Önkormányzati

LAKÁSPÁLYÁZAT 2018

Érvényes: 2018.04.13 - 2018.05.12

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával történő bérbeadásra

nagykorú magyar állampolgárok vagy a munkavállaló Közösségen belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyek részére, akiknél a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét:

1 személy esetén                1 lakószoba
2-3 személy esetén            2 lakószoba
4 személy esetén                2,5 lakószoba
5-6 személy esetén            3 lakószoba,

amelyet minden további személy esetén fél lakószobával növelni kell. Egy pályázó egyidejűleg több lakásra is nyújthat be pályázatot. Minden lakásra külön pályázatot kell benyújtani!

A pályázat érvényességéről, valamint a megállapított pontszámról a polgármester a pályázót a pályázat benyújtására tűzött határidő lejártától számított 8. napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a város honlapján (www.szombathely.hu/onkormanyzat/felhivasok) közzétett hirdetmény útján értesíti.

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

1./ Szombathely, Károly Róbert u. 14/A. 10/43.

Alapterülete: 55 m2
Szobaszáma: 2 lakószoba
Helyiségei: 2 szoba, hall, előszoba, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba, WC, erkély
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: távfűtés
Megállapított lakbére: 33.334,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 24.750,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2018.04.19. 14.00-14.30 valamint 2018.04.26. 14.00-14.30

2./ Szombathely, Savaria tér 1/F. fszt. 3.

Alapterülete: 35 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, előtér, konyha, kamra, fürdőszoba, WC
Komfortfokozata: összkomfortos
Fűtési módja: egyedi központi fűtés
Megállapított lakbére: 24.385,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 15.750,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2018.04.19. 10.00-10.30 valamint 2018.04.24. 13.00-13.30

3./ Szombathely, Szelestey László u. 27. fszt. 3.

Alapterülete: 40 m2
Szobaszáma: 1 lakószoba
Helyiségei: 1 szoba, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba + WC
Komfortfokozata: komfortos
Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 23.546,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 18.000,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2018.04.17. 10.45-11.15 valamint 2018.04.19. 10.45-11.15

4./ Szombathely, Széll Kálmán u. 51/B. 4/16.

Alapterülete: 52 m2
Szobaszáma: 1 + fél lakószoba
Helyiségei: 1+fél szoba, előszoba, közlekedő, konyha, kamra, fürdőszoba+WC, erkély,
Komfortfokozata: komfortos
Fűtési módja: gázkonvektor
Megállapított lakbére: 32.086,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 23.400,- Ft/hó.
Bérleti jogviszony időtartama: 1 év
Lakás helyszíni megtekintésének időpontjai: 2018.04.24. 09.45-10.15 valamint 2018.04.26. 13.45-14.15

Helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakások bérbeadására vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2018. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2018. évben 285.000,- Ft)

b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 3.

A pályázatokat az 1. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. május 22.

II. A polgármester az alábbi lakásokat jelölte ki helyreállítással történő bérbeadásra:

1./ Szombathely, Bem József u. 16. 8/27.

Alapterülete: 55 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, hall, konyha, előszoba, fürdőszoba, WC, erkély 
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 33.708,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 24.750,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.19. 11.00-11.30 valamint 2018.04.24. 14.00-14.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.346.897,- Ft anyagköltség + 642.498,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

2./ Szombathely, Dr. Szabolcs Zoltán u. 1. 3/301.

Alapterülete: 26 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, főzőfülke, fürdőszoba + WC,
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 14.477,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 11.700,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.17. 09.00-09.30 valamint 2018.04.19. 09.00-09.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 777.470,- Ft anyagköltség + 415.743,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

3./ Szombathely, Mikes Kelemen u. 3. 3/27.

Alapterülete: 58 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC, loggia
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 37.848,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 26.100,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.19. 10.30-11.00 valamint 2018.04.26. 10.30-11.00

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.221.000,- Ft anyagköltség + 460.119,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villany- és gázszerelési munka.

4./ Szombathely, Mikes Kelemen u. 3. 6/53.

Alapterülete: 59 m2
Komfortfokozata: összkomfortos
A lakás helyiségei: 2 szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC, loggia
A lakás fűtési módja: távfűtés
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 37.642,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 26.550,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.19. 11.00-11.30 valamint 2018.04.26. 11.00-11.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 750.923,- Ft anyagköltség + 349.918,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

5./ Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 10. fszt. 1.

Alapterülete: 38 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, előszoba, konyha, kamraszekrény, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 25.615,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 17.100,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.17. 10.00-10.30 valamint 2018.04.19. 10.00-10.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.115.412,- Ft anyagköltség + 496.693,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

6./ Szombathely, Széll Kálmán u. 38. 1/6.

Alapterülete: 32 m2
Komfortfokozata: komfortos
A lakás helyiségei: 1 szoba, konyha, kamra, előtér, fürdőszoba + WC
A lakás fűtési módja: gázkonvektor
Bérleti jogviszony időtartama: bérbeszámítás időtartamától függően
A lakás megállapított lakbére: 20.357,- Ft/hó
Várható átlagos fenntartási költsége: (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38.§ (3) bekezdése alapján: 14.400,- Ft/hó.
A bérlakás megtekinthető: 2018.04.24. 09.00-09.30 valamint 2018.04.26. 13.00-13.30

A lakás helyreállításához szükséges munkák felsorolása, költségvetése:

A Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján és a helyszínen megtekinthető. Az elvégzendő munkák becsült költsége: 1.527.442,- Ft anyagköltség + 643.048,- Ft munkadíj

Az alábbi munkák elvégzését, illetve azok díjának bérbeszámítás körében történő érvényesítését csak és kizárólag abban az esetben ismeri el a kezelő, amennyiben a munkák arra jogosult szakemberrel történő elvégeztetését a nyertes pályázó számlával igazolja: valamennyi villanyszerelési munka.

Helyreállítás vállalásával történő bérbeadásra vonatkozó szabályok:

A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) a pályázónak, valamint a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi  jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban:  nyugdíjminimum) 130%-át meghaladja (2018. évben 37.050,- Ft), de nem haladja meg a nyugdíjminimum tízszeresét (2018. évben 285.000,- Ft)

b) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek havi összjövedelme a megállapított lakbér havi összegét, a lakás várható átlagos fenntartási költségeit – figyelemmel a várható lakbértámogatás és lakásfenntartási támogatás havi összegére - egyedül költöző személy esetén legalább 20.000,- Ft-tal, egyéb esetekben legalább 30.000,- Ft-tal meghaladja,

c) a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

d) a megpályázott lakás nagysága nem haladja meg a pályázó jogos lakásigénye mértékét,

e) amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, használója vagy szociális szállás használója, lakbér vagy közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik a pályázat benyújtásakor,

f) a pályázó hitelt érdemlően igazolja, hogy a lakás helyreállításához szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.

g) a pályázónak vagy a vele együttköltöző személyek bármelyikének a kezelővel kötött bérleti szerződése nem az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartás tanúsítása miatt került felmondásra és 5 éven belül, önkormányzati bérlakásra szóló bérleti – vagy használati szerződés fennállása alatt vagy a szerződés megszűnése után, a jogcím nélküli lakáshasználati ideje alatt sem tanúsított a pályázó bérlőként, használóként vagy együttköltöző személyként a kezelővel vagy a lakótársakkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos vagy tűrhetetlen magatartást.

A lakások lakbéren felül felmerülő egyéb járulékos költségeit (takarítási díj, szemétszállítási díj stb.) a leendő bérlő a bérbeadó felé köteles megfizetni. A víz- és csatornadíjat a bérlő – fogyasztás alapján – a bérbeadó által meghatározott módon köteles megfizetni. Az egyéb közüzemi szolgáltatások közvetlenül a szolgáltatók felé fizetendők.

A bérbeszámítás lehetősége és mértéke: A bérlő által a helyreállításra fordított, a SZOVA Zrt. által elismert, de legfeljebb a pályázati kiírásban a helyreállításra meghatározott költséget a mindenkor érvényes bérleti díj, illetve a lakáshasználati díj havi összegébe be kell számítani akként, hogy a helyreállítás összege a legrövidebb időn belül megtérüljön a bérlőnek. A helyreállítás költségének egyéb módon történő megtérítésére lehetőség nincs. A lakás helyreállítás utáni műszaki átvételét követően – az előírt számlák becsatolásával, illetve a lent írt feltételekkel – a kezelővel kötött megállapodás alapján bérbeszámításra van lehetőség, ahol a beszámítandó összeg nagysága – a kivitelezés minőségétől függően – a műszaki ellenőr által meghatározottak szerint alakul, de legfeljebb a lakásonként megjelölt összeghatárig terjed.

A bérbeszámítás alapvető feltételei:

- a lakás helyreállítása során beépített anyagok és a beszerzett berendezési tárgyak költségét kizárólag abban az esetben lehet a bérbeszámítás során érvényesíteni, amennyiben azokról a nyertes pályázó a saját nevére szóló számlát a kezelő részére bemutatja,
- a munkadíjról házilagos kivitelezés esetén – a lakásoknál felsorolt munkák kivételével – számlát nem kell becsatolni,
- munkadíj vonatkozásában az általános forgalmi adó kizárólag azon munkanemek vonatkozásában kerül felszámításra, amelyek bérbeszámítás keretében történő elismerése csak az erre vonatkozó számla alapján lehetséges,
- a bérbeszámítás alkalmazásával a beépített berendezési tárgyak a bérbeadó tulajdonába kerülnek, azok a lakás alkotórészeit képezik és a bérleményleltárban átvezetésre kerülnek.
A bérbeszámításra vonatkozó részletes rendelkezéseket a nyertes pályázó és a SZOVA Zrt. között, a lakás helyreállítás megkezdése előtt megkötésre kerülő megállapodás tartalmazza.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. május 3.

A pályázatokat az 2. sz. melléklet szerinti, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2018. május 22.

Szombathely, 2018. április 13.

Dr. Puskás Tivadar 
polgármester

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: FÖLD NAPJA

Helyszín: Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
Időpont: 2018 Április 22. (Vasárnap) 10:00

ROMA KÉPZŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2018 Április 22. (Vasárnap) 08:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
HUNGAST-Hakadás - MCM-Diamant Kaposvári Egyetem (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2018 Április 29. (Vasárnap) 18:00

Még több Sport ...
Brenner János boldoggá avatása (Egyházi, vallási)

Szombathelyi Emlékmű domb, Szombathely, Bartók Béla krt.
2018 Május 01. (Kedd) 09:00

Még több Egyházi, vallási ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...