Középiskolák

Vas Megyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum

Iskolánkban 1890. szeptember 1-jén kezdődött meg a tanítás a polgári iskola 4. osztályát sikeresen elvégzett 23 tanulóval. Az általános műveltséget nyújtó közismereti tárgyak mellett a következő szaktantárgyakat tanították: kereskedelmi számtan, könyvvitel, kereskedelmi ismeretek, levelezés és irodai munkálatok, áruismeret, vegyi és mechanikai ismeretek. A 3 évfolyamot alsó-, középső és felsőkereskedelmi osztálynak nevezték. Az iskola 1895-ben felsőkereskedelmi iskola lett. A tanulók létszáma ekkor már elérte a 110 főt. A három osztály elnevezése alsó, középső és felső osztályra változott. 1898-ban az egyemeletes iskola szűk volt már a polgárinak és a kereskedelminek. A nagyfokú érdeklődés miatt felvetődött az a gondolat, hogy a felsőkereskedelmi iskola önálló épületet kapjon. Éhen Gyula polgármester nagy érdeme, hogy 1901-ben a Zrínyi Ilona utcában Szombathely város és Vas vármegye áldozatra kész polgárainak adakozásából felépült a mai iskolaépület egyemeletes alakjában. Ez volt az országban az első olyan felsőkereskedelmi iskola, amely a polgári iskolától különváltan, önálló épületben működött. Az intézet mindinkább kedvelt iskolája lett a városnak. Már nemcsak a szomszédos polgári iskolából, hanem a gimnázium és a reáliskola negyedik osztályából is mind többen jelentkeztek, úgyhogy 1903-ban már mind a három osztály párhuzamos volt. Az első világháború rendkívül nehéz helyzetbe hozta az iskolát. Az épületet kórháznak rendezték be, a tanítás a város 3-4 helyén folyt. Sok diákot besoroztak, de nem kímélték a tanárokat sem. 1920-ban teljesen átszervezték a kereskedelmi iskolákat, az évfolyamok száma háromról négyre emelkedett. Minden osztályt, még a negyediket is párhuzamosítani kellett. Délelőtt-délután folyt a tanítás, ezért felmerült az iskola kibővítésének szükségessége. 1925-ben emeletráépítéssel és az udvar felé toldalékszárny megépítésével tették alkalmassá több tanuló befogadására az iskolát. 1936-ban ismét, ezúttal az épület keleti szárnyát bővítették. A második világháború idején a katonai szolgálatok miatt a rendszeres iskolai munkát csak nagy nehézségek árán lehetett folytatni. A háború vége felé a visszavonuló német csapatok igénybe vették az épületet, és azt teljesen tönkretették. Az iskola tanárai és tanulói gyors ütemben láttak hozzá a helyreállításhoz, s így 1945 őszén újból megkezdődhetett a régi épületben a tanítás. Még a háború idején, 1942-ben nyílt meg az iskola felnőtt tagozata. 1946-ban indult meg a dolgozók tagozata is. Ez utóbbi kiépülésével a felnőtt tagozat fokozatosan megszűnt. 1953-ban megkezdődött az oktatás a levelező tagozaton és megnyílt az iskola a lányok számára is. 1953-ban a közgazdasági középiskolák szakosítása következtében az iskola ipari és mezőgazdasági tagozatú közgazdasági technikummá szervezték át, ebben a formában működött 1965-ig. 1960-ban az egyre növekvő szakemberszükséglet kielégítése érdekében megindult a gimnáziumi érettségivel rendelkező vállalati dolgozók részére a kiegészítő képesítő vizsgára előkészítő tanfolyam, valamint a pénzügyi tagozatú oktatás is. Ezekben az években újból előtérbe került az iskola bővítésének szükségessége, hiszen 1960-tól már 12 nappali osztályban folyt a tanítás. 1964-ben kezdődött meg az épület déli szárnyának a bővítése, s 1965-re két tanteremmel, korszerű tanári szobával és könyvtárral gyarapodott az intézmény. 1965 ismét a fordulat éve. A fejlődés követelményeinek megfelelően az iskola közgazdasági szakközépiskolává alakult át, és felvette Rudas László közgazdász nevét. A hetvenes évek elején megkezdődött az igazgatási szakképzés, 1975-ben pedig az iskolához csatolták a kétéves szakképzést folytató gyorsíró- és gépíróiskolát. 1985-től a tagozatok száma kibővült, a megyei igények kielégítésére közlekedési ágazat, a felnőttoktatásban pedig német nyelvű külkereskedelmi levelező tagozat indult.
1988-ban a demográfiai hullám növekedése szükségszerűvé tette négy első osztály indítását. 1988-ban az iskola megkapta a volt Népszínház túloldali épületét a gépíróiskola számára. A tanulóifjúság létszáma évről évre dinamikusan nőtt. Az 1989/90. tanévben ünnepelte az iskola fennállásának 100. évfordulóját. Az iskola neve 1990 szeptemberétől: Szombathelyi Közgazdasági Szakközépiskola lett. 1992 júniusában összhangban a munkahelyek és az iskolába jelentkező nyolcadikosok megnövekedett igényeivel megszűnt a gépíró- és gyorsíró-iskolai oktatás. 1993 őszén kísérleti jelleggel új, ötéves képzés indult. Ennek lényege: az első négy év az érettségi vizsgára való felkészülésé szerény szakmai alapozás mellett, az ötödik évfolyam pedig kizárólag a szakmai tárgyaké az üzleti, illetve gazdasági ügyintézői szakképesítés megszerzése érdekében. A kísérlet országosan is bevált és általános lett az ötéves képzés. Az utolsó négyéves osztály 2000-ben érettségizett. Az ezredforduló éveiben megszerezhető szakképesítések: pénzügyi-számviteli, üzleti, külkereskedelmi, valamint igazgatási ügyintéző. A 90-es évek jelentős átalakulást hoztak a felnőttoktatásban. A munkahelyek és a dolgozók igényei az iskolarendszerű oktatástól eltolódtak a rövidebb ideig tartó tanfolyami képzési formák felé. Ennek következménye volt, hogy a négyéves levelező tagozaton 1995-ben, az érettségizettek kétéves kiegészítő tagozatán pedig 1999-ben utoljára végzett osztályunk. Ezekben az években a legkülönbözőbb cégek fejlesztési támogatásainak köszönhetően teljesen megújult az intézmény. Az évszázados szenespince helyén kondicionáló terem létesült, korszerű könyvtárat, tanirodát, informatikai és természettudományi szaktantermeket alakított ki az iskola, megújult a vizesblokk, a villamos vezetékhálózat, a világítás, a fűtés, sőt: a homlokzat felújításával együtt sor került az elöregedett ablakok cseréjére is. 2000-ben a padlástér beépítése révén négy korszerű, légkondicionált tanteremmel gyarapodott az iskola. 2004 őszétől az iskola új névadóval és profillal gazdagodik. Szombathely 1848-as főjegyzőjének nevét felvéve Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolaként szolgálja a város és a megye oktatásügyét.

Jelenleg az iskolában megszerezhető képesítések:

Közgazdasági szakágazatban:

  • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
  • Vállalkozási és bérügyintéző
  • Pénzügyi termékértékesítő

Ügyvitel szakágazatban

  • Ügyviteli titkár
  • Irodai asszisztens

Informatika szakágazatban

  • Gazdasági informatikus

2015-ben, amikor az iskola alapításának 125. évfordulóját egész éves, nagyszabású programsorozattal ünnepeltük – az országos törvényi előírásoknak megfelelően -, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum részévé váltunk. Önállóságunk megtartása továbbra is az élen tart bennünket, hiszen a nálunk tanuló diákok azóta is rendszeres résztvevői az OKTV, OSZTV, SZÉTV országos, valamint megyei tanulmányi versenyeknek. Munkánk eredményeképp iskolánkat az országban működő közgazdasági szakközépiskolák rangsorában a legjobbak között tartják nyilván. (A legutóbb megjelent rangsor szerint az ország összes szakközépiskolája között a 9.-ek vagyunk!)


Megnevezés: Vas Megyei Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum
Cím: 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.
Telefon: +36 (94) 512-930; +36 (94) 512-932
Fax: +36-94 / 512-938
Vezető: Sági József - igazgató
E-mail: sagi.jozsef@hbsz.szombathely.hu
Honlap: http://www.hbsz.sulinet.hu/
GPS koordináta (szélesség): 47.228661
GPS koordináta (magasság): 16.62461


Galéria (6 db)

Programok

Mozi: CSILLAG SZÜLETIK

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Július 22. (Péntek) 21:00

Viktória FC nyári labdarúgó tábora (Gyerekeknek)

Illés Sportakadémia, Szombathely, Szarka Zoltán utca 3.
2022 Július 04. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Július 04. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...