Középiskolák

Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola

Iskolánk a Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola (címe: 9700 Szombathely, Lovas u.23.) ? jelenlegi igazgatója 2004. szeptember 1-től dr. Padányi Zsolt ? 1999-ben kezdte meg működését. Alapítója és fenntartója a Vasi Szakmunkásképző és Oktatási Alapítvány, az alapítvány kuratóriumi elnöke Hédi József.

Az induláskor az iskola a hátrányos helyzetű, már nem tanköteles korú fiatal fiúk részére kínálta fel a szakmatanulás lehetőségét, lehetővé téve azt, hogy két év alatt a meghirdetett 4 építőipari szakma egyikét elsajátítva szakmunkások lehessenek. Akkor 67 fiatal kezdte meg tanulmányait a kétéves tagozaton és közülük 2001. júniusában 47-en vizsgáztak eredményesen.

A kiteljesedő és fokozatosan fejlődő oktatás-képzési feltételek, valamint az itt folyó szakmai iránti érdeklődés növekedése arra ösztönözte az iskolát és a fenntartót, hogy bővítse programját és profilját. 2001. szeptemberében beindult a 4 éves szakképző iskolai képzés is, amely során az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók már a 9. évfolyamtól kezdődően vehetnek részt szakmai képzésben iskolánkban. Az Országos Képzési Jegyzék és a közoktatásról szóló törvény módosulása miatt 2004. szeptemberétől a képzési idő 2+3, illetve 0+3 évre növekedett. A 9-10. évfolyamokon az általános műveltség megerősítésén, bővítésén túl pályaorientáció és szakmai alapozás történik, a szakképző 11-13. évfolyamokon pedig a választott szakma részleteinek megismerésére, elsajátítására kerül sor és a szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

Iskolánk a 2+3 éves képzés keretében azon az általános iskola 8. évfolyamát eredményesen befejező fiúkat iskoláz be, akik iskolánkat választva elhivatottságot éreznek az oktatott szakmák valamelyikének elvégzésére. Őszintén meg kell vallani, hogy nem a legjobb tanulmányi eredményt elérők jelentkeznek ide. A 0+3 éves képzés keretében talán utolsó lehetőséget biztosítunk az iskolarendszerű szakmatanulásra azoknak a 8. évfolyamot végzett, de már nem tanköteles korú fiataloknak, akik más szakképző iskolából kibuktak, kizártak vagy eltanácsoltak különböző okok miatt, mert ott már "kitellett a becsületük". Mindig szép számmal jelentkeznek erre a képzésre, beiskolázásuknak az optimális osztálylétszám kialakítása szab határt.

Az iskolában jelenleg asztalos, ács-állványozó, épületburkoló, kőműves, szobafestő-mázoló és tapétázó, valamint tetőfedő szakmákban folyik az elméleti képzés. Az iskolába felvett minden tanulónknak az iskolával egy telephelyen működő Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft-nél biztosítani tudjuk a gyakorlati képzést is, így tanulóinknak nem kell külön gyakorlati oktatási munkahelyet keresni. Az iskola és a kft. közötti "együttélés" tartalma, keretei, formái a kölcsönösségen, az oktatási-nevelési programokon belül a világos munkamegosztáson alapulnak. Jó érzéssel mondhatjuk: példaértékű ez a kapcsolat nemcsak helyileg, de országosan is. Éppen ebben rejlik iskolánk egyedisége is, hogy az elméleti és gyakorlati képzést egy helyen valósítjuk meg, így biztosítunk mind a 223 tanulónk számára az elméleti oktatás mellett megfelelő, piacorientált gyakorlati képzést. Hazánkban ez a fajta képzési modell, hogy egy alapítványi fenntartású építőipari szakképző iskola és a vele egy telephelyen működő gazdálkodó szervezet szoros együttműködés keretében oldja meg szakképzési feladatát egy helyen, csupán nálunk, Szombathelyen valósul meg. A kft-nél a fent említett szakmákon kívül még villanyszerelő, víz- és központifűtés-szerelő és gázvezeték-szerelő szakmákban végzik a tanulók gyakorlati képzését. Ezeknek a diákoknak elméleti képzése a Puskás Tivadar Fém és Villamosipari Szakképző iskolában folyik.

A Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft (címe: 9700 Szombathely, Lovas u. 23. ? ügyvezető igazgatója Soós Jenő) a tanulókat rövid tanműhelyi alapképzés biztosítása után a gyakorlati képzés során "élő", produktív tevékenységben foglalkoztatja, akik megrendelésre különböző termékeket gyártanak, illetve építkezéseken fő-, vagy alvállalkozóként dolgoznak. Ez a napi munkavégzés számukra önbizalom-növelő és sikerélményt adó, egyben megismerteti őket a gazdaság igényeivel. Minden munkafolyamatnál érezniük kell a felelősséget, ugyanakkor egy-egy termék előállításánál, egy-egy kulcsrakész ház építésénél láthatják az egymásra épültség folyamatát, egyben a szakmák közötti kapcsolatot is.

A kft. minden nála foglalkoztatott szakképző évfolyamba lépő tanulóval tanulószerződést köt, melynek értelmében a diákok jelenleg 9.375,- Ft pénzbeli támogatásban részesülnek havonta. Ez az összeg félévenként tíz százalékkel emelkedhet, így a 13. évfolyam végére a támogatás a tanulmányi eredménytől függetlenül elérheti a havi 15 ezer forintot. A diákokat beléptetik a magánnyugdíj-pénztárba. Így ha a három év alatt elvégzik az iskolát, akkor két év munkaviszonyt írnak jóvá számukra. A tanulókat ellátja munkaruhával, bakanccsal, védőruhával, védőfelszereléssel, kéziszerszámokkal, havi 2.300,- Ft étkezési hozzájárulással, tisztálkodási eszközökkel, részükre felelősségbiztosítást köt, használhatják a gépi eszközöket és a külső munkahelyekre saját gépjárműivel szállítja a tanulókat.

A két intézmény működése jobb finanszírozási támogatást érdemelne. Az iskola költségvetési bevétele a központi költségvetésből biztosított oktatási normatív támogatásból, a megyében működő, elsősorban építőipari gazdálkodó szervezetek szakképzési hozzájárulásának átadásából, néhány adózó adójának 1 %-os felajánlásából, pályázati pénzekből tevődik össze. A kft. önellátó. A szakképzési alapból jogszabály szerint visszaigényelhető támogatás mellett a vállalkozásából, a tanulók produktív munkájának bevételéből származó összegekből gazdálkodik.

A szakképző iskola és a kft. felnőttképzés keretében részt vesz a felnőttek tovább- és átképzésében. Elsősorban a Vas Megyei Munkaügyi Központ finanszírozásával évente mintegy harminc fő végez az egyéves időtartamú, munkanélküliek részre szervezett képzéseken.

Gondjaink összetettek. Egyrészt adódik a szerény anyagi támogatásból, de legfőbb problémát tanulónk tanuláshoz való hozzáállása jelenti. Gyenge tanulmányi eredményeik mellett rengeteg az igazolatlan mulasztás, amelyet jogszabályi keretek között azért igyekszünk humánusan kezelni. Ennek ellenére sikerekről is beszámolhatunk. 2006. nyarán a 62 végzős tanulónk közül 57-en eredményes szakmai vizsgát tettek az Állami Szakmunkásvizsga Bizottság előtt. A 2005/2006. tanévben két ács-állványozó szakmájú tanulónk a Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjében 4. és 6. helyezést értek el, mentesültek a szakmai vizsga letétele alól. Egy tanulónk a Szakiskolai Tanulók Országos Közismereti Tanulmányi Versenyén számítástechnika tantárgyból 12. helyezett lett. Szép számmal vettek rész tanulóink különböző képzőművészeti pályázatokon is, jó eredménnyel.

Az építőipari szakmák ma hiányszakmának számítanak, ezért a végzett szakmunkásoknak jó esélyük van a munkába állásra, akár hazánkban, akár külföldön. Végzett tanulóink elhelyezkedésének nyomon követésére több alkalommal tettünk kísérletet, sikertelenül. A részükre kiküldött válaszlapot a megcímzett és felbélyegzett borítékkal csak minimális hányaduk küldte vissza az iskolába. Így elhelyezkedésükről csak a munkaügyi központ kimutatása alapján szerzünk információt, mely szerint 2006. szeptember 20-án a 2006-ban végzett/kimaradt 57 tanulónk közül 9 tanuló volt még álláskereső.

Az iskola és a vele szorosan együttműködő kft. saját elméleti és gyakorlati képzési programjaival illeszkedik a megye közoktatási programjába, azt magukra nézve kötelezőnek tartják ? ennek szellemében végzik tevékenységüket. Megőrizve és fejlesztve képzési színvonalukat a jövőben is érvényesíteni szeretnék szándékukat: képzésük kövesse a megye és a megyeszékhely építőiparában mutatkozó szakember igények kielégítését.


Megnevezés: Vasi Bau Fa- és Építőipari Szakképző Iskola
Cím: 9700 Szombathely, Lovas utca 23.
Telefon: +36 (94) 505-193; +36 (94) 505-194
Fax: +36-94 / 505-193
Vezető: Dr. Padányi Zsolt
E-mail: info@vasi-bau.suli.hu
Honlap: http://www.bauextra.hu/
GPS koordináta (szélesség): 47.247333666219085
GPS koordináta (magasság): 16.625382117196637


Galéria (8 db)

Programok

Gyerekeknek: Élménynapok az Agorában - Új Élmény Vár!

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Augusztus 06. (Csütörtök) 07:00

Koncert Simon Krečič karmesterrel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 14. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Madaras Gergely koncertje (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 27. (Csütörtök) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
NYÁRI ÚSZÓTÁBOR (Gyerekeknek)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2020 Augusztus 06. (Csütörtök) 09:00

Még több Gyerekeknek ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...