Archív változatok

FIGYELEM! Ez a tartalom 2017.09.08 09:36-kor archiválásra került!
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
A tartalom legfrisebb változata ide kattintva érhető el.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. január 1-jével a Savaria Rehab-team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. beolvadt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-be és így az egyesült cég neve is megváltozott, az új név: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.)

A szervezet hivatalos neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi státusz: egyéb
Államháztartáson kívüli/belüli szereplő: kívüli
A szervezet fő tevékenysége: Szociális ellátás
A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116..
A szervezet levelezési címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116..
A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770
Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma: Cg.:18-09-108784
Adószám: 20185109-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20202046
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Dr. Horváthné Németh Klára
Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Telefonszáma: 94/508-770
E-mail címe: klara.nemeth@fehe.hu

A szervezet olyan integrált, komplex szolgáltatási rendszert kíván működtetni, amelynek célja a fogyatékos és a hajléktalan emberek lehető legszélesebb körben történő bevonása az ellátórendszerbe. A szervezeti integrációt megvalósítását segíti, hogy több ellátási típust egy intézmény keretein kerül biztosításra, az alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák egymásra épülésével. Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével biztosítható a célcsoportok komplex rehabilitációja (egészségi, foglalkozásai, szociális), illetve életkoruknak, egészségi állapotuknak megfelelő ellátás biztosítása. Az elmúlt években komplex szolgáltatási rendszer kialakítására került sor a fogyatékos és hajléktalan célcsoport segítésére, ennek a rendszernek a továbbfejlesztése a szervezet további céljai között szerepel. A komplex rendszernek a működtetéséhez folyamatosan biztosítja a szervezet az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erőforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát.

A komplex szolgáltatás nyújtásának célja:

 • a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának elősegítése;
 • az önálló életvitel támogatása
 • a foglalkoztatás elősegítése
 • a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése
 • esélyegyenlőség támogatása

A szervezet fogyatékos embereket segítő szolgáltatásainak legfontosabb alapelvei:

 • egyénre szabott bánásmód
 • a normalizáció
 • önálló életvitel elősegítése

Cél, hogy a fogyatékos fiatalok és felnőttek egyedi képességeikhez és szükségleteikhez mérten önállóvá váljanak a mindennapi életvezetésükben. Alakuljanak ki olyan szociális képességek bennük, melyek lehetővé teszik a normál közösségi életben való részvételt.

A szervezet hajléktalan embereket segítő szolgáltatásinak filozófiája:

„Lakhatás, megfelelő élelem, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A társadalmi kirekesztés ellen nem elég segélyeket osztani, az emberek körül kialakult társadalmi űrt kell kitölteni. Hisszük, hogy a társadalmi rehabilitáció, reintegráció terepe a munka világa, eszköze pedig, a munkavégzés lehet.”

E filozófia megvalósítása érdekében olyan integrált programok működnek, amelyek célja a hajléktalan emberek képzettségi szintjének növelése, foglalkoztatása, önálló lakhatásuk megteremtésének segítése. Azoknak a hajléktalan embereknek, akik állapotuk miatt sem a nyílt-, sem a védett munkaerő-piacon nem foglalkoztathatók, intézményen belüli foglalkoztatás keretében biztosított a munkaképességük javítása, munkaerő-piaci integrációjuk előkészítése.

A társaság székhelye:

9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Tulajdonos: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cégjegyzékszám: 18-09-108784
Ügyvezető igazgató: Dr. Horváthné Németh Klára
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508-770
E-mail: titkarsag@fehe.hu
Web: www.fehe.hu

Egyéb telephelyek:

 • Hajléktalanok Otthona
  Szombathely, Kolozsvár út 27.
  Tel. +36 (94) 510-456
 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmény
  Szombathely, Zanati u. 1.
  Tel: +36 (94) 513-310
 • Intézményen belüli foglalkoztatás
  Szombathely, Vörösmarty u. 36.
  Tel.: +36 (94) 511-019
 • Asztalos műhely
  Szombathely, Szatmár u. 2.
  Tel.:+36 (94) 505-031
 • Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
  Szombathely, Óperint u. 1.
  Tel.: +36 (94) 513 321

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartásában működő szociális intézmények, szolgáltatások:

 • Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézménye
  Cím: Szombathely, 11-es huszár u. 116.
  Intézményvezető: Juranovits-Racker Rita
 • Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
  (9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)
  Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége
  Célja: A fogyatékos emberek saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelük megkönnyítése, legfőképpen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosításával.

Szolgáltatások:

-Személyi segítés: Tevékenységi típusok: gondozási-ápolási alaptevékenységek, háztartási segítségnyújtás, felügyelet biztosítása, készségfejlesztés, segítségnyújtás egyéb szolgáltatások igénybevételében, ügyintézés, mobilizáció lakókörnyezeten belül és azon kívül, szabadidős tevékenységek támogatása, kapcsolattartás segítése.
-Személyi szállítás: Segítséget nyújt az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, való hozzáféréshez. A szolgálat több speciálisan felszerelt gépjárművel is rendelkezik, melyek elektromos emelőszerkezettel vagy rámpával ellátva.
-Információnyújtás, tanácsadás: A szolgálat információt nyújt a fogyatékos embereket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról, szükség esetén segít a megfelelő szakemberrel való kapcsolatfelvételben.
-Gyógyászati segédeszközök kölcsönzése: A szolgálattól olyan gyógyászati segédeszközök és terápiás eszközök kölcsönözhetők, amelyek fogyatékos ügyfelek mindennapjait könnyebbé teszik (digitális vérnyomásmérő, speciálisan vakoknak kifejlesztett „beszélő” vérnyomásmérő, vércukorszint-mérő, tű nélküli akupunktúrás készülék, Bioptron lámpa, izomfejlesztésre használatos TENS készülék, összecsukható kerekesszék, mobil rámpa).

 • Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
  (Férőhely: 50 fő, 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)
  Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata speciális alapellátási szolgáltatás keretében a Szombathelyen és Szombathely kistérségében élő fogyatékos személyek nappali intézményi ellátását biztosítja. Az intézmény működési engedélye 50 fő ellátására ad lehetőséget. Az intézmény az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. A nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei közé tartozik az egyénre szabott bánásmód, a normalizáció elve és az önálló életvitel elősegítése.

Az intézmény szolgáltatásai:

-Étkezés biztosítása
-Szabadidős programok szervezése
-Információnyújtás és tanácsadás
-Egyéni-, illetve csoportos képességfejlesztés: kommunikáció és beszédfejlesztés, kognitív készségek fejlesztése, kézműves foglalkozások, kondicionális képességfejlesztés
-Művészetterápia
-Gyakorlókonyhai foglalkozások
-Egészség fejlesztő foglalkozás
-Hidro-rekreációs szolgáltatás
-Informatikai-kommunikációs foglalkozások
-Munkavégzésre való felkészítés
-Intézményen belüli szociális foglalkoztatás

 • Munkaerő-piaci Szolgáltatások
  (9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.)
 • 4M szolgáltatás (megváltozott munkaképességű emberek számára) Ellátási terület: Vas megye.
  A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő, inaktív személyek megmaradt képességeire épülő, személyre szabott foglalkoztathatóságának elősegítése, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésüket illetően. További cél az elfogadó, befogadó társadalmi környezet kialakítása, társadalmi szemléletváltás elindítása a célcsoport esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében.
 • Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás: egyéni és csoportos tanácsadás (álláskeresők számára) Ellátási terület: Vas megye.
 • GINOP - 5.2.1-14 - Mentori szolgáltatásnyújtása Ifjúsági garanciaprogramhoz kapcsolódóan (25 év alattiak számára) Ellátási terület: Vas megye.
 • GINOP - 5.2.1-14 - Tanácsadói Szolgáltatás nyújtása Ifjúsági garanciaprogramhoz kapcsolódóan (25 év alattiak számára) Ellátási terület: Vas megye.

- Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (9700 Szombathely, Óperint u. 1.) Ellátási terület: Vas megye.

A Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata tevékenységének fókuszában az alábbi diszkriminációs okok, hátrányos helyzetet eredményező tényezők állnak:

-fogyatékosság
-nem
-kor (kiemelten az ifjúság és időskor)
-mélyszegénység (kiemelten romák, a gyermekek és hátrányosabb helyzetű településeken élők).
-családok

Szolgáltatások:

-ügyfélfogadás (hétfő–csütörtök 10–16, péntek 10–14 óráig)
-E-pont működtetése (ingyenes számítógép-, ill. internet használat)
-tanácsadás, információnyújtás,
-zöld szám működtetése
-kézműves foglalkozások
-állandó kiállítási lehetőség amatőr képzőművészek számára (jelentkezés alapján!)
-az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyi képviselőjének ügyfélfogadása (előzetes időpontfoglalás szükséges! )
-Esély és tolerancia órák megtartása a megye iskoláiban
-Esélyegyenlőségi nap megszervezése Szombathelyen
-Családi napok több vidéki helyszínen
-Családokat érintő nagyrendezvényekhez való csatlakozás
-Gyermekrajzpályázat a diszkriminációval érintett célcsoportokra vonatkozóan

 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szociális Intézmény (Cím: Szombathely, Zanati u. 1.)
  Intézményvezető: Stankovics Erika
 • Hajléktalan személyek nappali intézménye, nappali melegedő
  (Férőhely: 40 fő; 9700 Szombathely, Zanati út 1. )
  Ellátási terület: Szombathely város, Szombathely város és kistérsége.

  A nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére
  -a közösségi együttlétre,
  -a pihenésre,
  -a személyi tisztálkodásra,
  -a személyes ruházat tisztítására,
  -az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására.

Szolgáltatásai:

-alacsony küszöbű szolgáltatások
-információs szolgáltatás
-tanácsadás
-természetbeni juttatások biztosítása:
-munkaerő-piaci szolgáltatások
-intézményen belüli szociális foglalkoztatás
-szabadidős programok:

 • készség-, képességfejlesztő foglalkozások

-egészségfejlesztő programok
-speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésük elősegítése

 • Utcai szociális szolgálat I., (9700 Szombathely, Zanati út 1.)
 • Utcai szociális szolgálat II. (9700, Szombathely, Vörösmarty utca 36.)
  Ellátási terület: Szombathely város nyugati fele, kivétel krízisellátás esetében a megye területe
  Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Az utcai szociális munka körébe tartozik különösen
-a hajléktalan személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása,
-tájékoztatás, információnyújtás,
-ügyintézés,
-szolgáltatás nyújtása,
-szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel.

 • Hajléktalan személyek átmeneti szállása
  (Férőhely: 78 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1., Rohonci utca 36.)
  Ellátási terület: Szombathely város területe
  Hajléktalanok átmeneti szállására mindazon hajléktalan személyek kérhetik felvételüket, akik szociális és mentális gondozást igényelnek.

Szolgáltatásai:

-egyéni esetkezelés, szociális csoportmunka (rehabilitációs programok, utógondozói tevékenységek szervezése),
-közösségi szociális munka (a lakókörnyezet, a város lakóinak tájékoztatása),
-az átmeneti szállásról történő továbblépéshez nyújtott személyre szabott segítségnyújtás,
-családi és társadalmi kapcsolatok ápolásának segítése,
-orvosi, betegszobai ellátás,
-hivatalos ügyek intézésének segítése,
-szociális és egyéb információk biztosítása,
-életvitelszerű tartózkodás feltételeinek megteremtése,
-foglalkoztatás-szervezés,
-érték-és vagyontárgyak megőrzése, elhelyezésének biztosítása (szabályzat szerint).

Kiegészítő szolgáltatások

-utógondozás
-munkaerő-piacra történő kivezetés támogatása

 • Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye
  (Férőhely: 25 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)
  Ellátási terület: Szombathely város területe
 • Hajléktalan személyek részére időszakos éjjeli menedékhely
  (Férőhely: 20 fő; 9700 Szombathely, Zanati u. 1.)
  Ellátási terület: Szombathely város területe
  Az éjjeli menedékhelyre mindazon személyek kérhetik felvételüket, akik éjszakájukat közterületen, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.
 • Hajléktalanok Otthona
  (Férőhely: 26 fő; 9700 Szombathely, Kolozsvár u. 27.)
  Ellátási terület: Szombathely város területe
  A Hajléktalanok otthona azoknak a hajléktalan személyeknek nyújt teljes ellátást, akik koruk, egészségi állapotuk miatt fokozott gondozást, ápolást igényelnek, s akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen már nem biztosítható.

Szolgáltatásai:

-napi 3-szori étkezés,
-orvosi ellátás,
-az intézményben elhunytak eltemettetésének megszervezése,
-ruházati ellátás,
-érték és vagyonmegőrzés (szabályzat szerint),
-gyógyszer, gyógyászati segédeszköz biztosítása jogszabály szerint,
-szabadidős programszervezés,
-szociális, mentálhigiénés gondozás,
-egyéni ápolási-gondozási terv szerinti rehabilitáció, rehabilitáció lehetőségének biztosítása,
-foglalkoztatás szervezése,
-családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása.

Archivált verziók

2017.08.02 09:55 2016.04.19 15:32

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Október 05. (Szerda) 19:00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
ÜZEMEN KÍVÜL - Benkő Sándor fotóriporter kiállítása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Exhibition on Screen: A félreismert Raffaello (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 14:15

Még több Mozi ...
King - Egy kis oroszlán nagy kalandja (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 15:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...