Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

Neve:

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 94/313-286, +36 30/399-8710
E-mail:

eu.kult@gesz.szombathely.hu

Neve: Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
Székhelye: 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
Elérhetősége:
Tel: 06-94-501-551
Fax: 94/501-578
E-mail:

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

 

Web: www.bolcsodeszombathely.hu
Telephelyek:
Bokréta Bölcsőde 9700 Szombathely, Barátság u. 22.
Tel:(94) 501-568
Csodaország Bölcsőde 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.
Tel:(94) 501-224
Kuckó Bölcsőde 9700 Szombathely, Hadnagy u. 2.
Tel:(94) 501-221
Meseház Bölcsőde 9700 Szombathely, Fogaras u. 6.
Tel:(94) 505-640
Százszorszép Bölcsőde 9700 Szombathely, Váci M. u. 5.
Tel:(94) 501-227
Csicsergő Bölcsőde 9700 Szombathely, Bem J. u. 9.
Tel: (94)505-636
Neve: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 (94) 505-281
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu

Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeresházi segítségnyújtást biztosító szakmai egységek

I. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné
Tel: +36 (94) 501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
II. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna
Tel: +36 (94) 511-460; +36 (94) 511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu
III. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.
Vezető: Hende Tamásné
Tel: +36 (94) 330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu
IV. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Vezető: Radakovics Bernadett
Tel: +36 (94) 501-240; + 36 (94) 510-285
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
III. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
Vezető: Hende Tamásné
Tel: +36 (94) 314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IV. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett
Tel: +36 (94) 510-284; + 36 (94) 314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
VII. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3.
Vezető: Ferencsákné Rácz Zsuzsanna
Tel: +36 (94) 311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IX. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Vezető: Pálné Németh Adrienn
Tel: +36 (94) 500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
X. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Barátság u. 22.
mb.vezető: Koroknai Anikó
Tel: +36 (94) 314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu

Idősek átmeneti elhelyezését
biztosító SZAKMAI EGYSÉG:

9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Vezetője: Horváth Judit
Tel. és Fax.: +36 (94) 311- 696
E-mail: gondozohaz@paloskaroly.hu
Intézményi Csoport

9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Tel.: +36 (94) 505-429
Csoportvezető: Varga Ildikó

Családsegítő szolgálatok:
II. számú Családsegítő Szolgálat

9700 Szombathely, Domonkos u.5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna
Tel.:+ 36 (94) 512-792
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

III. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
I. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu
Család- és Gyermekjóléti szolgálatok:
I. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612; + 36 (94) 501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Tel.:+36 (94) 512-790; + 36 (94) 512-796
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu
V. és VI. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
Helyettes szülői hálózat:
Helyettes szülői tanácsadó Takácsné Szécsi Tímea
Elérhetőség: (I. sz. Szakmai Egység) 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Tel.: +36 (94) 501-612

Családok Átmeneti Otthona:
(VIII. sz. Szakmai Egység)

9700 Szombathely, Paragvári u. 86.
Vezető: Tóth Réka
Tel.: +36 (94) 501-672
E-mail: csao@paloskaroly.hu

FELADATOK

Köztisztasági feladatok

A város köztisztasági feladatait a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Városgazdálkodási Egysége látja el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, illegális hulladéklerakások megszüntetése, települési hulladékszállítás és ártalmatlanítás, lim-lom akció lebonyolítása, hulladéklerakó udvar működtetése, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, illemhelyek működtetése tófürdő és csónakázó tó üzemeltetése, stb. A tevékenységeket heti bontásban, előre beütemezett terv szerint hajtják végre az Önkormányzat által biztosított éves költségvetési keret terhére. A lakossági hulladékszállítás díjait a Közgyűlés hagyja jóvá. A szolgáltató köteles e díjakat alkalmazni az egyéni szerződéskötéskor. A közszolgáltatást kötelező igénybevételéről az 5/1996. (II. 29.) sz. önkományzati rendelet rendelkezik.

Elérhetőségük: Szombathely, Jászai Mari u. 2. Tel: 94/501950. Ügyfélfogadási idő: H-Cs : 7.00-15.00; P: 7.00-12.00

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2.§-a alapján - figyelemmel a 27/1996. (XI.20.) BM rendeletben foglaltakra - megalkotta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételére az 5/1997. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletét. A város közigazgatási területe két kéményseprő körzetre lett felosztva, és ennek megfelelően két vállalkozó látja el a feladatokat. A város déli területén a Vas megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft., (Szombathely, Nárai u. 3. Tel: 94/506490; ügyfélfogadási idő: H-Cs: 7.00-16.00; P: 7-13.30),az északi részén pedig a Vasi Füstfaragók Kft (Szombathely, Szűrcsapó u. 23., Tel: 94/344490; ügyfélfogadás H-P: 9.00-17.00) végzi a szolgáltatást. Mindkét szolgáltatóval 2004. évben 5 éves időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést kötöttünk. A kéményseprő-ipari díjakat az Önkormányzat határozza meg a szolgáltatók javaslatait figyelembe véve. A szolgáltatók a hatósági árakat nem léphetik túl, ugyanakkor díjkedvezmények adására jogosultak. Meg kell jegyezni, hogy a szolgáltatások között akadnak nem hatósági áras tevékenységek, mint például az építési hatósági eljárás során alkalmazandó szakvélemény-adási díj, mely szabadáras.

Temetkezés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2000. (IX.28.) sz. helyi rendeletét. A köztemetők fenntartására, üzemeltetésére nemzeti értékhatárt elérő illetve meghaladó közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként a Vas Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő KFT. Kegyeleti Ágazat (Szombathely, Ferenczy I. u. 1. Tel: 314082; ügyintézési idő: H-P: 7.15- 15.30; elhunyt elszállítása a nap bármely időszakában folyamatosan lehetséges) látja el az ezzel kapcsolatos teendőket. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Közgyűlés hagyja jóvá.

Lakossági folyékony hulladékszállítás

Szombathely város közigazgatási területén szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a hatóságilag kijelölt (Szombathely, Újvilág u. végében lévő 10811/32. hrsz-ú területen kialakított szennyvíztisztító) telepre.

Szennyvízcsatornával el nem látott utcák: Kétrózsa köz egy része, Liliom utca egy része, Dr. Földes F. utcának a Szent Gellért utca és a Gábor Á. utca közötti szakasza, Középhegyi utca egy része, 11-es Huszár útnak az Öntő utca és a Munkácsy utca közötti szakasza, Áprily L. utca, Vadvirág utca és a Hatházak. Szennyvízcsatornával ellátott utcákban, ahol az ingatlanok még nincsenek rákötve a hálózatra, az ingatlan tulajdonosa a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló 27/2000. (IX. 28.) számú önkormányzati rendeletet 5. §. (1) bekezdése szerint egy éven belül köteles rácsatlakoztatni szennyvíz-elvezető csövét a gerinchálózatra. A közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat bírálata alapján Szombathely közigazgatási határán belül ezt a tevékenységet Sárvár Pannon-Víz KFT. látja el, a fent megnevezett rendeletben rögzített díjnak megfelelően.

Elérhetősége: Sárvár, Csallóköz u. 4. Tel: 06-30/3376191

Egyéb feladatok:

Vállalkozói szerződés keretén belül, közbeszerzési pályázaton elnyert egyéb feladatot (parkfenntartás) ellátó cég:

 

Neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Tevékenység: Zöldterület-fenntartási feladatok
2011. január 1-től a város teljes területén a parkfenntartással kapcsolatos feladatokat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. végzi. A parkfenntartással kapcsolatos bejelentéseket, kérelmeket a parkfenntartóhoz közvetlen (írásban, telefonon) kell bejelenteni.
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.
E-mail: info@szptkft.t-online.hu
Telefonszám: 94/ 314-234
Kiss Dávid ügyvezető
Horváth Péter parkfenntartási vezető
Panaszbejelentés: Ügyfélszolgálat:
Hétköznap 7-16 óráig
Telefonszám: 94/ 314-234
Rendkívüli esetekben:
30/ 984 1321 Kiss Dávid ügyvezető
30/984 1329 Horváth Péter parkfenntartási vezető
Alkalmazott jogszabályok: 25/1997.(IX.25) sz. rendelet környezetvédelem helyi szabályozásáró

 

Programok

Gyerekeknek: GYEREKNAPI DIÁK LABDARÚGÓ TORNA

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Május 24. (Péntek) 10:00

2019 - elKÉPzelés Országos képregényalkotó pályázat (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 Május 22. (Szerda) 15:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Interpapír FC - Szikla I. MFC (Sport)

Sportliget I, Szombathely, Dolgozók útja
2019 Május 22. (Szerda) 18:20

Még több Sport ...
CarPolir FC - TDK Kft. (Sport)

Sportliget II, Szombathely, Dolgozók útja
2019 Május 22. (Szerda) 18:20

Még több Sport ...
John Wick: 3. felvonás- Parabellum (mb) (18) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Május 22. (Szerda) 18:55

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...