Felhívások

Információk a 2019/2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról.

Érvényes: 2019.03.04 - 2019.05.31

K Ö Z L E M É N Y

a 2019/2020. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 22.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé a 2019-ben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beiratkozásának időpontját:

2019. április 11. (csütörtök)  8.00 – 19.00 óra között,
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 18.00 óra között.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a közleményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50.§ (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt  tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott és közzétett  felvételi körzetében lakik. A R. 22. § (6) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz, melyet írásban közöl a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A szülő a felvételi kérelem elutasítása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

Szombathely, 2019. március 1.


dr. Kovács Györgyi
járási hivatalvezető

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: Falco KC Szombathely - Jászberény

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2019 Március 23. (Szombat) 18:00

Sakura (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Április 06. (Szombat) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Haladás Viktória - FTC (Sport)

Szombathelyi Haladás Stadion, Szombathely, Rohonci utca 3.
2019 Március 23. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
Magashegyi Underground (Zene/Koncert)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Március 23. (Szombat) 20:30

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...