden érdeklődő tájékozódhat óvodánk nevelésfilozófiájáról, gyakorlati munkájáról, személyi és tárgyi helyzetéről, speciális szolgáltatásainkról. Továbbá, arról a pedagógiai értékről, amely neveltségben, tudásban, szociális érettségben megjelenő értéktöbblet az óvodáskor végén. Óvodánk nyitott az érintettek és a szakmai érdeklődők számára, tiszteletben tartva és védve a személyiségi jogokat.
Óvodánk saját honlappal rendelkezik, melynek címe: www.benczurovoda.hu, itt lehetőség nyílik programjaink, eseményeink követésére és tájékozódásra.

Az óvoda működéséhez szükséges alapdokumentumok letölthetőek az Oktatási Hivatal honlapjáról. 


Megnevezés: Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda
Cím: 9700 Szombathely, Benczúr Gyula utca 2.
Telefon: +36 (94) 501-280
Fax: +36-94 / 501-280; +36/20-503-0769
Vezető: Iker Gabriella
E-mail: iker.gabriella@benczur.szombathely.hu
Honlap: https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
GPS koordináta (szélesség): 47.24563910043743
GPS koordináta (magasság): 16.609359515252663


Galéria (4 db)

Programok

Zene/Koncert: Szimfónia-Ősz Bérlet 5. előadás - Respighi, Mozart, Muszorgszkij-Ravel

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2022 Január 21. (Péntek) 19:00

#roziutazik – TÉRIDŐ UGRÁSOK AZ AZORI-SZIGETEKTŐL ODESSZÁIG (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 20. (Csütörtök) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Torjay Valter festőművész Téli képek és még néhány apróság című kiállítása (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2022 Január 20. (Csütörtök) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Énekelj! 2 2D (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 20. (Csütörtök) 13:15

Még több Mozi ...
Pókember: Nincs haza út 3D (mb) (12) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 20. (Csütörtök) 13:30

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...