Önkormányzati

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Érvényes: 2017.10.13 - 2017.11.06

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet

  • helyreállított komfortos, vagy
  • összkomfortos lakás és komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával  történő bérbeadásra 

nagykorú magyar állampolgárok vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:

  • 1 személy esetén 1 lakószoba
  • 2-3 személy esetén 2 lakószoba
  • 4 személy esetén 2,5 lakószoba
  • 5-6 személy esetén 3 lakószoba, amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell.

Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani! A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapján (www.szombathely.hu/onkormanyzat/felhivasok) közzétett hirdetmény útján értesíti.

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

1./ Szombathely, Bem J. u. 6. 4/13.

Alapterülete: 66 m2, 
Szobaszáma: 3 lakószoba
Helyiségei: 3 szoba, hall, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: távfűtés
Megállapított lakbére: 36.099,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 29.700,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.19. 11.15-11.45 és 2017.10.24. 13.00-13.30

2./ Szombathely, Kisfaludy S. u. 64. 2/13.

Alapterülete: 36 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, konyha, előtér, WC
Komfortfokozata: komfortos
Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 18.999,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 16.200,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.26. 14.00-14.30 és 2017.11.02. 13.00-13.30

3./ Szombathely, Széll Kálmán u. 43. 1/8.

Alapterülete: 52 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, konyha, kamra, gardrób, előszoba, fürdőszoba, WC
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: egyedi központi fűtés
Megállapított lakbére: 34.628,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.400,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.25. 09.00-09.30 és 2017.10.26. 14.00-14.30

4./ Szombathely, Rohonci u. 60. 4/20.

Alapterülete: 54 m2
Szobaszáma: 2 lakószoba
Helyiségei: 2 szoba, hall, előszoba, konyha, fürdőszoba, WC, loggia
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: távfűtés
Megállapított lakbére: 32.193,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 24.300,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.19. 10.15-10.45 és 2017.10.24. 14.00-14.30

5./ Szombathely, Paragvári u. 86. 4/104.

Alapterülete: 25 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: távfűtés
Megállapított lakbére: 14.958,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.250,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.17. 08.30-09.00 és 2017.10.19. 08.30-09.00

6./ Szombathely, Paragvári u. 86. 4/107.

Alapterülete: 25 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: távfűtés
Megállapított lakbére: 14.958,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.250,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2017.10.17. 08.30-09.00 és 2017.10.19. 08.30-09.00

Helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakások bérbeadására vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2017. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2017. évben 285.000,- Ft)

b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 6.

A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2017. november 23.

I. A polgármester az alábbi lakásokat jelölte ki helyreállítással történő bérbeadásra:

1./ Szombathely, Szűrcsapó u. 33. fszt. 1.

Alapterülete: 74 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 3 szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC,  
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 47.064,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 33.300,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.19. 13.30-14.00 és 2017.10.24. 11.15-11.45

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.575.385,- Ft anyagköltség + 821.685,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

2./ Szombathely, Szűrcsapó u. 33. 4/13.

Alapterülete: 53 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, loggia
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 28.299,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.850,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.19. 13.00-13.30 és 2017.10.24. 10.30-11.00

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.870.198,- Ft anyagköltség + 736.416,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

3./ Szombathely, Kisfaludy S. u. 2-4. 1/7.

Alapterülete: 45 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 28.822,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 20.250,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.19. 14.00-14.30 és 2017.11.02. 14.00-14.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 2.026.990,- Ft anyagköltség + 824.223,- Ft munkadíj
Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

4./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 1/122.

Alapterülete: 26 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.710,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.17. 09.00-09.30 és 2017.10.19. 09.00-09.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 800.481,- Ft anyagköltség + 395.464,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

5./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 2/221.

Alapterülete: 26 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.477,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.17. 09.00-09.30 és 2017.10.19. 09.00-09.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 908.180,- Ft anyagköltség + 388.241,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

6./ Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u. 1. 3/301.

Alapterülete: 26 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.477,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2017.10.17. 09.00-09.30 és 2017.10.19. 09.00-09.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése: A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 777.470,- Ft anyagköltség + 415.743,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

Helyreállítás vállalásával történő bérbeadásra vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2017. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2017. évben 285.000,- Ft)

b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy a lakás helyreállításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

g) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A lakások lakbéren felül felmerülő egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendő bérlő a bérbeadó felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat a bérlő – fogyasztás alapján – a bérbeadó által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendők.

A bérbeszámítás lehetősége és mértéke: A bérlő által a helyreállításra fordított, a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi összegébe be kell számítani akként, hogy a helyreállítás összege a legrövidebb időn belül megtérüljön a bérlőnek. A helyreállítás költségének egyéb módon történő megtérítésére lehetőség nincs. A lakás helyreállítás utáni műszaki átvételét követően – az előírt számlák becsatolásával, illetve a lent írt feltételekkel – a kezelővel kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetőség, ahol a beszámítandó összeg nagysága – a kivitelezés minőségétől függően – a műszaki ellenőr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed.

A bérbeszámítás alapvető feltételei:

  • a lakás helyreállítása során beépített anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelő részére bemutatja,
  • a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén – a lakásoknál felsorolt munkák kivételével – számlát nem kell becsatolni,
  • munkadíj vonatkozásában az általános forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra, amelyek bérbeszámítás keretében történő elismerése csak az erre vonatkozó számla alapján lehetséges,
  • a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek.

A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése előtt megkötésre kerülő megállapodás tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. november 6.

A pályázatokat az 2. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani. A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2017. november 23.

Szombathely, 2017. október 13.

Dr. Puskás Tivadar - polgármester

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: BC Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Helyszín: Körmend Városi Sportcsarnok, Körmend, Kossuth Lajos utca 36
Időpont: 2017 Október 21. (Szombat) 18:00

AVUS–Vasas (Sport)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2017 Október 21. (Szombat) 18:00

Még több Sport ...
Amazing Grace - A Ramat-Gani Kamarakórus koncertje Szombathelyen (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2017 Október 29. (Vasárnap) 18:00

Még több Zene/Koncert ...
Szép Ernő: Vőlegény (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2017 Október 21. (Szombat) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
Rapülők Koncert Szombathely (Zene/Koncert)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2017 Október 22. (Vasárnap) 19:00

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...