Álláshirdetés

Pályázati felhívás - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére

Érvényes: 2017.08.01 - 2017.08.31

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

AZ AGORA SZOMBATHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT - IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: Határozott időre (5 év): 2018.01.01.-2022.12.31.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magasabb vezetői beosztáshoz tartozó feladatok:

 • a korszerű, magas színvonalú, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakmai munka biztosítása az intézményben;
 • munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett;
 • az intézmény képviselete az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt;
 • önálló, személyes felelősséggel járó döntések meghozatala az intézményt érintő ügyekben;
 • nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakítása, ápolása;
 • magasabb vezetői feladatok ellátása;
 • a feladatellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás.

Beosztotti munkakör: az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ feladatkörével összefüggő feladatok ellátása. 

Jogállás, Illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazott munkakörbe kinevezhető.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • cselekvőképesség;
 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;
 • legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
 • legalább 5 éves, közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység;
 • a három hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
 • akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének vállalása a megbízást követő két éven belül, amennyiben a pályázó ennek elvégzését igazoló okirattal nem rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: nyugati nyelv ismerete

Elvárt kompetenciák: önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség; nagyfokú terhelhetőség; kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;
 • akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló dokumentum, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;
 • a pályázó eddigi szakmai munkájának bemutatása;
 • az intézmény irányítására, működtetésére vonatkozó vezetői program;
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt nem áll, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy amennyiben próbaidő kikötése kötelező, úgy 3 hónapos próbaidő kikötését vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;
 • legalább 3 éves azonos vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: A Közszolgálati Állásportál internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) történő közzétételtől számított 30 nap (2017. augusztus 31. napja), postai úton való benyújtás esetén is.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája nyújt, a 94/520-133-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének címezve a 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. (Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgató beosztás betöltésére vonatkozó pályázat.

Személyesen: az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Koordinációs Irodája részére (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. I. emelet 114. számú iroda)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje:

 • A pályázat elbírálására a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
 • A pályázatokról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a kinevezési és megbízási jogkör gyakorlója - a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága szakmai véleményének mérlegelését követően - dönt a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első ülésén.
 • A pályázók a bizottsági meghallgatás időpontjáról a Bizottság ülését megelőző 5 nappal írásban értesítést kapnak. A pályázat eredményéről a pályázók a meghallgatást követő 3 munkanapon belül írásban értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Megjegyzés: A pályázat kiírója felhívja a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázat beérkezésének határideje a postai úton való beérkezésre és a személyesen történő benyújtásra is egyaránt irányadó.

A pályázati felhívás közzétételének helye és ideje:

 1. https://kozigallas.gov.hu (2017.08.01.)
 2. Szombathely Megyei Jogú Város honlapja (www.szombathely.hu, 2017.08.01.)
 3. Szombathely Megyei Jogú Város hetilapja (Savaria Fórum, 2017.08.01. napját követő első lapszám)
 4. Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája (2017.08.01.)

Szombathely, 2017. június 21.

Dr. Puskás Tivada

polgármester

További felhívások (0 db)

Programok

Zene/Koncert: Prisma Régi Zenei Együttes

Helyszín: Evangélikus templom, Szombathely, Körmendi u. 2.
Időpont: 2017 Augusztus 19. (Szombat) 19:00

Államalapító Szent István Király Ünnepe (Ünnepek, megemlékezések)

Szent István-szobor, Szombathely, Kálvária u.
2017 Augusztus 20. (Vasárnap) 10:00

Még több Ünnepek, megemlékezések ...
Pinkavölgyi Halas Napok (Sport)

Alpesi Fogadó, Vaskeresztes,
2017 Augusztus 19. (Szombat) 06:45

Még több Sport ...
Egy kupac kufli (0) 71' (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2017 Augusztus 19. (Szombat) 14:00

Még több Mozi ...
Quimby (Megyei kitekintő)

BÜK MSK- Átrium, Bük, Eötvös utca 11.
2017 Augusztus 19. (Szombat) 20:00

Még több Megyei kitekintő ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...