Önkormányzati

2018. évi Pályázati felhívás szombathelyi székhelyű sportszervezetek működésének és tevékenységének támogatására

Érvényes: 2018.02.19 - 2018.03.31

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pályázatot hirdet szombathelyi székhelyű sportintézmények, sportszervezetek, egyesületek és más jogi személyek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: Szombathely szombathelyi székhelyű sportszervezetek működésének és tevékenységének támogatása.

Támogatottak köre: Szombathely város területén működő és bejegyzett mindazon sportszervezetek, amelyeket a Bíróság 2017. január 1. előtt nyilvántartásba vett. A több szakosztállyal rendelkező egyesületek csak szakosztályonként és a szakosztály külön alszámla számának (nem egyesület főszámla számával) feltüntetésével pályázhatnak.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • közalapítványok,
 • gazdasági társaságok,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§. 22. pontja szerinti szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban:

 • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban támogatás célnak,
 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,
 • az a pályázó, amely 2017. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel.

 

Minimális támogatási összeg: 100.000., Ft

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása és elbírálása: Határidőn túl érkező pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén: www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy a http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer - regisztrációs kérelmét az „ITT” szóra kattintva.

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.

Regisztrációval nem rendelkező civil szervezet a regisztráció elfogadása után az Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot.

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonal érhető el:

 • Támogatások/Pályázatok/ Sportszervezetek működési támogatása pályázat

A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz.pdf és Nyilatkozat pályázathoz.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában, valamint a NAV - tól beszerzett 30 napnál nem régebbi Nemleges („nullás”) adóigazolás elektronikus formában.

A pályázatokról a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat papír alapon, kizárólag postai úton kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Köznevelési, Sport és Ifjúsági Irodájához. Az elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31. napja. Reprezentációs költség a támogatási összeg maximum 10 % - át teheti ki.

A támogatás formája és mértéke: Vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2018. február 13.

Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária - a Bizottság elnöke

 

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Húsvéti hangverseny - Savaria Szimfonikus Zenekar

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2018 Március 28. (Szerda) 19:00

Biblia és hitújítás a XV-XVIII. századig (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely, Szily János u. 1.
2017 Október 10. (Kedd) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
A klasszikus újító: Kassák Lajos - SZOMBATHELYI KÉPTÁR (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.
2018 Január 18. (Csütörtök) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...