Dr. Puskás Tivadar

1848. március 15-re emlékeztek

A Gróf Batthyány Lajos 48-as téri szobránál kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulója alkalmából rendezett szombathelyi ünnepségsorozat. A szobornál a megye és a város vezetői a Vas Megyei Kormányhivatal képviselői, a megyei közgyűlés elnöke és alelnökei, valamint dr. Puskás Tivadar, Szombathely város polgármestere és képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.    

Az ünnepség a Március 15. téren folytatódott, ahol katonai tiszteletadás mellett vonták fel az országzászlót. A Bercsényi Miklós Általános Iskola diákjai verssel, tánccal és énekkel idézték meg a 163 évvel ezelőtti dicsőséges forradalom eseményeit. Az ünneplő szombathelyiek a városi fúvószenekar, valamint a huszárok mögé felsorakozva vonultak át a Petőfi-szoborhoz. Az MMIK előtti téren a polgármesteri hivatal versmondó stúdiójának tagjai reformkori öltözetben léptek a mikrofon mögé. A verses-zenés összeállításhoz az Ungaresca Táncegyüttes tagjai is csatlakoztak, a talpalávalót a Boglya Népzenei Együttes szolgáltatta. A műsort követően dr. Puskás Tivadar polgármester mondott ünnepi beszédet.
Az ünnepség végén dr. Puskás Tivadar polgármester átadta a város jelképes kulcsát Kurucz Hellának, Szombathely újonnan választott diákpolgármesterének.

Emlékezés 1848 március 15-re
Szombathely, 2011. március 15.

Úgy 200 éve, hogy ébredezni kezdtek Európa nemzetei.
A magyar nép is.
Minap kezembe került egy Vas megyei falu, Pinkamindszent plébániáján őrzött anyakönyv.
A megsárgult lapokon rég letűnt személyek kézírása.
Üzenet a múltból.
A latin nyelvű bejegyzések 1837-től magyarul folytatódtak.
Így rendelte az Országgyűlés határozata.
Bizony, ébredeztek Európa nemzetei!
Ébredezett a nemzettudat!
Ébredezett a saját nyelv használatának fontossága.
Ébredezett a nemzeti önbecsülés!

Kormánymegbízott Úr!
Alelnök Úr!
Alpolgármester Úr!
Képviselő Asszony és Urak!
Tisztelt Szombathelyi Polgárok!
Tisztelt Ünneplő Közönség!

1848. március 15-e az a nap, amelyre minden magyar - határon innen és túl - büszke.
Büszke a 163 évvel ezelőtti márciusi ifjakra, büszke a 12 pontra, büszke a vér nélkül diadalmaskodó forradalomra, s büszke a szabadságharcra is.
Az új Alkotmány tervezetében ez így szerepel:

„Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.”

1860 óta nemzeti ünnepként emlékezünk vissza a forradalom eseményeire. A magyar nemzet történelmében ez a nap lett a szabadság kivívásának szimbóluma.

A márciusi ifjak egyike, Jókai Mór írta az alábbi sorokat 1873-ban a polgári Magyarország megszületésének napjára emlékezve.
„Egy csoport gyermek, ki belekap a sors gépezetébe, egy csapat poéta, ki politikát csinál, s aztán – tízezrei a csatatéren elesett hősöknek, koszorúzott alakok a bitófán. És mégis – dicső nap volt ez! Mert a népet ez szabadítá fel, s a nemzet millióit ez tette honpolgárokká, a verejték által áztatott föld uraivá. Bizony nagy ára volt e napnak! De a győzelem, amit meghozott, még e nagy árnál is nagyobb. E naptól számítja felszabadítását a magyar nép. Áldva legyen azoknak a hamva, aki e nap diadaláért áldozatul adták oda magukat.”

Az a 163 évvel ezelőtti időszak a modern Európa megszületésének korszaka is volt. Olyan kor, amelyben szerte az Óvilágban recsegtek a feudalizmus épületének eresztékei. 1848 januárjától sorra lobbantak fel a polgári forradalom fáklyái az európai nagyvárosokban: Palermóban és Nápolyban, Párizsban és Bécsben, Berlinben, Prágában – és még sorolhatnánk. A legtovább azonban az a fáklya világított, amelynek lángja 1848. március tizenötödikén lobbant fel Pesten.

Miközben tudjuk, hogy az 1848-as események igazából Pesten és Budán voltak országos hírűek, Szombathelyen is jelentős események zajlottak.

A reformkori szombathelyiek 1848. március 17-én népgyűlést tartottak, ahol 16 pontban foglalták össze követeléseiket.
A szombathelyi 16 pont különlegessége, hogy a rendkívüli és nyilvános közgyűlésen közfelkiáltással elfogadott petíció több pontban megegyezett a márciusi ifjak által kinyomtatottal. Ezt is röplap formájában terjesztették, és a szombathelyiek követelése sem sokban különbözött: itt is a sajtószabadság, felelős minisztérium, a feudális viszonyok megszüntetés, az évenkénti országgyűlés szerepelt a petícióban.

Voltak azonban eltérő követelések is. Például a népnevelés megvalósítása, a telekkönyvezés bevezetése, a papi tized eltörlése, az állandó bíróság felállítása, a büntető és a polgári törvénykönyv létrehozása.
Turkovics János bíró mellett a petíció másik aláírója Horváth Boldizsár volt.
A 25 éves fiatal jogász Szombathelyen született, jogi képesítését a győri jogi akadémián szerezte. Tanulmányai elvégzése után visszatért szülővárosába, és Szombathely főjegyző lett.

1848-ban a szombathelyi választókerület képviselőjeként vett részt az országgyűlésben. A szabadságharc után hadi törvényszék elé állították, de 1850-ben amnesztiát kapott. Visszatért Szombathelyre, majd szép lassan elindult a jogi és politikai karrierje, s végül az Andrássy-kormány igazságügy-minisztere lett.

1848-ben a szabadságharc elbukott. Megtorlás következett és visszarendeződés.
Kivégezték az aradi mártírokat, vad haraggal üldözték és büntették a forradalom résztvevőit. A kivívott eredményeket megszüntették, visszavonták.
A megemlékezés elején említett pinkamindszenti anyakönyv bejegyzései 1851-től ismét latin nyelvűek lettek. A magyar nyelvet megint száműzték a hivatalos iratokból! Negyed évszázad után, 1878-ban olvashatjuk ismét különlegesen gazdag és szép, számunkra mindennél kedvesebb anyanyelvünkön a patinás lapokon a bejegyzéseket.
1848 csillaga hosszan ott rejtezkedett a magyar reformkor éveiben, majd felragyogott, igazából bennünk él, máig is.
A mi nemzedékünknek másfajta nehézségekkel kell szembenézni. A mi március tizenötödikénken a szabadságért nem idegen erőkkel kell megküzdenünk.

Az elmúlt években nem jól mentek az ország dolgai, és tavaly kiderült: Szombathelyen is nagy a baj, óriási az adósság. Világossá vált itt is mindenki számára: semmi sem mehet úgy, ahogyan eddig volt.

Nekünk a gazdasági szabadságunkért kell megküzdenünk. Ezért ma az összetartozás, a kitartás ahhoz kell, hogy legyőzzük azt a nyomasztó adósságot, amely miatt nem tudjuk magunkat szabadnak érezni.
Kiállni a nemzetért ma következetes, szívós és összetartó munkát jelent.
Számunkra a nehézséget az örökölt adósság, a sikert a talpra állás jelentheti.

A mi nemzedékünk sikere lehet azonban, hogy húsz évvel a rendszerváltozás után végre új fejezetet nyithatunk Magyarország történelmében. Lezárhatunk egy átmeneti, bizonytalan és sikertelen korszakot. Új fejezetet nyithatunk, amely – reményeink szerint – egy összetartó, sikeres, öntudatos Magyarországé.
Kivételes pillanat, hogy ezt a választóvonalat ma mi magunk, szabadon és függetlenül, az új Alkotmány megalkotásával együtt hozhatjuk meg!

A híres márciusi 12 pont élén ez áll:

"Legyen béke, szabadság, egyetértés".

Készülő Alkotmányunkat is áthatja 1848 szelleme!

A J. Cikkelyben ezt olvashatjuk:

(1) Magyarország nemzeti ünnepe
a) március 15. napja, az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére,…

S a befejezés:

Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, Isten és ember előtti felelősségünk tudatában, Magyarország első egységes Alkotmányát a fentiek szerint állapítjuk meg.
[az alkotmány végére az igennel szavazó képviselők nevei felsorolva, címek, rangok, párt és egyéb megjelölések nélkül]

S az utolsó sor is idézet 1848-ból:

LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS


További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.05.18
Módosítva: 2019.05.18

Győztesek Napja Szombathelyen

A 30 éves a Speciális Olimpiai szövetség Győztesek Napja címmel jubileumi eseményt tartott a Fő téren. A jubileumi gálát dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg. A rendezvényen részt vett Koczka Tibor alpolgármester...

Feltöltve: 2019.05.18
Módosítva: 2019.05.18

Fotókiállítás nyílt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportolóinak életéből

A 30 éves a Speciális Olimpiai Szövetség jubileumi rendezvény sorozata fotókiállítással kezdődött az Agora Savaria Filmszínházban. A kiállítás a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportolóinak életét mutatja be. A megnyitón köszöntőt mondott,...

Feltöltve: 2019.05.17
Módosítva: 2019.05.18

20 éves a közgazdászképzés Szombathelyen

Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján, ünnepi tanszéki értekezletet tartottak az egyetemen. Az ünnepi eseményen köszöntőt mondott, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is. A rendezvényen...

Feltöltve: 2019.05.17
Módosítva: 2019.05.18

Végzős diákoknak quadrillet táncoltak a Fő téren

Az Európai Quadrille Táncfesztivál ötletgazdája és jogtulajdonosa a maribori Szlovéniai Táncegyesület. Kezdeményezésükre indult a fiatalok tánckedvére, lendületére, vállalkozó kedvére építő fesztivál 2005-ben. A Guinness-rekord nyilvántartások...

Feltöltve: 2019.05.17
Módosítva: 2019.05.18

Újabb sportparkkal gazdagodott Szombathely

Sportolásra és rekreációra alkalmas parkot adtak át a Nyitra-Kötő-Kassa utcák által határolt zöldterületen. A beruházás a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében valósult meg. A parkot dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei...

Feltöltve: 2019.05.16
Módosítva: 2019.05.17

Konferencia Szent Márton örökségéről

A tanácskozás témája a Szent Márton örökség megőrzésének és megújításának lehetősége Magyarországon és Európában. A rendezvénnyel azt kívánták előmozdítani, hogy a Szent Mártonhoz kapcsolódó szellemi javak Magyarországon és minél több országban...

Feltöltve: 2019.05.15
Módosítva: 2019.05.16

Zsinórlabda verseny Szombathelyen

A Magyar Röplabda Szövetség, az Ovi-Sport Kft., a Tiszta Formák Alapítvány és a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola közös szervezésében Szombathelyen 10 óvodából több, mint 100 gyermek vett részt az ovis zsinórlabda versenyen. A rendezvényt...

Feltöltve: 2019.05.14
Módosítva: 2019.05.15

Állampolgársági eskütétel

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere előtt 10 személy tette le a magyar állampolgársági esküt.

Feltöltve: 2019.05.13
Módosítva: 2019.05.14

Kétszáz férőhelyes munkásszállót adtak át Szentgotthárdon

Több mint 670 millió forintból, egy volt laktanyaépület átépítésével létesült 200 férőhelyes munkásszállás Szentgotthárdon. Az eseményen részt vett dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is.

Feltöltve: 2019.05.11
Módosítva: 2019.05.11

Szombathelyi kézisek az NB1-ben!

27-21-re legyőzte a Mohácsi TE csapatát a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia, és ezzel kiharcolta az NB1-be jutást. A sorsdöntő mérkőzés után dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a bajnokcsapatot,...

Programok

Gyerekeknek: GYEREKNAPI DIÁK LABDARÚGÓ TORNA

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Május 24. (Péntek) 10:00

Egy nap Párizsban (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Május 20. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Haladás 100 - Atlétika szakosztály - dokumentumkiállítás (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 Május 20. (Hétfő) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Pokémon- Pikachu, a detektív 2D (mb) (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Május 20. (Hétfő) 12:00

Még több Mozi ...
Csodapark 2D (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Május 20. (Hétfő) 13:00

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...