Középiskolák

Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium

A Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely és Vas megye egyik legrangosabb középiskolája, 1948 szeptemberében kezdte meg működését a Premontrei Gimnázium államosított épületében. 1995-ben a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Csornai Premontrei Prépostság között létrejött közoktatási megállapodás alapján a Premontrei rend visszakapta korábbi épületét, ezért iskolánk átköltözött a Dózsa György Általános Iskola épületébe. Az 1995/96. tanévtől új helyen működő gimnázium tantestülete magával hozta azt a szellemiséget, amely a Nagy Lajos Gimnáziumot mindig is jellemezte. Célunk azoknak az értékeknek a megőrzése, amelyeket a gimnázium története során mindvégig képviselt, és ezek átörökítésével olyan iskolát formálni, amely megfelel a kor változó követelményeinek, amelyben tanár és diák együtt dolgozik a közös célokért, a használható tudás átadásáért és megszerzéséért. A jól képzett, kvalifikált tantestület színvonalas munkája alapozza meg az itt tanuló diákokkal elért sikereket, eredményeket.
4 évfolyamos gimnáziumunknak jelenleg több mint 500 tanulója van. Iskolánk szellemisége, igényes, de emberséges légköre motivációt jelent jelenlegi tanulóink számára is. Olyan diákok jelentkeznek ide, akik egyetemen vagy főiskolán szeretnék folytatni tanulmányaikat. Ehhez nyújtanak segítséget a különböző képzési formák, a 11. évfolyamtól az emelt szintű érettségire készítő órák, a szaktantermek és laborok. Az érdeklődő tanulók számára szakköröket szervezünk.
Tanulóink munkáját 25 ezer kötettel rendelkező könyvtár segíti, szakkönyvek, szépirodalmi művek, folyóiratok gazdag választéka áll rendelkezésükre. Az itt található számítógépeket tanulóink rendszeresen használják. A könyvtár irodalmi délutánoknak, szavalóversenyeknek is otthont ad, galériája képzőművészeti kiállítások helye.
Korszerű sportlétesítmények adnak helyet a testnevelés óráknak és a tanulók sportolását szolgáló diáksportköri foglalkozásoknak. Aktív diákönkormányzatunk iskolarádiót működtet.
Tanulóink nagy számban vesznek részt megyei és országos tanulmányi-, művészeti- és sportversenyeken, amelyeken szép eredményeket, jó helyezéseket érnek el.
Érettségiző tanulóink csaknem teljes számban jelentkeznek továbbtanulásra, több mint 90%-uk első próbálkozásra felvételt nyer felsőoktatási intézményekbe. A visszajelzések szerint mindannyian megállják a helyüket, sokan az első diploma megszerzése után is tovább folytatják a tanulást.
Gimnáziumunk mindig jelentős szerepet töltött be a város életében. Egykori diákjai közül sokan váltak az ország elismert személyiségeivé a tudományos, gazdasági, kulturális élet különböző területein.
Képzéseink:
- 4 évfolyamos gimnázium nappali és levelező tagozaton

A nappali tagozat évfolyamonként négy osztállyal, öt különböző képzési formával működik:
- emelt szintű angol nyelvi képzés (A osztály), kódszáma 0001
- emelt szintű matematika képzés (C osztály), kódszáma 0002
- emelt szintű komplex természettudományos képzés (B osztály), kódszáma 0003
- általános tantervű képzés (B osztály), kódszáma 0004
- köznevelési típusú sportiskolai osztály (D osztály). kódszáma 0005

Mind a négy osztályban két idegen nyelvet tanítunk. Az egyik nyelv angol vagy német, a másik – az első nyelv függvényében – angol, német vagy – megfelelő számú jelentkező esetén – francia, latin és orosz lehet.
A levelező tagozaton évfolyamonként egy osztályt indítunk, ezekben az osztályokban az általános tanterv szerint folyik az oktatás.

Az iskolába való bekerülés feltételei:
Nappali tagozaton:
- Az iskolánkba jelentkező tanulóknak felvételizniük kell. A felvételi vizsga tantárgyai magyar nyelv és matematika, formája írásbeli.
- A felvételi pontszámot az általános iskolából hozott és a felvételi vizsgán szerzett pontszám összege adja, 50-50 %-os arányban.
Kollégiumi férőhely minden vidéki tanuló számára biztosított a város középiskolai kollégiumaiban.

Levelező tagozaton:
- Levelező tagozatra bárki jelentkezhet, aki elvégezte az általános iskolát és nem tanköteles korú.


Megnevezés: Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
Cím: 9700 Szombathely, Dózsa György utca 4.
Telefon: +36 (94) 505-476; +36 (94) 505-477; +36 (94) 505-740
Fax: +36-94 / 505-476
Intézményvezető: Gáspárné Zsolnai Zsuzsanna
E-mail: gasparne.zsuzsanna@nlg.szombathely.hu
Honlap: http://www.nagylajos-szhely.sulinet.hu/
GPS koordináta (szélesség): 47.22826907146099
GPS koordináta (magasság): 16.61426049577028


Galéria (6 db)

Programok

Mozi: CSILLAG SZÜLETIK

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Július 22. (Péntek) 21:00

Viktória FC nyári labdarúgó tábora (Gyerekeknek)

Illés Sportakadémia, Szombathely, Szarka Zoltán utca 3.
2022 Július 04. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Július 04. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...