Általános iskolák

Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

2007. augusztusától működő iskolánkat egyházközségünk Reményik Sándor, kolozsvári születésű íróról nevezte el. Reményik élete, munkássága, nevelési törekvéseink, céljaink eléréséhez rengeteg értéket, példát kínál tantestületünk számára. 

Munkásságát három fő tematikus csoportba sorolhatjuk:

- természeti,

- hazafias,

- istenes költemények.

E fenti felsorolásból kiindulva, iskolánk nevelési céljainak eléréséhez fő értéknek tekinti:

- a tudást, logikus gondolkodást, a természet szeretetét, ismeretét, megóvását,

- a hazaszeretetet, a nemzeti összetartozást, nemzetünk történelmének jó ismeretét,

- a hitet, Isten hitét, szeretetét, egymás szeretetét, megbecsülését, a keresztény értékek feltétel nélküli elfogadását.      

Megfogalmaztuk iskolánk nevelési-oktatási elképzeléseit, melyet már az első tanév során következetesen próbálunk megvalósítani:

- Alsó tagozatban rugalmas, az iskolaotthonhoz hasonló nevelést-oktatást vezettünk be, melynek a lényege, hogy a gyermek a délutáni gyakorló, tehetséggondozó, felzárkóztató órákat azzal a pedagógussal végzi, aki délelőtt is a tantárgyat tanította. Így nem marad el a házi feladat, a pedagógus a gyerekekkel azt gyakorolja, ami a délelőtt nehezebben ment.

Mivel a kötelező órákat nem toljuk ki délutánra, a szülőknek módjuk van gyermeküket a család időbeosztásának függvényében több lépcsőben (kötelező órák után, ebéd után, gyakorló órák után, ill. szabadidős foglalkozások után) hazavinni.

-Az iskolában kötelező jelleggel -órarendbe építve-, heti két órában tartjuk a hitoktatást (katolikus, református, evangélikus), ahol mindenki a felekezetének megfelelő foglalkozáson vesz részt.

- Felső tagozaton szaktantermi oktatást alakítottunk ki. Minden teremben az adott tantárgy szemléltetőeszközei mellett szakkönyvi állományt helyeztünk el. Az informatika szaktantermet korszerű számítógépekkel szereltük fel, kibővítettük internetes hálózatunkat, újonnan kialakított könyvtárunkban a sok szép könyv mellett korszerű számítógépek segítik a könyvtár látogatóinak munkáját, szórakozását..

-Törekedünk a magas színvonalú, igényes nevelő-oktató munkára.

-Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az egyes tantárgyakon belül a keresztény értékek közvetítésére, a gyerekek jellemének formálására. Igyekezünk szeretetteljes légkört teremteni, hogy a gyerekek örömmel, félelem nélkül járjanak iskolába. A felső tagozaton is működtetünk egy napközis csoportot, segítve a tanulást és a házi feladat megírását.

Tehetséggondozással, korrepetálással, versenyfelkészítéssel és a különböző szakkörökkel segítjük tanulóinkat, hogy választásuknak megfelelő középiskolába nyerjenek felvételt.

- Minden hétfőn 8 órakor, az iskola összes tanulója az evangélikus templomban, ökumenikus szellemben tartott áhitaton vesz részt, ahol közösen ráhangolódunk a hétre, énekléssel, imádsággal, megemlékezünk nemzetünk soron következő ünnepeiről, történelmi eseményeiről. Itt kerül sor hétről-hétre, a szép eredményeket elért, az ünnepségeken jól szereplő és egyéb pozitív tevékenységet végző tanulóink dicséretére, kiemelésére az iskola közössége előtt.

- Mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton nagy hangsúlyt fektetnünk a tehetséggondozásra és a fejlesztésre. Célunk, hogy minél több gyermeket sikerélményhez juttassunk. A különböző versenyeken, megmérettetéseken, rendezvényeken nem feltétlenül a kimagasló eredmény elérése az iskola elvárása tanulóitól és a felkészítő pedagógusoktól, hanem a tisztességes helytállás. Fontos a lelkiismeretes munka, mely sikerélményhez, rutinhoz juttatja tanulóinkat. Meggyőződésünk, hogy minden gyermekben fellelhető valamilyen képesség, tehetség, melyet fejleszteni, gondozni lehet.

- Leendő elsőseink két idegen nyelv, az angol és a német nyelv közül választhatnak. Az idegen nyelv ilyen korai oktatatását, természetesen az életkori sajátosságoknak messzemenően megfelelő módszerek alkalmazásával végezzük.

- Iskolánk Házirendje egy magatartás és szorgalom étékelési rendszert tartalmaz, mely szigorúan megköveteli tanulóinktól, hogy maradéktalanul betartsák az iskola Házirendjében és Etikai kódexében leírtakat. A rendszer szigorú, de következetes és igazságos. Megszünteti az esetleges félreértéseket, a tanulók „beskatulyázását”. Segítségével az osztályfőnök, a szaktanár, a szülő és ha kell, az iskola vezetése időben értesül a gyerekekkel kapcsolatos problémákról és azt mielőbb, közösen orvosolni tudja.  


Megnevezés: Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Cím: 9700 Szombathely, Szent László király utca 7-11.
Telefon: +36 (94) 505-913
Fax: +36-94 / 505-914
Intézményvezető: Sátory Károly
E-mail: remenyik@lutheran.hu
Honlap: http://remenyik.lutheran.hu
GPS koordináta (szélesség): 47.226909360723354
GPS koordináta (magasság): 16.607969649073766


Galéria (18 db)

Programok

Mozi: CSILLAG SZÜLETIK

Helyszín: Emlékmű , Szombathely, Emlékmű út 1.
Időpont: 2022 Július 22. (Péntek) 21:00

Viktória FC nyári labdarúgó tábora (Gyerekeknek)

Illés Sportakadémia, Szombathely, Szarka Zoltán utca 3.
2022 Július 04. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Zanox – Kockázatok és mellékhatások (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Július 04. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...