Általános iskolák

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

Az 1909-ben alapított, szombathelyi zeneiskola 1955/56-os tanévben vette fel Bartók Béla nevét, ma is a magyar zeneoktatás egyik legjelentősebb intézménye. Ötévenként ünnepi hangversennyel tiszteleg névadója emlékének, és egész működésével méltó kíván lenni a zeneszerző szellemi hagyatékához. Az idők során nagyszerű pedagógusok, kitűnő művészek tanítottak itt, neveltek muzsikusokat és koncertlátogató közönséget. A zeneiskola oktató- nevelő munkájának kiemelkedően magas színvonalát igazolja a "Magyar Művészetoktatásért" - plakett intézményi díj elnyerése, és a „Kiváló alapfokú művészetoktatási intézmény” minősítés. 2015-ben elnyerte iskolánk az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, 2017-től az Oktatási Hivatal Bázisintézménye.

Legfőbb célkitűzésünk, az értékek megőrzése, valamint a zenei oktató-nevelő munka színvonalának fenntartása és fejlesztése. Fő feladatunk, a zenei értékek közvetítése a zenetanítás folyamatára és tartalmára vonatkoztatva egyaránt.
Fontosnak tartjuk, a lehető legsokoldalúbb zenei felkészítést: az egyéni hangszeres képzés mellett a különböző együttesekben való együttmuzsikálás, a zenei együttműködés képességének kialakítását is. Arra törekszünk, hogy növendékeinkkel megszerettessük a zenét, fejlesszük személyiségüket, szép iránti érzékenységüket úgy, hogy zenei élményeken keresztül szerezzenek nálunk zenei ismereteket és készségeket, általánosságban fogalmazva zenei tudást és műveltséget. Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerinti önmegvalósítás lehetőségét. Arra törekszünk, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége és az egészséges önbizalom. Ezt segíti az alkotó pedagógiai légkör, melynek jellemzői egyfelől az igényesség, másrészt a növendékek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság. Tantestületünk egységes törekvése a kiemelkedő zenei tehetségek felkutatása, gondozása és felkészítése a zenei pályára. 6 éves kortól 22 éves korig várjuk a zenével megismerkedni kívánó növendékeket!

Tanított hangszerek, gyakorlati és elméleti tárgyak: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, gitár, furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona, tenorkürt, baritonkürt, tuba, ütőhangszer, magánének, zongora, szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, népzene, kórus, kamarazene. A képzés formája, egyéni foglalkozás illetve csoportos oktatás. A képzési idő a hangszer sajátosságainak és a gyermek fejlettségének megfelelően változó: 10 és 12 év közötti. Ezen belül a képzési idő három szakaszra tagolódik: előképző 1-2 év (a növendéknek nem kötelező elvégeznie), alapfok 4-6 év, továbbképző 4 év. A kiemelkedő képességű és szorgalmú tanulók számára lehetőség a "B" tagozatos képzés, amely heti 30 perccel hosszabb főtárgyi órával és "B" tagozatos szolfézs tananyaggal biztosítja a növendék magasabb szintre való felkészítését. A tanulók személyiségének a zene által való gazdagítása mellett zeneiskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi műfajok, a társas zenei formák művelésére. Ennek adottak a személyi feltételei: kiváló szakmai felkészültségű tanáraink vannak, akik közösséget is tudnak formálni a vezetésükre bízott zenei csoportokból. Arra törekszünk, hogy növendékeink minél nagyobb számban vegyenek részt a különböző együttesek munkájában a közös zenélés, éneklés páratlan élményéhez jutva. A Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar iskolánk reprezentatív zenei együttese, amely számos sikert ért el hazai és külföldi versenyeken és fesztiválokon. A fúvószenekar évi 10-12 szereplése mellett minden évben, közvetlenül a tanév befejezése után egyhetes zenekari tábort szervezünk. Vonószenekarunk összefogja a tehetséges hegedűs és csellista növendékeinket. 2004-ben I. helyezést ért el a Zeneiskolai Zenekarok Országos Versenyén. Iskolánk életének egyik legfontosabb eseménye a három évenként megrendezésre kerülő Országos Koncz János Hegedűverseny szervezése és rendezése. A Sistrum Regionális Zenei Versenyek elnevezés a művészeti iskolák tanulói részére meghirdetett tanulmányi versenyek összefoglaló neve, melyet a Szombathelyi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola rendez a zeneiskolákban oktatott tanszakok tanulói részére.

A verseny célja: az élményszerű muzsikálás lehetőségének megteremtésén túl módot adni a régióban folyó zeneoktatás színvonalának folyamatos emelésére, szorgalmas és jó képességű növendékek megmérettetésére, a tehetségek felkutatására és fejlődésüknek figyelemmel kísérésére, szereplési, versenyzési rutin megszerzésére, a felkészítő tanárok szakmai fejlődésére. A Sistrum versenyeken évente több száz zeneiskolai növendék vesz részt, főként a dunántúli zeneiskolák képviseletében.

Iskolánk 2017. januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - AMI-t érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével. Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

Jógyakorlat felajánlások:

 1. Sistrum Zenei Versenyek és a hozzá kapcsolódó zenetanári továbbképzések
 2. Országos Koncz János Hegedűversenyek és a hozzá kapcsolódó zenetanári továbbképzések
 3. Aktívtábla használata a zeneismeret tanszakon
 4. Iskolánk tanára által írt szolfézskönyv bemutatása
 5. Nyári zenei táborok
  • vonószenekari
  • fúvószenekari
  • furulya

Kapcsolattartó:

Pulay Teréz
Telefon: 94/512-894
Email: pulay.terez@bartokzi.szombathely.hu


Megnevezés: Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3.
Telefon: +36 (94) 512-890
Fax: +36-94 / 512-899
Vezető: Müllerné Janzsó Andrea intézményvezetői feladatokkal megbízott intézményvezető-helyettes
E-mail: igazgato@bartokzi.szombathely.hu
Honlap: http://www.bartokzi.hu/
GPS koordináta (szélesség): 47.2287668740382
GPS koordináta (magasság): 16.62271521971286


Galéria (6 db)

Programok

Mozi: CSILLAG SZÜLETIK

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Július 22. (Péntek) 21:00

Viktória FC nyári labdarúgó tábora (Gyerekeknek)

Illés Sportakadémia, Szombathely, Szarka Zoltán utca 3.
2022 Július 04. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Július 04. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...