Archív változatok

FIGYELEM! Ez a tartalom 2017.09.13 07:36-kor archiválásra került!
A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.
A tartalom legfrisebb változata ide kattintva érhető el.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

2016. január 1-jével a Savaria Rehab-team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Nonprofit Kft. beolvadt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-be és így az egyesült cég neve is megváltozott, az új név: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.)

A szervezet hivatalos neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi státusz: egyéb
Államháztartáson kívüli/belüli szereplő: kívüli
A szervezet fő tevékenysége: Szociális ellátás
A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116..
A szervezet levelezési címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116..
A szervezet telefonszáma: +36 (94) 508-770
Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma: Cg.:18-09-108784
Adószám: 20185109-2-18
Bankszámlaszám: 11747006-20202046
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Dr. Horváthné Németh Klára
Címe: 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.
Telefonszáma: 94/508-770; +36/30/335-3388
E-mail címe: klara.nemeth@fehe.hu

 • ELÉRHETŐSÉGEK:

Pálmainé Kónya Beáta - gazdasági vezető
Mobil: 00-36-30/448-9840
E-mail: palmaine.beata@fehe.hu

 • Fogyatékkal Élőket Ellátó Szolgáltatások

Juranovits-Racker Rita
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata - szolgálatvezető
Mobil: +36/30/249-4611
e-mail: rita.racker@fehe.hu

Szalay Tamás
Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata - Foglalkoztatási koordinátor
Mobil: 00-36-30/249-4612
E-mail: szalay.tamas@fehe.hu

Szűcs Gabriella
Támogató Szolgálat - szolgálatvezető
Mobil: 00-36-30/334-0759
E-mail: szucs.gabriella@fehe.hu

 • Hajléktalan Embereket Ellátó Szolgáltatások

Stankovics Erika
Szakmai Vezető
Mobil: 00-36-30/377-9609
E-mail: stankovics.erika@fehe.hu

Gergely-Durai Tímea
Hajléktalanok Otthon, Átmenetiszállás vezető
Mobil: 00-36-30/632-4003
E-mail: gergelydurai.timea@fehe.hu

 • Közfoglalkoztatás

Balassa Imre
Foglalkoztatási részleg vezető
Mobil: 00-36-30/377-9618
E-mail: balassa.imre@fehe.hu

A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. a város szociális ellátásának két nagy tevékenységét látja el.
Fogyatékos emberek alap- és nappali ellátása: Önálló életvitelt támogató szolgáltatások (Támogató Szolgálat, Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata); Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás (4M Szolgálat, munkaerő-piaci szolgáltatás)
Hajléktalan embereket ellátó szociális intézménye: Utcai szociális szolgálat (tartósan utcán tartózkodó egyének ellátása); Átmeneti szállás (személyeknek az elhelyezése); Nappali melegedő (tartósan utcán élő emberek nappali ellátása); Éjjeli menedékhely (éjszakai szállás biztosítása); Háziorvosi szolgálat (hetente két alaklom); Hajléktalanok Otthona(idős hajléktalan emberek ellátása)

 • FOGYATÉKOS EMBEREKET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

A szervezet megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket segítő szolgáltatásai közé a következő ellátási formák, illetve szolgáltatások tartoznak:

 • - Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata
 • - Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata
 • - Munkaerő-piaci szolgáltatások
 • - Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház

Az egyes szolgáltatások, ellátási típusok egymásra épülésével, szoros együttműködésével hatékony, komplex szolgáltatásnyújtás biztosítható a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek segítésében.

 • Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata

A Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata feladata a fogyatékos emberek nappali intézményi ellátásának biztosítása
Az intézmény működési engedélye 50 fő ellátására ad lehetőséget. Ellátási területe: Szombathely és a szombathelyi kistérség 39 települése
Az intézmény az ellátást igénybe vevő fogyatékos emberek számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Az intézmény rendelkezik közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, étel melegítésére, elfogyasztására alkalmas helyiségekkel. A szolgálat lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére.
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások legfontosabb alapelvei: egyénre szabott bánásmód, normalizáció , önálló életvitel elősegítése

Az intézmény szolgáltatásai:

- Étkezés biztosítása (napi 1 alkalommal meleg ebéd igényelhető)

- Szabadidős programok szervezése, kulturális-, sport-, és szabadidős programok (A szervezett programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ügyfelek egyéni adottságainak és érdeklődési körének megfelelő rekreációs területek kerüljenek feltárásra, amelyek sikerélményt nyújtanak számukra és segítik személyiségük kibontakozását.)

- Információnyújtás és tanácsadás (A döntési folyamatokba való bevonás, a döntéseik tiszteletben tartása alapvető emberi jog a fogyatékos emberek számára. Az önálló döntések meghozatalához, életvezetésükben a kompetenciák erősítéséhez, információk értelmi képességekhez adaptált átadása, a támogatott önálló életvezetés, hivatalos ügyek intézésében való segítségadás lehetőséget biztosít az ellátottak számára az önálló életvezetésre, az én hatékonyság megélésére.)

- Egyéni és csoportos képességfejlesztés
Személyre szabottan és csoportos formában az egyéni gondozási tervekben kitűzött célok eléréséhez szükséges képességek fejlesztése valósul meg a különböző terápisá foglalkozásokon:

1.Kommunikáció és beszédfejlesztés - A kommunikációs foglalkozások célja, hogy ellátottak képessé váljanak környezetük megértésére, saját gondolataik elmondására, kérni és jelezni, felkészüljenek arra, hogy esetleges konfliktusaikat más emberekkel közösen megoldják.

2.Kézműves foglalkozások - A kézműves foglalkozások célja a finommanipuláció fejlesztése.

3.Kognitív készségek fejlesztése - Kiscsoportos illetve, egyéni gyógypedagógiai fejlesztés keretében történik célzottan a gondolkodási képességek fejlesztése. A fejlesztés célterületei, az észlelés és a megfigyelő képesség fejlesztése, emlékezet fejlesztése, számolási képesség és olvasás-szövegértés fejlesztése.

4. Kondicionális képességfejlesztés - A szolgálat rendelkezik szabadtéri sporteszközökkel, valamint a fogyatékos emberek speciális szükségleteihez kialakított beltéri sport- és rekreációs eszközökkel is.

5.Egészség fejlesztő foglalkozás - A pozitív egészségmagatartás, és pozitív szokások kialakítása, a másodlagos károsodások megelőzése érdekében kialakítása érdekében célzottan egészségnevelés foglalkozást szervez a szolgálat.

6.Informatikai-kommunikációs foglalkozások - Az ügyfelek megismertetése a számítógép és az internet világával. A szolgálat különös figyelmet fordít a célzott információ szerzés gyakoroltatására, intézmények honlapján található információk megkeresésére és az ismertetők értelmezésére. A mozgássérült ügyfelek számára, speciális akadálymentesített számítógéppel történik a fejlesztés.

7.Tankonyhai foglalkozások - Konyhai és egyéb háztartási ismeretek elsajátítása a cél. A foglalkozások tematikájában a konkrét étel elkészítése mellett, az alapanyagok beszerzése, a háztartási gépek használata, a higiénés szabályok megismertetése hangsúlyos szerepet kap.

- Munkavégzésre való felkészítés

- Intézményen belüli szociális foglalkoztatás

 • HAJLÉKTALAN EMBEREKET ELLÁTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK

A hajléktalanság egy olyan társadalmi állapot, amellyel a hétköznapi életben mindennap találkozhatunk, bár nem biztos, hogy észre is vesszük.

 • Utcai szociális munka

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.
Infrastrukturális feltételek: gépjármű, mobiltelefonok, hideg élelem készlet, takarók, alapgyógyszer készlet, háttériroda
Az utcai szolgálat váltott műszakban két-két fővel lát el szolgálatot.

Munkarend: munkanapokon 7:00-22:00, a téli krízisidőszakban hétvégén és ünnepnapokon: 18:00-22:00.
Éjjel nappali hívható zöld szám: 06/80 205 165
Fő feladatok:

1. bejelentések fogadása, kliensek felkutatása
Az utcai szolgálat munkatársai valamennyi bejelentés esetén helyszínre mennek, ahol a szükséges intézkedéseket megteszik (intézménybe szállítás, mentőszolgálat értesítése stb)

2. felderítés
A felderítő munka során az utcai szolgálat feltérképezi azokat a területeket, ahol kliensek tartózkodhatnak.

3. az ellátási terület rendszeres bejárása
A szolgálat munkatársai heti rendszerességgel, a téli krízisidőszakban kétnaponta bejárják azokat a területeket, ahol utcán élő csoportok előfordulhatnak. Amennyiben olyan kliens tartózkodik
utcán, aki fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve (leromlott egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai megbetegedés) a terület bejárása akár napi szinten is szükségessé válhat.

4. információnyújtási feladatok
Az utcai szociális munkás egyik fő feladata a kliensek tájékoztatása az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, illetve a kliensek egyéb lehetőségeiről, jogairól (hogyan juthat hajlékhoz,
élelemhez, orvosi ellátáshoz, önkormányzati támogatáshoz stb.). Az információnyújtás történhet szóban, illetve a kliensek által igénybe vehető szolgáltatásokról készített szórólap átadásával.

5. ügyintézés
Az ügyintézés keretében végzett legfontosabb tevékenységek: hiányzó személyes iratok pótlásához segítségnyújtás, postacím biztosítása, közvetítés más intézmények felé, egyéb hivatalos
ügyintézésben segítségnyújtás.

6. szállítás

7. háttériroda fenntartása, ügyfélfogadás
Együttműködések: Az utcai szociális munkás szolgálat az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Markusovszky Kórházzal, a Városi Rendőrkapitánysággal,
a Közterület felügyelettel olyan írásos együttműködési megállapodást kötött, amelyben részletesen meghatározásra kerültek az együttműködő felek feladatai az utcán, közterületen élő hajléktalan
emberek hatékonyabb ellátása érdekében. A megállapodáshoz csatlakozott még a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, illetve Regionális Diszpécser Szolgálat is.

 • Nappali Melegedő

A nappali melegedő szolgáltatásait az utcán élő, illetve az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek vehetik igénybe. A szolgáltatási igénybevétele térítésmentes.

Szolgáltatások:
• közösségi együttlét lehetőségének biztosítása
• pihenés biztosítása
• személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodó szerek biztosítása)
• személyes ruházat tisztításának biztosítása
• ellátatlan, illetve alacsony jövedelemmel rendelkezők részére meleg ebéd biztosítása
• étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása
• csomagmegőrző biztosítása
• információnyújtás, telefonálási-, internet használati lehetőség biztosítása
• postacím biztosítása
• ügyintézés, információnyújtás

 • Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 78 fő
Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az elhelyezés 30 napig ingyenes, ezt követően jövedelem arányosan kell térítési díjat fizetni.

Szolgáltatások:
• Szállás biztosítása 4 ágyas, zuhanyzóval felszerelt lakószobákban
• Személyi tisztálkodás feltételeinek
• Személyes ruházat tisztításának biztosítása (mosodahelyiség, mosáshoz, szárításhoz szükséges gépek)
• Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása
• Munkavégzés lehetőségének megszervezése
• Postacím, telefon-, internet használat
• Tanácsadás
• Szabadidős programok szervezése, azokon való részvétel biztosítása
• Rehabilitációs tevékenység szervezése

 • Éjjeli menedékhely

Nyitva tartás: naponta 16-07, férőhely: 25 fő, ideiglenes férőhely 20.
A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
Az intézmény szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.
Az éjjeli menedékhely működtetésének legfontosabb célja, hogy egyetlen hajléktalan személy se legyen kénytelen éjszakáit utcán, közterületen tölteni. Az éjszakai pihenés mellet az éjjeli menedékhely biztosítja mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlenek.

Szolgáltatások:

• Éjszakai pihenés biztosítása
• Személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodószerek biztosítása)
• Személyes ruházat tisztításának biztosítása
• Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása
• A téli krízisidőszakban hideg élelem biztosítása
• Csomagmegőrző biztosítása
• Információnyújtás

 • Hajléktalanok Otthona

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 26 fő.
A Hajléktalanok Otthona tartós elhelyezést biztosító intézmény olyan hajléktalan személyek számára, akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen nem biztosítható, és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek. Az otthon teljes körű fizikai és egészségügyi ellátást biztosít lakóinak. A Hajléktalanok Otthonában jelenleg a várólista 19 fő.

Utógondozás
A társaság utógondozást végez azon hajléktalan személyek esetében, akik az önálló lakhatásra segítséggel képesek. Az utógondozó lakások között van 1 saját tulajdonú 3 szobás lakás, 12 db önkormányzati lakás és 10 darab piaci alapokon működő bérlemény. Az utógondozását 2 fő szociális munkás végzi. Az ellátásban lévő személyekkel a kapcsolattartás egyénre szabott intenzitású.

 • VAS MEGYEI CSALÁD, ESÉLYTEREMTÉSI ÉS ÖNKÉNTES HÁZ

Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (romák, gyermekek, hátrányos helyzetű településeken élők segítésére.
A Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 2012. október 1-től kezdte meg működését Szombathelyen. Tagjai vagyunk egy 20 irodából álló országos hálózatnak, mely szakmai tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegekre (romák, gyermekek, hátrányos helyzetű településeken élők, stb.), valamint fontosnak tartjuk a megnevezett fókuszcsoportok társadalmi befogadásának elősegítését. Az iroda prioritásai közt szerepel érzékenyítő, szemléletformáló programok kidolgozása, megvalósítása a fiatal korosztály számára.
2015-től őszétől kiemelten foglalkozunk tehetséggondozással a Nemzeti Tehetség Program keretében.
A Ház illetékességi területe Vas Megye, így megyei szinten várjuk az érdeklődőket!

Szolgáltatásaink:

• ügyfélfogadás (hétfő–csütörtök 10–15, péntek 10–13 óráig)

• E-pont működtetése (ingyenes számítógép-, ill. internet használat)

• tanácsadás, információnyújtás,

• zöld szám működtetése

• állandó kiállítási lehetőség amatőr képzőművészek számára

(jelentkezés alapján!)

• az Egyenlő Bánásmód Hatóság helyi képviselőjének ügyfélfogadása

(előzetes időpontfoglalás szükséges!)

Elérhetőségeink:
Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
9700 Szombathely, Óperint utca 1.
eselyekhaza@fehe.hu
www.fehe.hu, www.eselyteremtesihazak.gov.hu/vas

 • KÖZFOGLALKOZTATÁS

Szombathely városában szervezetünk évek óta szervezi a nehéz helyzetben lévő emberek foglalkoztatását. Cégünk a város lakossága számára értékes, értéket teremtő feladatokat végez a 2011-től megújult közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. A közfoglalkoztatási programok zömmel a nagy emberi erőforrást igénylő köztisztasági, zöldterület és parkgondozási feladatok ellátására irányulnak. A dolgozók a parkfenntartó és városgazdálkodási céggel együttműködve tisztítják és szépítik a város parkjait, játszótereit, virágágyásait, gondozzák zöldterületeit, közterületeit, járdáit. A társaság különböző pályázati programjainak köszönhetően jelentős eszközparkja révén ....

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Október 05. (Szerda) 19:00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
ÜZEMEN KÍVÜL - Benkő Sándor fotóriporter kiállítása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Exhibition on Screen: A félreismert Raffaello (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 14:15

Még több Mozi ...
King - Egy kis oroszlán nagy kalandja (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 15:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...