Álláshirdetés

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Érvényes: 2018.01.10 - 2018.02.09

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre (5 év): 2018.05.01.-2023.04.30.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok:
 

 • a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
 • munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
 • az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
 • önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
 • magasabb vezetői feladatok ellátása;
 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Beosztotti munkakör: a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum feladatkörével összefüggő feladatok ellátása. 

Jogállás, Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség;
 • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység;
 • vezetői gyakorlat;
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.

Elvárt kompetenciák: önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az álláshelyhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, továbbá az államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, külföldi szakmai gyakorlat teljesítését igazoló okmány(ok) másolata;
 • legalább öt éves szakmai gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás;
 • akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;
 • a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
 • az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői program;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • vezetői gyakorlat meglétére vonatkozó munkáltatói igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. május 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9. napja.

A Közszolgálati Állásportál internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történő közzétételtől (2018. január 10. napja) számított 30 nap, postai úton való benyújtás esetén is.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája nyújt, a 94/520-133-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.
 • Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. I. emelet 114. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók. A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a szakmai bizottság véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén. A pályázó megbízása a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően realizálódhat. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megjegyzés:

A pályázat kiírója az alábbiakra hívja fel a Tisztelt pályázók figyelmét:

 • A pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.
 • A pályázati felhívást elsődlegesen a www.szombathely.hu honlapon lévő tartalommal megegyezően vegyék figyelembe.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:

 • https://kozigallas.gov.hu (2018.01.10.)
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu, 2018.01.10.)
 • Szombathely Megyei Jogú Város hetilapja (Savaria Fórum, 2018.01.10. napját követő első lapszám)
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája (2018.01.10.)

Szombathely, 2017. december 21.

Dr. Puskás Tivadar polgármester

 

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: RÓZSABORS MŰHELY – LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

Helyszín: Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
Időpont: 2018 Február 02. (Péntek) 18:00

Szép Ernő: Vőlegény (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2018 Január 29. (Hétfő) 17:00

Még több Színház/Tánc ...
Biblia és hitújítás a XV-XVIII. századig (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely, Szily János u. 1.
2017 Október 10. (Kedd) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Női vonal Geszler Mária keramikusművész kiállítása (Szombathelyi Képtár) (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Képtár, Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
2017 December 14. (Csütörtök) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...