Civil szervezetek

Kerekerdő Alapítvány

Előzmények
Erdőmérnökök, pedagógusok és más szakemberek baráti csoportja, mintegy 1990 óta szervez környezetvédelmi akciókat, környezeti nevelési programokat. Korábban ezek a rendezvények, többnyire valamelyik közművelődési intézmény hátterével valósultak meg, mégis a szervezők azonosságából adódóan egységes szemlélet és célrendszer mentén kapcsolódtak össze. A természetismereti túrákat, kirándulásokat, vetélkedőket, erdei iskolai programokat és nyári természetvédelmi táborokat, környezetvédelmi akciókat, természetvédelmi kutató és feltáró munkát szervező és lebonyolító szakértői „stáb” 1997-ben létrehozta a Kerekerdő Alapítványt, mely 1998 jan. 1-től közhasznú szervezet. Az Alapítvány 10 éve folyamatosan működik, 2002 óta saját központot működtet Szombathely belvárosában, mely azon túl, hogy a szervezőmunka helyszíne, környezeti nevelési, és kulturális programoknak ad helyet, illetve környezeti tanácsadó irodaként is működik.

Az alapítvány céljai
Az alapító okiratban megfogalmazott egy-mondatos összefoglaló cél „a természet és az emberi környezet védelme és a környezeti kultúra fejlesztése” jelzi, hogy a szűkebben értelmezett környezet és természetvédelmi problémákkal való foglalkozáson kívül, a környezeti nevelés kiemelt feladata az alapítványnak. Az alapítvány célja a természetes biológiai sokféleség megőrzése, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a tartamosság, és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítése. Támogatja a környezeti problémákkal kapcsolatos információáramlás fejlesztését, a nyilvánosság megteremtését, a témával foglalkozó intézmények, szervezetek és személyek együttműködését.

Az alapítvány működése:
Az alapítvány a kuratórium által jóváhagyott éves munkaterv alapján működik, mely meghatározza a legfontosabb törekvéseket, programokat és szolgáltatásokat. A törekvések az alapítvány kapcsolatainak építését, infrastruktúrájának fejlesztését, a forrásteremtéssel kapcsolatos munkánkat jelenti. A programok az alapítvány által szervezett és megvalósított, konkrét helyen és meghatározott célcsoportnak szóló tevékenységek. A szolgáltatások kiajánlott lehetőségek, melyek külső igény, megrendelés alapján realizálódnak. Legfontosabb programjaink a környezeti nevelés, a természetvédelem, a környezetvédelem, és a társadalmi részvétel, civil együttműködés témaköreihez kapcsolódnak. Az alapítvány együttműködésre törekszik minden olyan intézménnyel és szervezettel, mely hasonló tevékenységet végez. Működésünk fontos alapelve a nyilvánosság.

A szervezet kapacitásai:
Az alapítvány programjainak lebonyolítását 15-20 fős stáb végzi rendszeresen. Emellett kb. 20 fős azon önkéntesek száma, akik egyes megmozdulások, demonstrációk idején munkánkat segítik. Jelenleg az alapítvány Szombathely belvárosában önálló központot tart fenn (ÖKOCELLA), állandó, heti 30 órás nyitva tartással. A központ, mint civil intézmény, környezeti tanácsadó irodaként és zöld kultúrházként, oktatóközpontként is működik. A segítséget, információt kérők ide térhetnek be, illetve ez az iroda ad helyet számos programnak, kiállításnak is. Felszereltségünk lehetővé teszi, akár 40 főnek szervezett előadás, tanfolyam megrendezését, kiállítások megvalósítását. Az ÖKOCELLA évek óta helyszíne rendhagyó iskolai és óvodai foglalkozásoknak. Egy osztálynyi gyerekkel kényelmesen tudunk foglalkozni. Ugyanitt környezet- és természetvédelmi, és környezeti neveléssel kapcsolatos könyvek, kiadványok vásárolhatók, kölcsönözhetők, vagy a betérők az olvasósarokban helyszínen is tájékozódhatnak az őket érdeklő témákról. Az alapítványnál 4 fő diplomás munkatárs dolgozik főállásban. Forrásteremtő munkánk több lábon áll. Bevételeink harmada saját programjaink részvételi díjaiból származik. Jelentős tétel még a pályázatokból nyert összeg, de szponzorokat is gyűjtünk. Az utóbbi 5-6 évben évi 8-10 millió Ft-ot mozdítottunk meg a környezet- és természetvédelem ügyéért. 2005-ben több mint 20 millió Ft-t fordítottunk céljaink megvalósítására.

Legfontosabb elért eredményeink:
Alapítványunk a helyi, illetve a regionális életben felvállalt széles körű környezet-, és természetvédelmi tevékenységének köszönhetően egyre ismertebbé vált. Környezeti nevelési programjainkon egy év alatt szerény számítások szerint is mintegy 1000 fő, többségében gyerek vesz részt. Egyre nő azon felkérések száma, melyek erdei iskolai programok versenyek megrendezésére, szervezésére irányulnak. Közreműködtünk az Őrségi Nemzeti Park létrehozásában, a tudományos előkészítő munkában éppúgy, mint a lobbitevékenységben és a lakossági felvilágosító munkában. Több megyei illetve regionális tervezési, és döntés előkészítő folyamatban vettünk részt véleményezéssel, állásfoglalással. Számos alkalommal léptünk hivatalos kapcsolatba a környezetvédelmi, ill. a természetvédelmi hatósággal, hivatalos eljárást kérve több ügyben. Aktív részvétellel segítettünk az elmúlt fél évszázad legfenyegetőbb környezetvédelmi ügyévé vált toronyi lignitbánya és hőerőmű elleni kampányt. Ennek során több mint tízezer aláírást gyűjtöttünk. Az alapítvány két könyvsorozatot is útnak indított. Az „Encián könyvek” a környezeti nevelési módszerek, információk terjesztését szolgálja, ennek keretében a „Természetről a természetben” c környezeti nevelési módszertani kiadványunk jelent meg. A „Ciklámen füzetek” a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos és tényfeltáró munkáknak ad teret. Ez utóbbiból a Vas-hegy és a Pinka-mente természeti és kultúrtörténeti értékei címmel jelent meg a legújabb kiadványunk. Negyedéves tájékoztató hírlevelünk a „Kabóca”, alkalmanként ezerkétszáz családhoz jut el. A Környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek XIII. országos találkozóját a Magyar Természetvédők Szövetségével, 2003. márciusában mi rendeztük Szombathelyen. Ezen közel 900 résztvevő volt. Tíz éve aktívan részt veszünk a zöld szervezetek regionális és országos együttműködési fórumain, Öt éve a Kerekerdő Alapítvány országos szinten vezető szerepet tölt be az erdők ügyében folytatott szakmapolitikai és érdekérvényesítő munkában

Az alapítvány élő programjai
Környezeti nevelés: Az alapítvány legjelentősebb tevékenysége. Természet centrikus programjainkat a „Természetről a természetben” c. programblokk tartalmazza. Ide tartoznak a természetismereti túrák, a többnapos, autóbuszos, természetvédelmi kirándulások, az erdei iskolai hétvégék (évszakonként egy, tanévente négy), a terepgyakorlatok, a vetélkedők, a nyári természetvédelmi táborok (évek óta nyaranta hat - hét egy hetes tábort szerveztünk). A Kámoni Arborétumban működtetjük az Ökosulit és egy városszéli óvodában az „Erdei ovi” programot. Bázisiskolai programunk keretében számos alkalommal segítettük tanácsadással és személyes közreműködéssel iskolák kirándulásait, erdei iskoláit, vetélkedőit, és pályázatait. Az ÖKOCELLA ad teret a tanévben megvalósított környezetvédelmi foglalkozás sorozatainknak, rendhagyó tanóráinknak. A hulladékokkal (Kukalógia), a háztartással (Kamratanoda)), az energiával (Energiaőrjárat) kapcsolatos sorozatainkon évente 40-50 csoport (1000-1200 gyerek fordul meg).
Természet és kultúra: A Kerekerdő Alapítvány sajátos tevékenysége olyan kulturális rendezvények megvalósítása, melyekben ötvöződnek a humán- és természettudományok sajátosságai. Évente több ún. nagyrendezvényt is megvalósítunk, melyeken több száz a résztvevők száma. Októberben a Múzeumfaluban az Állatok világnapja alkalmából két napos programot szoktunk szervezni, tavasszal pedig a Madarak és fák napjához kötődően a Kámoni Arborétumban egy zenés rendezvényre várjuk a város polgárait. Az őszi és téli hónapokra időzített jellegzetes programjaink azok a kulturális est sorozatok, melyek egy-egy ország (A kerek világ kicsiben), vagy magyar táj (Maroknyi Magyarország) természeti és kulturális értékeit mutatják be. Minden esthez kötődik kiállítás, több előadás, zenés és irodalmi program és ételkóstoló. Ezek teltházas rendezvények. Évente általában négy ilyen estet szervezünk. (Pl.: Lengyel est, Portugál est, Rábaközi est, Őrségi est, stb.). Az Ökocella több színvonalas természet fotókiállításnak is helyszíne volt.
Természetvédelem: A Vas-hegy program célja a terület természetvédelmi értékeinek feltárása és helyi védettségének előkészítése Ez ügyben neves szakembereket nyertünk meg, akik kutató, felmérő munkájuk eredményeit egy átfogó tanulmányban összegezték, melynek kiadása 2004. áprilisában megtörtént. A térségről egy gazdag fotókiállítási anyagot állítottunk össze. A következő lépés a helyi önkormányzatokkal együttműködve a védetté nyilvánítás előkészítése, megvalósítása. 2007-ben sikerült megjelentetni a tanulmánykötet színes ismeretterjesztő változatát. Részt veszünk a térségben alakuló naturpark előkészítésében. Az Őrség program is több éves munkát takar. Részt vettünk az Őrségi Nemzeti Park létrehozását szorgalmazó lobbi tevékenységben, sajtómunkával segítettük a nemzeti parkkal kapcsolatos kételyek, ellenérzések, félreértések eloszlatását. A nemzeti parkot előkészítő tudományos előkészítő munkában is közreműködtünk, az összefoglaló tanulmányt egy történeti ökológiai fejezettel gazdagítottuk. Ismeretterjesztő kiadványokat készítettünk, előadásokat tartottunk. Fizikai munkánkkal, (szénagyűjtés, adventív fajok írtása) már tizenhét éve, a fokozottan védett szőcei láprét természetvédelmi kezeléséhez is hozzájárulunk. Lépéseket tettünk a Kámoni Arborétum ismeretterjesztő funkcióinak fejlesztésére, állapotának javítására. Részt veszünk a Natura 2000-hálózat bemutató, tájékoztató munkájában. A Rába program keretében a készülő folyógazdálkodási tervhez az ökológiai szempontok erősítésével egy több száz oldalas tanulmány készítésével járultunk hozzá, fotókiállítást állítottunk össze, melyet több helyszínen mutattunk be. Az ERDŐ program mintegy öt éve létezik, országos, regionális és helyi elemekkel. A zöld szervezetek országos találkozóihoz igazodva többnapos országos erdőfórumot, illetve szekcióülést, szakmai műhelynapot szerveztünk, kezdeményezésünkre jött létre az erdészeti és a zöld szervezetek részvételével működő érdekegyeztető fórum; több országos döntés előkészítő folyamatban vettünk részt eredményesen.
Környezetvédelem. Korábban más, főleg környezeti nevelési programjainkhoz kötődően több szűkebben vett környezetvédelmi tevékenység is szerepet kapott (előadások, szemétgyűjtő akciók, stb.) Figyelemmel kísérjük a városban működő szelektív hulladékgyűjtést, részt vettünk a toronyi lignitbánya elleni kampányban, számos utcai akciót szerveztünk, a klímaváltozás, a fosszilis energiahordozók használata, a génmanipulált termékek használata és termesztése ellen. Részt vettünk az agrárkörnyezet-gazdálkodási program, illetve a biotermékek népszerűsítésében fórumok, akciók szervezésével és kiadványok terjesztésével. E tevékenységünk országos és nemzetközi kampányokhoz kapcsolódik. Szombathely belvárosában működtetett irodánk (ÖKOCELLA), napi 6 órás nyitva tartással környezeti tanácsadással, információ szolgáltatással, kiadványok terjesztésével, rendezvények szervezésével, zöld érdekérvényesítéssel, esetek, ügyek felgöngyölítésével foglalkozik. Tanácsadó irodánkhoz évente 500-600 megkeresés érkezik, melyeket ingyenes szolgáltatás keretében kezelünk, olykor hatósági eljárások kezdeményezésével, államigazgatási eljárásokban való részvétellel.
Társadalmi részvétel, együttműködés: Aktívan részt veszünk a Nyugat-dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum munkájában, igyekszünk összefogni Vas megye zöld civil szervezeteit. A természetvédelem - erdőgazdálkodás és egyes környezeti nevelési témákban országos feladatokat vállalunk fel a témával foglalkozó civil és hivatalos körök közti párbeszéd érdekében. Képviselőink, szakértőink útján igyekszünk figyelemmel kísérni és kontrollálni a városi megyei és regionális döntési szintek munkáját. A regionális és országos döntés előkészítő folyamatokban rendszeresen részt veszünk. Különösen az erdőkkel kapcsolatos érdekképviseleti és érdekérvényesítő munkánk vált jelentőssé. E témában országos erdészeti és zöld szervezetekkel, valamint önkormányzatokkal is együtt működünk.

Legfontosabb szakmai és társadalmi kapcsolataink:
Alapítványunk hat általános iskolával, három közművelődési intézménnyel és egy főiskolai tanszékkel írásos együttműködési megállapodást is kötött. A régió számos egyéb intézményével és civil szervezetével, valamint folyamatosan bővülő adatbázisunk révén közel ezerkétszáz vas megyei családdal tartjuk a kapcsolatot, havi tájékoztató kiadványok segítségével. Természetvédelmi programjaink során eddig korrekt együttműködést sikerült kiépíteni az érintett önkormányzatokkal. Hivatalos kapcsolatban állunk a környezet-, és természetvédelmi, ill. vízügyi hatóságokkal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel és több országos szintű szervezettel (WWF, MME, MKNE, OEE, MTVSZ). Tagja vagyunk a Magyar Természetvédők Szövetségének és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának. Aktívan közreműködünk a Nyugat-dunántúli regionális Környezetvédelmi Fórum munkájában. Az erdők érdekében tevékenykedő szervezeteket igyekszünk összefogni. Szoros munkakapcsolat alakult ki a WWF Magyarország, a Palocsa Egyesület, a Védegylet szakembereivel. Rendszeresen részt veszünk a környezetvédő civil szervezetek országos találkozóin.


A szervezet hivatalos neve: Kerekerdő Alapítvány
A szervezet székhelye: 9700 Szombathely, Kőszegi u. 3
A szervezet telefonszáma: +36 (30) 395-6624
Adószám: 18886944-1-18
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Gyöngyössy Péter
A szervezet hivatalos kepviselőjének neve: Gyöngyössy Péter

Programok

Sport: Szombathelyi Haladás - Mezőkövesd

Helyszín: Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
Időpont: 2019 Február 16. (Szombat) 17:00

AVUS – KSI (Sport)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2019 Február 16. (Szombat) 16:00

Még több Sport ...
Szombathely MJV XVII. Amatőr Alpesi Síbajnoksága (Sport)

Schneeland Wenigzell, Wenigzell, Ausztria, Kandlbauer 57
2019 Február 17. (Vasárnap) 11:00

Még több Sport ...
A csodagyerek (mb) (16) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Február 14. (Csütörtök) 17:30

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...