Magyar Deutsch English 2015. július 5. (vasárnap) - Emese, Sarolta névnapja van.
Főoldal
Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapja

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

A- A A+

feltöltve: 2015. május 18. | 08:08    módosítva: 2015. május 18. | 13:50

Cím 9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2.a
Telefon +36-94-501-586
Fax +36-94-501-587
Intézményvezető -
Vezető Molnár Anikó
E-mail molnar.aniko@gazdagerzsi.szombathely.hu
Honlap http://www.szombathelyiovodak.hu/
GPS koordináta (szélesség) 47.223096436
GPS koordináta (magasság) 16.624403964

Nevelési törekvéseink:
A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül, mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott gyermekeket.
A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel. Elégedetten, derűsen felnövő, fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni.

A mi óvodánk:
Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását. Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenység. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni fejlettséghez, teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását. Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk. Óvodánk a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának „ Óvodai nevelés bábbal, játékkal” bázisóvodája, valamint a „Kompetencia alapú nevelés” decentruma. A programmal megalapozzuk azokat a kulcskompetenciákat (képességeket), melyekre az ideális óvoda-iskola átmenet biztosítása után a későbbi nevelési színterek építeni tudnak és a gyermekek képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra.

Nevelési célunk:

• A gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányaik csökkentése és a kiemelt figyelmet igénylők ellátása.
• A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése, emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt.
• Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés.
• Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív személyiségvonások erősítése.

Nevelő munkánk feltételei:
Felújított, 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes óvodánk 1978-ban épült. Barátságos, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. Valamennyi csoportunkhoz tartozik gyermeköltöző, mosdó, valamint a földszinti szobákhoz kerti bútorokkal felszerelt terasz. A csoportszobák tágasak, újonnan felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására szintenként két terem összenyitásával tudunk helyet biztosítani. A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Programunknak megfelelően rendelkezésünkre állnak a szemléltető eszközök, bábparavánok, bábok. Sportszerekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel, sportpályával rendelkezünk. Könyvtárunk bővítése, a szakkönyvek, mesekönyvek beszerzése folyamatosan történik. Csoportjaink rendelkeznek internet kapcsolattal. Városunkban a mi óvodánkhoz tartozik a legnagyobb, szépen gondozott, parkosított kert. Korszerű udvari játékeszközök, járművek, mászó várak, csúszdák, homokozók, hinták és kerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. A nyári játék megszervezéséhez ivókút, vízpermetező terasz, zuhanyzó áll rendelkezésünkre.

Szülői igények alapján szervezett tevékenységek:
Társadalmi igényekből adódó térítés nélküli szolgáltatások:
• Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ által alkalmazott logopédus hetente két alkalommal foglalkozik az 5-6-7 éves beszédhibás gyermekeinkkel.
• Az óvodában a szülők igénye szerint, az óvónőnek nevelési év elején leadott jelentkezés alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyházi jogi személy hit- és vallásoktatást szervezzen.
Hit- és vallásoktatás az óvodai neveléstől elkülönülten szervezhető.
Az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát és a működéshez szükséges feltételeket.

Egyéb óvodai szolgáltatások:
Nevelésen kívüli szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata értelmében szervezünk a szülők és gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletén kapnak szóbeli tájékoztatót és írásos értesítőt. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe gyermekeik számára:
• térítéses szolgáltatások: idegen nyelvoktatás (német, angol), zeneovi, korcsolyaoktatás, óvodai úszásoktatás, gyermektánc és időszakos gyermekfelügyelet
• térítés nélküli szolgáltatás: gyermektorna, 6-7 évesek úszásoktatása
Az óvodai egyéb szolgáltatásokért Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata szerinti tandíjat szedjük be.

Az óvodai élet megszervezése:
A mindenkori csoportösszetételeket az adott évben beíratott gyermekek életkora és létszáma határozza meg. Ezért osztott, részben osztott, illetve osztatlan csoportokat indítunk. Maximálisan figyelembe vesszük a szülői igényeket.

Napirend:
- Napjainkat folyamatos keretek között szervezzük, hogy a szabad játék elsődlegességét biztosítsuk.
- Folyamatos, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek fejlődéséhez.
- A helyes életritmus érdekében olyan napirendet alakítunk ki, amelyben a gyermekek rendszeresen, a megszokott időben végzik tevékenységeiket.
- Minden nap 15-20 perces mozgást kezdeményezünk.

Hetirend:
Valamennyi tevékenységi forma kiindulópontja a játék. A játék és a bábjáték áthatja az egész óvodai életünket.
A minden napi mozgáson felül a hosszabb, 25-35 perces mozgást a hét egy meghatározott napján, a többi tevékenységet komplex módon naponta, a külső világ tevékeny megismeréséhez igazítva szervezzük.
A munka jellegű tevékenységeket folyamatosan, önkéntesen végzik a gyermekek a felnőttekkel együttműködve.

Hagyományok, ünnepek
1. gyermekek ünnepei /születésnap, Gyermeknap/
2. természettel összefüggő ünnepek /Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Föld Napja, Állatok Napja/
3. néphagyományokhoz kötődő ünnepek /Farsang, Húsvéti néphagyományok, Anyák napja, Pünkösdi népszokások, Mikulás, Lucázás, Karácsonyváró betlehemezés)
4. társadalmi ünnep /március 15. /
5. iskolába lépők búcsúztatása, kirándulások

Kapcsolataink a társintézményekkel

1. Óvoda - Bölcsőde (tapasztalatcsere, közös programok )
2. Óvoda - Általános Iskolák (tapasztalatcsere, közös programok)
3. Óvoda – Egyetem (ének-zene tanszék hallgatóinak hospitációt
biztosítunk )
Óvoda - Közművelődési intézmények (A Mesebolt Bábszínház, Gyermekek Háza, MMIK, Művelődési és Sportház, Képtár rendezvényeinek látogatása, közös rendezvények szervezése a Mesebolt Bábszínházzal és a Gyermekek Házával )
Óvodánkba várjuk mindazoknak a szülőknek a gyermekeit, akik egyetértenek nevelési programunkkal. Akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs, boldog óvodás évek után kiegyensúlyozottan, érzelmileg - értelmileg - testileg éretten kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

 

LetölthetŐ dokumentumok (5)

SZMSZ.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 688.41 Kb, letöltve: 17 alkalommal)
Pedagógiai Program.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 1.05 Mb, letöltve: 17 alkalommal)
Minőségirányítási Program.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 208.44 Kb, letöltve: 10 alkalommal)
Különös közzétételi lista.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 197.6 Kb, letöltve: 17 alkalommal)
Házirend.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 679.18 Kb, letöltve: 23 alkalommal)

TÉRKÉP