Önkormányzati

2018. évi Pályázati felhívás és útmutató az egészségügyi civil szervezetek számára

Érvényes: 2018.02.19 - 2018.03.31

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Szakmai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő egészségügyi civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat céljaA korszerű egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és egészségismeret elsajátítása közösségi programok szervezésével, szakelőadók és korszerű szakmai anyagok biztosításával. A program segítse elő a közösségi élet minőségi javulását.

Támogatottak köre: Szombathely város területén működő és bejegyzett, mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyeket a Bíróság 2017. január 1. előtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak és az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő támogatási célok egyikének sem,
 • amely nem felel meg a felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • amely korábban az Egészségügyi Szakmai Bizottságtól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően használta fel,
 • amely a 2017. évi pályázat keretében pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el, vagy nem kapott halasztási engedélyt, illetve azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • amelynek bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.

A pályázat keretösszege: 3.000.000,- Ft

Pályázati díj: nincs

A pályázat benyújtható: 2018. március 1. - 2018. március 31. között.

Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Pályázat kizárólag annak benyújtását követően megvalósuló rendezvényekre, egyéb tevékenységekre nyújtható be.

A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén: www.e-savaria.hu/otr /regisztráció

vagy http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer/onkormanyzati-tamogatási-rendszer.2626/ /regisztrációs kérelmét „ITT” /www.e-savaria.hu/otr/regisztráció

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.

Regisztrációval nem rendelkező civil szervezet a regisztráció elfogadása után az önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztáció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt,
 • 30 napnál nem régebbi bírósági (törzskönyvi) kivonatot.

Regisztrációval már rendelkező civil szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonalon érhető el: Támogatások/Pályázatok/ Egészségügyi Civil Alap pályázat

A pályázatnak tartalmaznia kell a program címét, megvalósulásának időpontját vagy időtartamát, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezi az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyilatkozat pályázathoz. pdf, Nyilatkozat pályázathoz. pdf, és az Átláthatósági nyilatkozat. pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról az Egészségügyi Szakmai Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje

A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel.

A támogatási összeg felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott határidő, amelyet papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodájához.

A támogatás formája és mértéke: Vissza nem térítendő, előfinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2018. február 14.

Dr. Kecskés László - a Bizottság elnöke

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Húsvéti hangverseny - Savaria Szimfonikus Zenekar

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2018 Március 28. (Szerda) 19:00

Biblia és hitújítás a XV-XVIII. századig (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely, Szily János u. 1.
2017 Október 10. (Kedd) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
A klasszikus újító: Kassák Lajos - SZOMBATHELYI KÉPTÁR (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 12.
2018 Január 18. (Csütörtök) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...