Általános iskolák

Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola

 

Az 1983 óta működő Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola a város központjában, jól felszerelt épületben, modern informatika termekkel, médiacentrumként működő könyvtárral, étkezővel, tornateremmel, sportpályákkal és tágas udvarral várja leendő diákjait. Iskolánk épületeinek teljes körű akadálymentesítése lehetővé teszi mozgás- és látássérült tanulók fogadását is. Alapelvünk olyan iskola működtetése, „… ahol tartalmas együttes munka következtében jól érzi magát tanuló és tanár egyaránt, ahol a pedagógus szülőkkel való kapcsolata a nevelésben egyenrangú kapcsolat.”
Legfőbb érték számunkra a tudás.
Elsődlegesen:
- a tanulási képességek játékos formában történő kibontakoztatása
- a logikus gondolkodás fejlesztése
- a mindennapi életben jól felhasználható tudás kialakítása
- az egészséges életre nevelés

Kiemelt tevékenységeink:
- már első osztálytól tanulnak a gyerekek informatikát illetve angol vagy német nyelvet és szeptembertől bekapcsolódnak a Sakkpalota programba és a labdaügyességi sportcsoportba is. Alsó tagozatos osztályaink iskolaotthonos formában működnek.
- 5. osztálytól indul az emelt óraszámú informatikaoktatás és az angol vagy német nyelv emelt szintű tanulásának lehetősége is csoportbontásban. Hetediktől második idegen nyelv is választható.
- 5-6. évfolyamon napközi otthonos ellátás
- tehetséggondozás, középiskolai felvételi vizsgára felkészítés
- fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások (egyéni és kiscsoportos)

Sakkpalota program:
Polgár Judit sakk világbajnok, a Magyar Tehetség Nagykövete dolgozta ki a vizuális információkra épülő, a logikus és kreatív gondolkodást fejlesztő programot 1.- 4. osztályra. A sakk, mint stratégiai táblajáték a mai digitális kor oktatási eszköze. A Nemzeti Alaptanterv választható tantárgyaként vezettük be heti 1 órában, emellett 5 tantárgy módszertanába is beépítjük. Az órákon nem sakkozni tanulnak a gyerekek, ez a sakk szakkör feladata. Játékos formában ismerkednek a sakk szabályrendszerével, miközben bejárják a sakkpalota termeit, tornyait, fejlődik logikus, kreatív gondolkodásuk.
Erősödnek az idegi kapcsolatok a két agyfélteke között, javul lényeglátásuk, összefüggéseket ismernek fel. Játék közben megtanulják a szabályok betartását, követését, formálódik személyiségük. A gyerekek komplett oktatási csomag (tankönyv, munkafüzet, eszközrendszer, társasjáték) segítségével, a sakk szabályrendszerén keresztül készülnek a jövőre. A legjobbak sakk szakkörön kiváló szakemberektől tanulhatnak sakkozni és versenyezni.
Videók és egyéb érdekességek: www.sakkpalota.hu

Labdaügyességet fejlesztő sportcsoport
Iskolánkban nagy hagyománya van a sportéletnek. Együttműködési megállapodást kötöttünk az Illés Béla Football Akadémiával, a Szombathelyi Haladás labdarúgóklubbal, a Szombathelyi Asztalitenisz Körrel és a Falco Kosárlabda Clubbal. A testnevelés órákat már első osztálytól szakirányú végzettségű, sok éves tapasztalattal rendelkező testnevelő tanárok tartják és a munkájukat a felsorolt egyesületek edzői fogják segíteni. Irányításukkal az első két évben általános labdaügyesség-fejlesztés folyik. A gyerekek megismerkednek a különböző labdajátékok alapjaival, elsősorban a labdarúgással, az asztalitenisszel és a kosárlabdával. Valamennyi érdeklődő elsős részt vehet a foglalkozásokon. Harmadik osztálytól elkezdődnek a sportágak speciális mozgásformáira történő felkészítések a tehetséges tanulók számára. A legtehetségesebbek az együttműködő sportegyesületekbe is bekerülhetnek. A heti 5 testnevelés óra mellett igény esetén sportszakköröket is indítunk. A sportcsoport a testnevelés órákon a két első osztályból alakul és csoportbontásban működik. Ez a rendszer az átjárhatóságot is biztosítja, így ide a legügyesebbek és a legkitartóbbak járhatnak az évek során.

Specialitásaink
- minősített referenciaiskola
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
- médiacentrummá alakított könyvtár
- ép értelmű mozgáskorlátozott, valamint érzékszervi fogyatékos - látás- és hallássérült - diákok integrációja
- új számítógépekkel és interaktív táblával felszerelt – informatika szaktantermek
- idegen nyelvi labor
- belső internetes hálózat
- az osztálytermekben számítógép és interaktív tábla
- erdei iskola
- Ökoiskola program
- mozgásfejlesztő centrum mozgássérült tanulók számára
- zeneterápia
- mentálhigiénés, szociál- és pszichopedagógiai foglalkozások
- PIP program
- Diákönkormányzat

Hagyományaink
- egészségnevelési hét
- tanulmányi kirándulások
- nyílt nap
- sportrendezvények
- színház- és mozi látogatások
- városi és megyei szintű versenyek, vetélkedők
- karácsonyi hangverseny
- farsang
- szaktárgyi délutánok
- diáknap, gyermeknap
- Testvérmúzsák kiállítás
- képzőművészeti kiállítások
- készségek versenye sni tanulóknak
- KisTudós Nap
- Bercsényi & H-Multimédia Regionális Informatika Verseny
- Nem bántja a szemét a szemét? - vetélkedő
- Zöld Manó Városi környezetismereti verseny 1-2. osztályosoknak

Szakkörök:
magyar, matematika, környezetismeret, kézműves, rajz, média, elsősegélynyújtó, színjátszó, boccia, sakk, társastánc és néptánc

Tehetséggondozó műhelyek:
fizika, német, olasz, angol, francia történelem, biológia, matematika, magyar, rajz, kémia, környezetismeret, természetismeret

Sportkörök:
kosárlabda, labdarúgás (fiú és lány), asztalitenisz, atlétika, darts

Alapítványunk
A Bercsényi Miklós Általános Iskola 1997. december 8-án hozta létre a Mozdulj Alapítványt. A Vas Megyei Bíróság 1998. január 8-án 3/1998. sorszám alatt vette nyilvántartásba.
Az alapítvány neve: MOZDULJ Alapítvány
Székhelye: 9700 Szombathely, Bercsényi u. 1.
Számlaszáma: 72100251-11061906
Az alapítvány célja: A Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, különös tekintettel az alábbiakra:
- az oktatás technikai feltételeinek javítása
- az iskola szabadidős programjainak támogatása
- versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolítása
- nehéz körülmények között élő jó tanuló, jó sportoló diákok segítése
- kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása
- integráltan oktatott sajátos nevelési igényű, ép értelmű mozgáskorlátozott tanulók segítése
Az alapítvány az osztályok szülői közösségeinek támogatásából, pályázatokból és a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásaiból gazdálkodik.


Megnevezés: Szombathelyi Bercsényi Miklós Általános Iskola
Cím: 9700 Szombathely, Bercsényi Miklós utca 1.
Telefon: +36 (94) 312-495; +36 (94) 318-650
Fax: +36-94 / 312-495
Vezető: Beke Eszter
E-mail: bercsenyi@bercsenyi-szombathely.hu
Honlap: http://bercsenyi-szhely.sulinet.hu
GPS koordináta (szélesség): 47.23072464762597
GPS koordináta (magasság): 16.630682501327556


Galéria (13 db)

Programok

Mozi: CSILLAG SZÜLETIK

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Július 22. (Péntek) 21:00

Viktória FC nyári labdarúgó tábora (Gyerekeknek)

Illés Sportakadémia, Szombathely, Szarka Zoltán utca 3.
2022 Július 04. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Július 04. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...