Magyar Deutsch English 2014. szeptember 21. (vasárnap) - Máté, Mirella névnapja van.
Főoldal
Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapja
Tisztségviselők
Programjai
Dr. Puskás Tivadar Marton Zsolt Molnár Miklós Lazáry Viktor Szakály Gábor Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Következő Előző
Galéria

Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda

A- A A+

feltöltve: 2011. április 26. | 08:08    módosítva: 2014. május 14. | 16:53

D
Cím 9700 Szombathely, Krúdy Gyula utca 2.a
Telefon +36-94 / 501-586
Fax +36-94 / 501-587
Intézményvezető -
Vezető Molnár Anikó
E-mail molnar.aniko@int.szombathely.hu
Honlap http://www.szombathelyiovodak.hu/
GPS koordináta (szélesség) 47.223806
GPS koordináta (magasság) 16.625968

Nevelési törekvéseink:
A szerető figyelemmel övezett korlátokon belül, mi óvónők arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a reánk bízott gyermekeket.
A szabadság és korlátozás kellő arányában biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtsunk, szeretetteljes, türelmes odafigyeléssel.
Elégedetten, derűsen felnövő, fogékony, nyíltan gondolkodó gyermekeket akarunk nevelni.

A mi óvodánk:
Az óvodai nevelés családi nevelésre épülő, összehangolt rendszerének kialakításával segítjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását.
Óvodánkban a játék és a tanulás szorosan összekapcsolódó tevékenység. A sok érzékszervet igénybe vevő tapasztalás, cselekedtetés révén segítjük a gyermekek fejlődését. A követelményeket az egyéni fejlettséghez, teljesítőképességekhez állítjuk fel. Biztosítjuk az iskolai tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakulását.
Tapasztalataink szerint a játék mellett a gyermekekhez a báb, bábjáték áll a legközelebb, ezért tudjuk eredményesen alkalmazni a nevelésben. Meggyőződésünk, hogy ez a személyiségfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Alkalmazzuk a felzárkóztatásra, differenciált fejlesztésre, beszédfejlesztésre. A bábbal segítjük a vizuális-, zenei képességek fejlődését, az erkölcsi, esztétikai tartalmak mélyebb megértését. Terápiás eszközként magatartászavarok enyhítésére, a gátlásosság, zárkózottság oldására használjuk.
Óvodánk a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központjának „ Óvodai nevelés bábbal, játékkal” bázisóvodája, valamint a „Kompetencia alapú nevelés” decentruma. A programmal megalapozzuk azokat a kulcskompetenciákat (képességeket), melyekre az ideális óvoda-iskola átmenet biztosítása után a későbbi nevelési színterek építeni tudnak és a gyermekek képessé válnak az egész életen át tartó tanulásra.

Nevelési célunk:

• A gyermeki személyiség kibontakoztatása, hátrányaik csökkentése és a kiemelt figyelmet igénylők ellátása.
• A gyermekek képességszintjeinek, egyéni fejlődési ütemének megfelelően kulcskompetenciáik, személyiségük sokoldalú, differenciált, harmonikus fejlesztése, emocionális, szomatikus, mentális és szociális síkon egyaránt.
• Egészséges életmódra, társas együttélésre, kreativitásra, ismeretszerzési vágyra, tanulási és kommunikatív képességre nevelés.
• Érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezetben, gyermekközpontú neveléssel a pozitív személyiségvonások erősítése.

Nevelő munkánk feltételei:
Felújított, 8 csoportos, 2 szintes, 214 férőhelyes óvodánk 1978-ban épült. Barátságos, esztétikus környezetben fogadjuk a gyermekeket. Valamennyi csoportunkhoz tartozik gyermeköltöző, mosdó, valamint a földszinti szobákhoz kerti bútorokkal felszerelt terasz.
A csoportszobák tágasak, újonnan felszereltek, esztétikusan berendezettek. Az ünnepségek, rendezvények lebonyolítására szintenként két terem összenyitásával tudunk helyet biztosítani.
A játékeszközöket folyamatosan bővítjük, előnyben részesítjük a természetes anyagokat. Programunknak megfelelően rendelkezésünkre állnak a szemléltető eszközök, bábparavánok, bábok. Sportszerekkel, mozgásfejlesztő eszközökkel, sportpályával rendelkezünk. Könyvtárunk bővítése, a szakkönyvek, mesekönyvek beszerzése folyamatosan történik. Csoportjaink rendelkeznek internet kapcsolattal. Városunkban a mi óvodánkhoz tartozik a legnagyobb, szépen gondozott, parkosított kert. Korszerű udvari játékeszközök, járművek, mászó várak, csúszdák, homokozók, hinták és kerékpárút segítik az egészséges mozgásfejlődést. A nyári játék megszervezéséhez ivókút, vízpermetező terasz, zuhanyzó áll rendelkezésünkre.

Szülői igények alapján szervezett tevékenységek:
Társadalmi igényekből adódó térítés nélküli szolgáltatások:
• Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ által alkalmazott logopédus hetente két alkalommal foglalkozik az 5-6-7 éves beszédhibás gyermekeinkkel.
• Az óvodában a szülők igénye szerint, az óvónőnek nevelési év elején leadott jelentkezés alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy egyházi jogi személy hit- és vallásoktatást szervezzen.
Hit- és vallásoktatás az óvodai neveléstől elkülönülten szervezhető.
Az óvoda biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a helyiségek rendeltetésszerű használatát és a működéshez szükséges feltételeket.

Egyéb óvodai szolgáltatások:
Nevelésen kívüli szolgáltatásokat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata értelmében szervezünk a szülők és gyermekek igényeinek megfelelően. Ezekről a szolgáltatásokról a szülők a nevelési év első szülői értekezletén kapnak szóbeli tájékoztatót és írásos értesítőt. A szülők eldönthetik, hogy mely szolgáltatást veszik igénybe gyermekeik számára:
• térítéses szolgáltatások: idegen nyelvoktatás (német, angol), zeneovi, korcsolyaoktatás, óvodai úszásoktatás, gyermektánc és időszakos gyermekfelügyelet
• térítés nélküli szolgáltatás: gyermektorna, 6-7 évesek úszásoktatása
Az óvodai egyéb szolgáltatásokért Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének hatályos határozata szerinti tandíjat szedjük be.

Az óvodai élet megszervezése:
A mindenkori csoportösszetételeket az adott évben beíratott gyermekek életkora és létszáma határozza meg. Ezért osztott, részben osztott, illetve osztatlan csoportokat indítunk. Maximálisan figyelembe vesszük a szülői igényeket.

Napirend:
- Napjainkat folyamatos keretek között szervezzük, hogy a szabad játék elsődlegességét biztosítsuk.
- Folyamatos, változatos tevékenységeket biztosítunk a gyermekek fejlődéséhez.
- A helyes életritmus érdekében olyan napirendet alakítunk ki, amelyben a gyermekek rendszeresen, a megszokott időben végzik tevékenységeiket.
- Minden nap 15-20 perces mozgást kezdeményezünk.

Hetirend:
Valamennyi tevékenységi forma kiindulópontja a játék. A játék és a bábjáték áthatja az egész óvodai életünket.
A minden napi mozgáson felül a hosszabb, 25-35 perces mozgást a hét egy meghatározott napján, a többi tevékenységet komplex módon naponta, a külső világ tevékeny megismeréséhez igazítva szervezzük.
A munka jellegű tevékenységeket folyamatosan, önkéntesen végzik a gyermekek a felnőttekkel együttműködve.

Hagyományok, ünnepek
1. gyermekek ünnepei /születésnap, Gyermeknap/
2. természettel összefüggő ünnepek /Madarak és Fák Napja, Víz Napja, Föld Napja, Állatok Napja/
3. néphagyományokhoz kötődő ünnepek /Farsang, Húsvéti néphagyományok, Anyák napja, Pünkösdi népszokások, Mikulás, Lucázás, Karácsonyváró betlehemezés)
4. társadalmi ünnep /március 15. /
5. iskolába lépők búcsúztatása, kirándulások

Kapcsolataink a társintézményekkel

1. Óvoda - Bölcsőde (tapasztalatcsere, közös programok )
2. Óvoda - Általános Iskolák (tapasztalatcsere, közös programok)
3. Óvoda – Egyetem (ének-zene tanszék hallgatóinak hospitációt
biztosítunk )
Óvoda - Közművelődési intézmények (A Mesebolt Bábszínház, Gyermekek Háza, MMIK, Művelődési és Sportház, Képtár rendezvényeinek látogatása, közös rendezvények szervezése a Mesebolt Bábszínházzal és a Gyermekek Házával )
Óvodánkba várjuk mindazoknak a szülőknek a gyermekeit, akik egyetértenek nevelési programunkkal. Akiknek fontos, hogy gyermekeik derűs, boldog óvodás évek után kiegyensúlyozottan, érzelmileg - értelmileg - testileg éretten kezdjék meg iskolai tanulmányaikat.

 

LetölthetŐ dokumentumok (1)

HOP kivonat - tájékoztató.pdf (file típus: application/pdf, fileméret: 157.32 Kb, letöltve: 113 alkalommal)

TÉRKÉP