Felhívások

Dr. Puskás Tivadar polgármester - „ismételt tárgyalás kezdeményezése

Érvényes: 2019.03.14 - 2019.03.29

Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a polgármester a képviselő-testület döntését a helyi önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, ugyanazon ügyben – a képviselő-testület önfeloszlatásáról szóló, valamint a 70. § (1) bekezdésében meghatározott ügyben hozott döntése kivételével – egy alkalommal kezdeményezheti az ismételt tárgyalást. A kezdeményezés az ülést követő 3 napon belül nyújtható be. Előző jogszabályi felhatalmazás alapján a 2019. március 13. napján meghozott, alábbi döntések ismételt tárgyalását kezdeményezem, figyelemmel arra, hogy azokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata érdekeit sértőnek tartom:

21/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vasivíz Zrt. önkormányzat által delegált igazgatósági tagja, Szakács Marcell 2019. április 1. napjától történő visszahívását kezdeményezi, helyette Szalai Bálintot javasolja delegálni az Igazgatóságba változatlan időre és díjazási feltételekkel.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Zrt. közgyűlése összehívását, továbbá, hogy a Zrt. közgyűlésén a fenti döntést képviselje.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója)
Határidő: azonnal, illetve a társaság közgyűlése

22/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft felügyelő bizottságából 2019. április 1. napjától Farkas Csabát visszahívja, helyette Schmidt Andrást delegálja a felügyelő bizottságba változatlan időre és díjazási feltételekkel.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Koczka Tibor alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; a társaság ügyvezetője)
Határidő: azonnal

23/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vas Megyei Temetkezési Kft. felügyelő bizottságából 2019. április 1. napjától Kántás Zoltánt visszahívja, helyette Takács Tamást delegálja a felügyelő bizottságba változatlan időre és díjazási feltételekkel.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft.  ügyvezetője)
Határidő: azonnal

24/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. felügyelő bizottságából Horváth Csaba visszahívását kezdeményezi 2019. április 1. napjától, helyette Csejteiné Sipos Juditot javasolja delegálni a felügyelő bizottságba változatlan időre és díjazási feltételekkel.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Kft. taggyűlése összehívását, továbbá, hogy a taggyűlésen a fenti döntést képviselje.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; Izer Gábor, a Prenor Kertészeti és Parképítő Kft. ügyvezetője)
Határidő: azonnal

25/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy Vasivíz Zrt. önkormányzat által delegált igazgatósági tagja, Kondor János 2019. április 1. napjától történő visszahívását kezdeményezi, helyette Németh Ákost javasolja delegálni az Igazgatóságba változatlan időre és díjazási feltételekkel.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Zrt. közgyűlése összehívását, továbbá, hogy a Zrt. közgyűlésén a fenti döntést képviselje.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója)
Határidő: azonnal, illetve a társaság közgyűlése

26/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

 1. A Közgyűlés a Szombathelyi Képző Központ Kft. felügyelő bizottságából 2019. április 1. napjával Sátory Károlyt visszahívja.
 2. A Közgyűlés a Szombathelyi Képző Központ Kft. felügyelő bizottsági tagjának 2019. április 1. napjától Gaál Józsefet választja meg. Az új tagra a visszahívott tag díjazására és megbízásának időtartamára vonatkozó korábbi közgyűlési döntés vonatkozik.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Koczka Tibor alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Bálint András, a Szombathelyi Képző Központ Kft. ügyvezetője)
Határidő: azonnal

27/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

 1. A Közgyűlés a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. felügyelő bizottságából 2019. április 1. napjával Vörös Lajost visszahívja.
 2. A Közgyűlés a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. felügyelő bizottsági tagjának 2019. április 1. napjától Koroknyai Sándort választja meg. Az új tagra a visszahívott tag díjazására és megbízásának időtartamára vonatkozó korábbi közgyűlési döntés vonatkozik.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Kiss Dávid, a Szombathelyi Parkfenntartási Kft ügyvezetője)
Határidő: azonnal

28/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottságából 2019. április 1. napjával kezdeményezi dr. Takátsné dr. Tenki Mária visszahívását.
 2. A Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagjának 2019. április 1. napjától Nagy Donát megválasztását javasolja. Az új tagra a visszahívott tag díjazására és megbízásának időtartamára vonatkozó korábbi közgyűlési döntés vonatkozik.
 3. A Közgyűlés felhatalmazza a SZOVA Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlésén a fenti döntést képviselje.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője; Dr. Németh Gábor, a SZOVA Zrt. vezérigazgatója)
Határidő: azonnal

30/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés az SZMSZ 50.§ (2) bekezdése alapján ideiglenes bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:

A bizottság alakításának célja: az illegális bevándorlás megakadályozása.

A bizottság konkrét feladata: annak megvizsgálása, hogy Szombathely közbiztonsága szempontjából milyen problémákat jelent az illegális bevándorlás.

A bizottság tagjai: 

 • Kántás Zoltán elnök
 • Lendvai Ferenc
 • Sátory Károly
 • Dr. Horváth Attila
 • Balassa Péter

A feladat elvégzésére megállapított határidő:   2019. szeptember 30.

A Közgyűlés felkéri a bizottság elnökét, hogy az ülésekre a rendőrkapitányt, a közterület-felügyelet vezetőjét, a Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnökét továbbá Szombathely országgyűlési képviselőjét hívja meg.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester
(A végrehajtásért: Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet vezetője)
Határidő: azonnal

33/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Kárpáti Kelemen utca tekintetében addig ne kerüljön sor forgalomlassító intézkedések bevezetésére, amíg a Márton Áron utca felújítása meg nem valósul.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Illés Károly alpolgármester
(A végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Határidő: azonnal

52/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Közgyűlési vitában elhangzott,  Dr. Horváth Attila, Tóth Kálmán, Horváth Soma, Dr. Ipkovich György, Dr. László Győző, Dr. Nemény András, Kopcsándi József, Szuhai Viktor, Kelemen Krisztián, Balassa Péter és Molnár Miklós által tett a javaslatokat építse be a költségvetési rendelet tervezetébe, a jogszabályokban foglalt egyeztetéseket folytassa le, és a valamennyi frakció közreműködésével átdolgozott költségvetés tervezetét terjessze újra a bizottságok és a Közgyűlés elé.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Dr. Károlyi Ákos jegyző
(A végrehajtás előkészítéséért: Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Határidő2019. március 28.

53/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet hivatalon belüli előkészítését Molnár Miklós alpolgármester bevonásával végezze el.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Dr. Károlyi Ákos jegyző
(A végrehajtás előkészítéséért: Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)
Határidőazonnal

78/2019.(III.13.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés Karácsony Krisztinát, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (2) bekezdése alapján 2019. február 28. napjával ügyvezetői tisztségéből visszahívja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel összefüggő munkajogi dokumentumokat aláírja.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester; Koczka Tibor alpolgármester; Dr. Károlyi Ákos jegyző
(a végrehajtásért: Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője)
Határidő: azonnal        

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy az Mötv. 68.§ (1) bekezdése alapján a kezdeményezésről a képviselő-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül minősített többséggel dönt. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

Szombathely, 2019. március 14.

Dr. Puskás Tivadar
polgármester

 

 

További felhívások (0 db)

Programok

Sport: Falco KC Szombathely - Jászberény

Helyszín: Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2019 Március 23. (Szombat) 18:00

Sakura (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2019 Április 06. (Szombat) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Haladás Viktória - FTC (Sport)

Szombathelyi Haladás Stadion, Szombathely, Rohonci utca 3.
2019 Március 23. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
Magashegyi Underground (Zene/Koncert)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2019 Március 23. (Szombat) 20:30

Még több Zene/Koncert ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...