Civil szervezetek

Zonta Club Szombathely

A Zonta Club Szombathely 1990. novemberében csatlakozott az 1919-óta működő Nemzetközi Zonta hálózatához, önálló, helyi társadalmi szervezetként, hazánkban elsőként. Klubunk hivatalos beiktatására 1991. januárjában került sor. Közhasznú szervezetté alakulásunk 2005. decemberében zárult.

Nevünk és emblémánk eredete és tartalma általában ismeretlen az emberek előtt, pedig a sziú indiánoktól kölcsönzött szimbólumok és fogalmak - őszinte, megbízható, összefogás, szolgálat, védelem, megbízhatóság, fény - jól jelképezik azt a tevékenységet, amelyet végzünk, s azokat az értékeket, amelyeket képviselünk.

Céljaink, feladataink meghatározásánál, szervezeti életünk, nemzetközi - Európai kapcsolataink kialakításánál figyelünk a Zonta International elvárásaira, javaslataira, de tevékenységünk meghatározásában döntő szerepet játszik a helyi környezet, annak szükségletei, igényei.

A nők érdekében végzett tevékenység és a szociális jellegű szerepvállalás párhuzamossága jellemzi működésünket. A nők élethelyzetének javítására, közéleti szereplésének erősítésére irányuló lépések, segítségnyújtás a gyermekeknek, fiataloknak - legyenek fogyatékkal élők vagy támogatásra szoruló tehetségesek - idős emberek, gyermeküket egyedül nevelők felkarolása, visszatérő mozzanatok a klub éves munkájában.

A szükséges anyagiak, s egyéb erőforrások előteremtése jótékonysági rendezvények szervezésével, az 1 %-ok mozgósításával, pályázatok írásával, adományozók, támogatók felkutatásával, s a klubtagok /jelenleg 14 fő/ tagdíjával, további saját hozzájárulásával, önkéntes tevékenységével történik.

A fentiek alapján érzékelhető, hogy nagyon gazdag programot, színes életet, sok munkaórát tudhatunk magunk mögött.

Csak az utóbbi évekre visszatekintve nagyobb rendezvényeink, programjaink voltak: 2002-, 2004-ben Zonta bál, 2004. tavaszán az "Ilyenek vagyunk" Alapítvánnyal /fogyatékkal élő gyermekeket szolgálja/ közösen szervezett Kulturális Bemutató. 2004. decemberében Adventi Hangverseny, 2005. márciusában Rózsa Nap - Area találkozóval, decemberben a Fő-téren, a karácsonyi vásáron "puncs kínálással" összekapcsolt adománygyűjtés, valamint a szereplő gyerekek teával, aprósüteménnyel vendégül látása, 2006. márciusában "kerekasztal beszélgetés" a családon belüli erőszak témában, minden év első hónapjaiban a "Fiatal nők a közéletben" c. nemzetközi pályázattal kapcsolatos feladatok /mozgósítás, bírálat, ünneplés/ megoldása, 2004. óta két festőművész kiállításának szervezésében közreműködés.

Az egyes programokban összetetten jelentek meg tevékenységünk eredményei: sikerült megszólítanunk a társadalom különböző rétegeit, embercsoportjait, kulturális értékeket közvetítettünk, segítettük a fogyatékkal élő gyermekek elfogadtatását, tehetséges zenész fiatalokat szerepléshez juttattunk, a programok szervezéséhez intézményeket, vállalatokat, vállalkozókat nyertünk meg. A rendezvények szerény összegű adományai a jószolgálati tevékenységünket segítették.

Klubunk, mint a nemzetközi szervezet tagja, folyamatosan ápolja kapcsolatait a hazai és az európai klubokkal. Bár ez utóbbinál az elvárt személyes kontaktust rendezvényeik, programjaik magas regisztrációs díja nagymértékben korlátozza.

A hazai és a helyi civil mozgalmat is figyelemmel kísérjük, lehetőségeink, profilunk szerinti szerepvállalással.

A civil szervezetek szerepének erősödése, a nemzetközi elvárások számának növekedése egyre több feladatot ad. Emiatt különösen szeretnénk, ha klubunk új tagokat üdvözölhetne soraiba.

A KEZDETI LÉPÉSEK

1991. március 6-án a Vas Népe így számol be a Zonta Club megalakulásáról.

"A szombathelyi Zonta Clubot egy 21 tagú baráti társaság hozta létre a burgenlandi club segítségével. Egyesületként tavaly novemberben jegyezték be őket. Orvosok, kereskedők, üzletasszonyok, mérnökök, pénzügyi szakemberek, s egy-egy ügyvéd és tanár szervezték meg. Első feladatuknak a Markusovszky Kórház Pető Intézetében végzett konduktorainak munkáját kívánják támogatni… A Chicagóban megjelenő Zontián című lap (ez a nemzetközi szervezet folyóirata) már hírt adott a elsőként Szombathelyen megalakult clubról. (Budapesten, csak most szerveződik a Zonta.) Van támogatójuk is. A dél-ausztráliai clubok még tavaly vállalták, hogy a Kelet-Európában elsőként megalakuló club nemzetközi szervezeti tagdíját két évig átvállalják. A szombathelyieknek még nincs clubhelyiségük, - havonta kétszer, hétfőnként szoktak találkozni a Kispityer vendéglő clubhelyiségében, ezt kapták támogatásként -, de nagyon lelkesek. Szombaton iktatják be őket délután 5 órakor nyilvánosan a nemzetközi szervezetbe. A városházán kerületük zürichi elnöknője avatja fel őket, s köszönti a clubtagokat Wagner András polgármester is."

1991-től tevékenységünket az élet alakította. Felismerve a segítségre szoruló emberek körét, azonnal megértettük a feladatot, s léptünk. Összegyűjtött ruhákat osztottunk szét az arra rászorulók között. Egy általános iskolában, ahová zömében hátrányos helyzetű gyermekek jártak, felmérést készítettünk arról, kik nem szoktak karácsonyi ajándékot kapni, s ha kérhetnének, mit szeretnének. Sajnos sokan voltak. A kívánt ajándékokat összegyűjtöttük, megvettük, és az iskolai karácsonyfa alá tettük. Cserébe ragyogó arcokat, fénylő szemeket, boldog gyermekeket kaptunk. Alapvető élelmiszerekből álló csomagokat készítettünk decemberben egyedülálló idős embereknek, valamint nagycsaládban, nehéz körülmények között élőknek.

Ezek az első lépések alapozták meg munkánkat, s bővültek, gazdagodtak a ma élő gyakorlatig.

ZONTA ALAPÍTVÁNY A MOZGÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT

A Zonta Club Szombathely 1991. október 28-án, alapítványt hozott létre - Zonta Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért - névvel.

Célja: a mozgásukban korlátozott gyermekek Pető módszerrel történő gyógyításának segítése, a számukra létrehozott intézmény működési feltételeinek javítása, anyagi támogatással.

A Konduktív Pedagógiai Központ 1995. október 1-ével már Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvodaként folytatta működését, kibővítve a 0-6 éves életkorú gyermekek testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- és halmozottan sérült gyermekek egészségügyi állapotának javításával. Biztosítják a 3 évesnél idősebb, más óvodába járó gyermekek pedagógiai szakellátását is.

A gyermekek kedvenc mesefiguráinak neveit viselő óvodai csoportok (Bagoly, Tigris, Malacka és Zsebibaba) más-más szakterületen fejtik ki tevékenységüket. Az intézmény ambuláns ellátást is biztosít - heti 2-3 foglalkozáson - a 0-3 évesek részére korai fejlesztést, illetve a 3-7 éves, valamennyi területen számottevő fejlődési elmaradást mutató gyermekek számára speciális fejlesztést.

Az alábbi fejlesztő eljárásokat alkalmazzák: konduktív pedagógia, gyógytorna, Ayres terápia, alapozó terápia, hydroterápiás rehabilitációs gimnasztika, gyógypedagógiai fejlesztés (hallás-, látássérültek részére stb.), logopédiai ellátás, állatasszisztált-, zene-, hangmasszázs-, művészetterápia, gyógylovaglás. A szakemberek száma 20 fő. Az intézmény egy volt bölcsőde épületben kezdte meg működését, mely később egy hozzáépített óvoda részleggel bővült. Szülőcsoport is működik, mely szükséges a fogyatékos gyerekek nevelésével járó lelki problémák feldolgozásához. Nagy segítséget jelent az azonos problémával küzdők jó baráti közössége is.

2004. óta a Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda egybeolvadt a Frim Jakab Általános Iskolával Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ néven. Ez teszi lehetővé, hogy az iskoláskorba jutó gyermekek oktatása folyamatos legyen.

A Zonta Club a mozgássérült gyermekek szállításához szükséges Ford Transit mikrobusz megvásárlásához jelentős anyagi segítséget nyújtott. A jármű fenntartását az alapítvány segítségével oldják meg.

Ezentúl támogatta speciális bútorzat, szabadtéri mozgásfejlesztő akadálypálya, mozgássérült gyermekeknek hinta és csúszda, speciális gyermekrehabilitációs eszközök pl.: állítókészülékek, tolószékek, stb. beszerzését.

Az alapítvány pénzforrását főképpen a szociálisan érzékenyebb lakosság adójának 1%-a teszi ki, kiegészülve magánszemélyek és intézmények támogatásával.

Az alapítvány kuratóriumának tagjai: Dr. Pungor Zsuzsanna elnök, Mészáros Gáborné, Virágh Zsuzsa és Ágoston Zsoltné. Állandó meghívottak a mindenkori elnök, és az intézmény igazgatója Horváth Róbert és Béres Gáborné.

"NŐK A NŐKÉRT" HELYZETE

A Zonta célja, hogy a nőkért tegyen, a jogi, politikai, gazdasági, oktatási, egészségügyi és szakmai helyzetükön javítson, magas etikai normákkal, kölcsönös támogatással és összetartozás érzésének erősítésével tagjait és támogatottjait szolgálja.

Az egyesület tagjai különböző foglalkozású nők, akik elismert üzleti vagy szakmai szervezetben különböző háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek. A tagság előnyei körében a tag képességeinek hasznosítása, önfejlődésének biztosítása érdekében tud tevékenységet folytatni. A rendszeres havi találkozók lehetővé teszik, hogy a tagok jó kapcsolatot teremtsenek egymással, hálózatot építsenek helyileg, országosan és nemzetközileg is, a sokféle üzleti és szakmai területen dolgozó nőkkel. Ez a lehetőség nagy perspektívát nyújt a közös célokért együtt munkálkodásra. Érezhetjük a klub tagjai és a nemzetközi tagság baráti szeretetét, a találkozások alkalmával egymástól tanulhatunk, tapasztalatokat szerezhetünk a mindennapi munkánkhoz. Olyan vezetési szabályokat alkalmaz a Zonta, amely az egyén fejlődését, szabad véleménynyilvánítását, önbizalmának erősítését, barátságos és támogató szférában tegye, megértéssel és jó szándékkal. A tagok támogatják a csatlakozni szándékozó nőket, ha a szervezetben vezetői szerepet vállalnak, a klubért való felelősséget vállalják és fenntartják annak magas etikai elveit.

A klub tagjai a nők helyzete javításáért helyileg segítik a női részvétellel is működő hasonló célú szervezetek alakulását, tevékenységét, de bekapcsolódnak szakmai céllal működő szervezetek munkájába is. Így tagjaink közül a Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletében, a Gyógypedagógiai Szaktanácsadók Országos Egyesületben, az Országos Vasutas Cukorbeteg Egyesületében, a Vas Megyei Iparkamara Vendéglátóipari Tagozatában, a Vállalkozó Nők Klubjában, a Vállalkozók Országos Szövetségének Vas Megyei Szervezetében, KISOSZ tagként ellenőrző bizottságban, Európai Borlovagrendben, Magyar Ügyvédnők Egyesületében, valamint a Vitézi Rendben fejtenek ki tevékenységet.

A klub helyileg támogatta a jó képességű rászoruló gimnáziumi leánytanulók külföldi nyelvtanulási programját, a kötélugró lányokat, évről-évre mozgósította a középiskolás lányokat a nemzetközi kiírású pályázat a "Fiatal nők a közéletben" megírására, segítette civil szervezetként egy fiatal gyógypedagógusnő külföldi, önkéntes, szociális jellegű munkavégzését. Fórumot szervezett a tanulási nehézségekkel küszködő gyermekek oktatási, nevelési problémáinak megismerésére, majd legutóbb pedig a családon belüli erőszak témában a városi önkormányzati, rendőrségi, igazságügy-minisztériumi és civil szervezetek részvételével, e társadalmi probléma cselekvési programjának összehangolása érdekében, a nők tudatosságának erősítése céljából is. Évekig közreműködött a klub az önkormányzat által szervezett szociális kerekasztal munkájában.

A Zonta nemzetközi szervezete alapítványt hozott létre, amely célja többek között az, hogy felkeltse a tudatosságot a nők helyzetével kapcsolatos kérdésekben, biztosítsa a tanulást és fejlődést a nők számára, népszerűsítse és anyagilag támogassa a nők helyzetével kapcsolatos helyi programokat, díjprogramokat és aktuális nemzetközi projekteket. Feladata az, hogy támogatást szerezzen, hagyatékokat felderítsen, amelyek a nők helyzetének javítására használhatók, helyileg és nemzetközileg.

A Zonta nemzetközi szervezete általános tárgyalási státusszal rendelkezik az ENSZ szervezeteiben (UNICEF, UNIFEM, ILO).

A klub folyamatosan figyelemmel kíséri a világhálón és a Zonta lapon keresztül az alapítvány működését, a nemzetközi szervezet tevékenységét.

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FORMÁI AZ ELMÚLT TIZENÖT ÉVBEN

Családok segítése:

 1. Ruhanemű gyűjtése, szétosztása
 2. Karácsonyi, alapvető élelmiszerekből álló csomagok juttatása nehéz körülmények között élő:
  1. nagycsaládosoknak,
  2. idős, egyedülálló embereknek,
  3. családfő szerepét betöltő nagyszülőnek,
  4. munkanélküli, beteg szülőnek.
 3. Karácsonyi készülődéshez szükséges élelmiszercsomagok biztosítása több gyermeket egyedül nevelő anyáknak,
 4. Évközi élelmiszercsomag juttatása: betegség miatt munkanélküli, gyermekét egyedül nevelő anyának.

Pillanatnyi, átmenetileg nehéz helyzetbe került családok részére nyújtott támogatás:

 1. Gyógyszerszükséglet finanszírozása,
 2. Felhalmozódott rezsitartozások kiegyenlítéséhez hozzájárulás,
 3. Beiskolázási költségteher enyhítése.

Fogyatékkal élő gyermekek általános iskolájában tett lépések:

 1. Hátrányos helyzetű gyermekek részére karácsonyi ajándék vásárlása,
 2. Narancs, szaloncukor helyezése az iskola karácsonyfája alá,
 3. Játékok, könyvek ajándékozása,
 4. Kulturális rendezvény támogatása vendégek mozgósításával.

Fogyatékkal élő gyermekek óvodájában:

 1. A karácsonyfa ünnepén a gyermekek, a szülők és a dolgozók süteménnyel történő megvendégelése,
 2. Adománygyűjtés javukra.

Diákok segítése:

 1. Gimnáziumi tanuló angliai tanulmányútjának útiköltséggel történő támogatása,
 2. Művészeti szakközépiskola tehetséges, de segítségre szoruló fiataljainak beiskolázási támogatása,
 3. Kötélugró gyermekek világversenyre való eljutásának segítése,
 4. Főiskolai évkezdéshez anyagi támogatás nyújtása.

Lovasterápia ill. kutyásterápia támogatása alapítványaikon keresztül.
Lisztérzékeny emberek részére speciális liszt adományozása, érdekvédelmi egyesületükön keresztül.
A Fő tér karácsonyi vásárán a szereplő gyerekek teával, süteménnyel történő megvendégelése.


A szervezet hivatalos neve: Zonta Club Szombathely
A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, Fő tér 17.
A szervezet telefonszáma: +36 (70) 773-1226
Adószám: 19245591-1-18
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Pallósiné Dr. Toldi Márta
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Mák Károlyné


Galéria (7 db)

Programok

Sport: Szombathelyi Haladás - Mezőkövesd

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Február 16. (Szombat) 17:00

AVUS – KSI (Sport)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2019 Február 16. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
Szombathely MJV XVII. Amatőr Alpesi Síbajnoksága (Sport)

Schneeland Wenigzell, Wenigzell, Ausztria, Kandlbauer 57
2019 Február 17. (Vasárnap) 11:00

Még több Sport ...
A csodagyerek (mb) (16) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Február 14. (Csütörtök) 17:30

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...