Önkormányzati

2019. évi Pályázati felhívás és útmutató az egészségügyi civil szervezetek számára

Érvényes: 2019.04.01 - 2019.04.30

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Szakmai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő egészségügyi civil szervezetek pénzügyi támogatására. A pályázat célja: A korszerű egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségismeret elsajátítása közösségi programok szervezésével, szakelőadók és korszerű szakmai anyagok biztosításával. A program segítse elő a közösségi élet minőségi javulását.

Támogatottak köre: Szombathely város területén működő és bejegyzett, mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2018. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
 • amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • amely korábban az Egészségügyi Szakmai Bizottságtól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
 • amely a 2018. évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el, vagy nem kapott halasztási engedélyt, illetve azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • amelynek bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.

A pályázat keretösszege: 3.000.000,- Ft

Pályázati díj: nincs

A pályázat benyújtható: 2019. április 2. - 2019. április 30. között.

Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Pályázat kizárólag annak benyújtását követően megvalósuló rendezvényekre, egyéb tevékenységekre nyújtható be.

A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén:

www.e-savaria.hu/otr /regisztráció vagy http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer/onkormanyzati-tamogatási-rendszer.2626/ /regisztrációs kérelmét „ITT” /www.e-savaria.hu/otr/regisztráció

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot (tekintettel arra, hogy a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval nem rendelkező civil szervezet a regisztráció elfogadása után az önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztáció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt (amennyiben az elnök személye nem változott a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva, 30 napnál régebbi aláírás minta is mellékelhető),
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot (tekintettel arra, hogy a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonalon érhető el: Támogatások/Pályázatok/ Egészségügyi Civil Alap pályázat

A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, megvalósulásának időpontját vagy időtartamát, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyil.pdf, Kért kapott tám szóló nyil.pdf valamint az Átláthatósági nyil.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

Amennyiben a pályázó 2018. évi támogatása meghaladta a 10.000 eFt összeget, a pályázó 2018. évi teljes körű szakmai, pénzügyi beszámolója is a pályázat kötelező mellékletét képezi. Amennyiben a szervezet 2019. évi támogatása a jelen összeget is beleértve meghaladja 10.000 eFt összeget, a 2018. évi szakmai, pénzügyi terve is a pályázat kötelező mellékletét képezi.

A pályázatokról az Egészségügyi Szakmai Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje

A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott határidő, amelyet papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájához.

A támogatás formája és mértéke

Vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2019. április 1.

Dr. Kecskés László

a Bizottság elnöke

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: Hungast-Haladás - Jászberényi Volleyball Team

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Április 25. (Csütörtök) 19:00

Soulwave (Zene/Koncert)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Április 27. (Szombat) 20:00

Még több Zene/Koncert ...
AVUS - VasaPlaket (Sport)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2019 Április 27. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
Haladás 100 - Atlétika szakosztály - dokumentumkiállítás (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 Április 24. (Szerda) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...