Álláshirdetés

Pályázati felhívás - óvodavezető beosztás

Érvényes: 2018.06.27 - 2018.07.27

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A SZOMBATHELYI MARGARÉTA ÓVODA ÓVODAVEZETŐ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 10. 01. -  2023. 07.31. szól

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Margaréta  u. 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján,
 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás,
 • a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  8. melléklete, valamint pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • Képesítési feltétel: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:
 • az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkakörbe szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilakozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat  meglétét;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Margaréta Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27. 12.00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat papír alapon 5 példányban Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.) kérjük személyesen vagy postai úton benyújtani.

A pályázattal kapcsolatos további információt Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi és Közszolgálati Osztály (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. III. emelet 313. szoba; telefon: 94/520-176) lehet kérni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az  Nkt. 83. § (3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevelőtestületi véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő képviselő-testületi ülésén dönt. 

Szombathely, 2018. június 21.

Dr. Puskás Tivadar
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: III. OMV-Kupa - Nemzetközi Férfi Utánpótlás Vízilabda Torna 

Helyszín: Tófürdő, Szombathely, Kenderesi utca
Időpont: 2018 Július 20. (Péntek) 17:00

St. Martin koncert (Zene/Koncert)

Herényi Szent György templom, Szombathely, Kert u. 1.
2018 Augusztus 10. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
CSÚSZDA VERSENY (Sport)

Tófürdő, Szombathely, Kenderesi utca
2018 Július 21. (Szombat) 14:00

Még több Sport ...
Szóra bírt csontjaink (Savaria Múzeum) (Előadás/Kiállítás)

Savaria Múzeum, Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.
2018 Február 08. (Csütörtök) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
A Berzsenyi Dániel tér arcai (BDMK) (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2018 Április 04. (Szerda) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...