Álláshirdetés

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Érvényes: 2017.11.02 - 2017.12.04

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

A SZOMBATHELYI VÁROSI VÁSÁRCSARNOK IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2019.12.31.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Hunyadi János u. 5-7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok: A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. Rendelet, és a vásárok és piacok működéséről szóló 34/1995. /X.26./ sz. önkormányzati rendelet előírásainak, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény betartásával a Szombathelyi Vásárcsarnok működtetése. Magasabb vezetői feladatok ellátása. A feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás. Beosztotti munkakör: A Szombathelyi Városi Vásárcsarnok feladatkörével összefüggő feladatok ellátása. 

Jogállás, Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekre vonatkozó 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • gazdasági, agrár, műszaki vagy államigazgatási felsőfokú iskolai végzettség
 • legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező).
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább középfokú angol/német nyelvtudás
 • további diploma megléte

 

Elvárt kompetenciák: önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • a Szombathelyi Város Vásárcsarnok fejlesztésre, vezetésére vonatkozó program;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat igazolása.

          

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017.12.04. 16,00 óra (postai úton való benyújtás esetén is)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Humánpolitikai Irodája nyújt, a 94/520-297-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1197/2017.; valamint a munkakör megnevezését: Szombathelyi Városi Vásárcsarnok Igazgató beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.

Személyesen: a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály Humánpolitikai Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 6. emelet 606-608. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság hallgatja meg és véleményezi. A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója – a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság szakmai véleményének mérlegelését követően – dönt. A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.12.31.

Megjegyzés: A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázókat, hogy a „Helyi gazdaságfejlesztés” című, a TOP 6.1.3-15 kódszámú pályázat keretén belül Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Vásárcsarnokot felújítja. A pályázat kiírásának időpontjában a felújítás előkészítése folyamatban van. A pályázat kiírója felhívja a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.

A pályázati felhívás közzétételének helye, ideje: 

 • https://kozigallas.gov.hu – 2017.11.02.
 • Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu) – 2017.11.02.
 • Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája – 2017.11.02.

Szombathely, 2017.10.26.

Dr. Puskás Tivadar
polgármester

 

 

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Tri-show NEON party 2017

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2017 December 09. (Szombat) 19:00

Szép Ernő: Vőlegény (Színház/Tánc)

Weöres Sándor Színház - Nagyszínpad, Szombathely, Akacs M. u. 7.
2017 November 25. (Szombat) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
Pánikszoba – A titkos labor (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2017 November 30. (Csütörtök) 15:00

Még több Gyerekeknek ...
Biblia és hitújítás a XV-XVIII. századig (Előadás/Kiállítás)

Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely, Szily János u. 1.
2017 Október 10. (Kedd) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
BOZSODI QUARTET HANGVERSENYE (Zene/Koncert)

Székesegyház - Püspöki Palota, Szombathely, Mindszenty József tér 1.
2017 November 21. (Kedd) 19:30

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...